AVOID ĐI VỚI GIỚI TỪ NÀO

Nếu nhiều người đang lần chần cấu tạo Avoid đi cùng với V-ing tuyệt To V thì bài viết tiếp sau đây của Step Up đang giải quyết và xử lý thắc mắc kia chỉ trong vòng một nốt nhạc! Bên cạnh đó, nhằm phát âm sâu không dừng lại ở đó về cấu trúc Avoid, cách sử dụng cấu trúc Avoid tương tự như khác nhau cấu tạo này cùng với kết cấu Prsự kiện thì nên ngồi xuống với gọi mang lại cuối nhé! 


1. Cấu trúc Avoid cùng biện pháp dùng

Avoid là động tự trong giờ Anh, với nghĩa “rời, né” một điều gì đó mà bạn không thích làm cho, hoặc ko tốt đến bản thân. 

Hãy nhớ là Avoid đi với Danh từ, Đại từ hoặc Danh động từ (đụng từ dạng V-ing), KHÔNG đi cùng với to lớn V. 

*
*
*
*

Bài 1: Viết lại câu sử dụng kết cấu Avoid

Fishermen should not go lớn the sea today because of the coming storm.Study harder if you don’t want khổng lồ get a low score. I chose another road to go because there was a traffic jam. Why don’t you talk to your brother at school?We need these rules or there will be conflict between employees. 

Đáp án: 

Fishermen should avoid going to lớn the sea today because of the coming storm .Study harder if you want khổng lồ avoid a low score/ getting a low score.To avoid the traffic jam, I chose another road to vì. Why bởi vì you avoid seeing your brother at school? These rules are made to avoid conflict between employees. 

Bài 2: Chọn cấu trúc Avoid hoặc Prsự kiện vào chỗ trống

This lesson was aimed to __________ misunderstanding.This organisation is trying lớn ________ people from using plastic. Jane wants to __________ me from playing extreme games. Group members can’t __________ conflicts all the time.________ smoking in the public, please. 

Đáp án: 

This course is aimed lớn avoid/ prsự kiện minor errors in the next demo.This organisation is trying to prevent people from using plastic.Jane wants khổng lồ prevent me from playing extreme games. Group members can’t avoid conflicts all the time.Avoid smoking in the public, please.