Ask After Là Gì

Phân biệt to lớn ask after sb; to ask sb around; to ask for sth

To ask /ɑːsk/1. To ask after sb

To ask for news about sb và how they are.Bạn đang xem: Ask after là gì

(Hỏi thăm thông tin, thực trạng của người nào kia.)

Did she ask after me in her letter?

(Trong tlỗi nhỏ bé bỏng bao gồm hỏi thăm cho tới tôi không?)

SYN: To enquire after sb.2. To ask sb along

To ask sb if they would lượt thích lớn go with you to an event or activity.Quý Khách đã xem: Ask after là gì

Hỏi coi bạn nào đó vẫn muốn đi thuộc chúng ta tới dự một sự kiện hay hoạt động như thế nào kia hay không?

Jane and Ed are going out tonight, & they've sầu asked me along.

Bạn đang xem: Ask after là gì

Cô Jane cùng anh Ed sắp sửa ra ngoài về tối ni và bọn họ vừa hỏi tôi vẫn muốn đi cùng với bọn họ hay không.

SYN: To invite sb along.3. To ask around:

To ask a number of different people in order lớn find out sth.

Hỏi một vài ba tín đồ để tìm kiếm kiếm điều nào đó.

I don't know if there's any work, but I'll ask around for you.

Tôi đắn đo bao gồm bài toán gì đến anh hay không, tuy thế tôi vẫn hỏi vài ba bạn xem sao.

4.To ask sb baông xã (to lớn sth)

To invite sb lớn come baông xã to lớn your house with you for a drink, etc. when you are both out together.

Mời ai đó về nhà bạn uống chút ít nào đấy khi cả nhì đi chung với nhau.

I asked him bachồng for a coffee.

SYN: To have sb back; to lớn invite sb baông xã (khổng lồ sth).5.To ask for sb

To say that you want khổng lồ see or speak to sb.

Dùng để bảo rằng bạn có nhu cầu gặp mặt hay thủ thỉ cùng với ai đó.

There is somebody toàn thân at the door asking for Tkhô cứng.

Có ai đứng ngoại trừ cửa ý muốn nói chuyện với Thành đó.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Get Link Mega Help, Plans And Pricing

6. To ask (sb) for sth

Huy asked for a guitar for his birthday.

Vào ngày sinc nhật của chính bản thân mình, Huy ước ao có một cây lũ ghita.

SYN: To request sth.b. (Informal) To behave sầu in a way that it will almost certainly cause trouble.

Cư xử theo cách chắc hẳn rằng đã gây ra phiền đức toái hay từ bỏ chuốc lấy phiền hậu toái.

Not wearing a seat belt is just asking for trouble.

Không thắt đai an ninh là từ chuốc phiền lành toái cơ mà thôi.

c. To say that you want lớn speak to sb or be directed khổng lồ a place.

When you arrive sầu, go to the reception & ask for Minc.

lúc như thế nào tới thì đi thẳng liền mạch đến quầy tiếp tân và hỏi anh Minh nhé.

7. To ask sb in/up

To invite sb khổng lồ come into the room or the building that you are in, especially your trang chính.

Mời ai đó vào phòng hay vào tòa bên nhưng mà ai đang sinh sống kia, nhất là trong nhà bạn.

Aren't you going lớn ask me in? It's cold out here.

SYN: To invite sb in/up.8. To ask sb out

Mời ai đó đi ra ngoài với các bạn, đặc trưng khi bạn muốn tất cả quan hệ tình cảm cùng với chúng ta.