Bài 13 Trang 11 Sgk Toán 9 Tập 1

Bài 13 trang 11 SGK Toán 9 tập 1 được giải do ĐọcTàiLiệu giúp đỡ bạn cầm được cách có tác dụng và xem thêm giải đáp bài xích 13 trang 11 sách giáo khoa Tân oán lớp 9 tập 1.

Bạn đang xem: Bài 13 trang 11 sgk toán 9 tập 1


Để giải bài xích 13 trang 11 SGK Tân oán 9 tập 1 không nên bỏ qua mất bài viết này. Với phần đa giải đáp cụ thể, không chỉ có xem thêm bí quyết làm hoặc giải đáp mà lại bài viết này còn làm chúng ta nắm vững lại các kiến thức Tân oán 9 bài xích 2 để tự tin giải xuất sắc những bài xích tập về cnạp năng lượng thức bậc nhì với hằng đẳng thức.


Đề bài bác 13 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Rút ít gọn gàng những biểu thức sau:

a) (2sqrt a^2 - 5a) cùng với (a .

b) ( sqrt25a^2+ 3a) cùng với (a ≥ 0).

c) (sqrt 9a^4 + 3a^2),

d) (5sqrt4a^6) - ( 3a^3) với (a

» Bài tập trước: Bài 12 trang 11 SGK Toán 9 tập 1

Giải bài 13 trang 11 SGK Toán thù 9 tập 1

Hướng dẫn bí quyết làm

+) Sử dụng hằng đẳng thức (sqrtA^2=left| A ight|).

Xem thêm: Phần Mềm Cubase 9 Element Full Crack, Cubase Element 8 Full Crack ~ Recording & Mixing

+) Sử dụng định nghĩa giá trị hoàn hảo và tuyệt vời nhất của số (a): Nếu (a ge 0) thì ( left| a ight| =a). Nếu (a thì ( left| a ight| = -a). 

Đáp án đưa ra tiết

Dưới đây là những cách giải bài 13 trang 11 SGK Tân oán 9 tập 1 để các bạn tham khảo và so sánh bài bác làm cho của mình:

a) Ta có: (2sqrta^2-5a=2|a|-5a)

(=2.(-a)-5a) (Vì (a cần ( left| a ight| =-a ))

(=-2a-5a)

(=(-2-5)a)

(=-7a)


Vậy (2 sqrta^2-5a=-7a).

b) Ta có: (sqrt9a^4+3a^2= sqrt3^2.(a^2)^2+ 3a^2)

(=sqrt(3a^2)^2+3a^2)

(=left| 3 a^2 ight| +3a^2)

(=3a^2 + 3a^2)

(=(3+3)a^2 =6a^2.)

(Vì (a^2geq 0, forall,, a,,epsilon ,,mathbbRRightarrow |3a^2|=3a^2)).

c) Ta có: (sqrt25a^2 + 3a= sqrt5^2.a^2+3a)

(=sqrt(5a)^2+3a)

(=left| 5 a ight| +3a) , (Vì (ageq 0Rightarrow |5a|=5a) )

(=5a+3a)

(=(5+3)a =8a)

d) Ta có: 

(5sqrt4a^6 - 3a^3=5sqrt2^2.(a^3)^2 -3a^3)

(=5.sqrt(2a^3)^2-3a^3)

(=5.left| 2a^3 ight| -3a^3)


(=5.2.(-a^3)-3a^3) , (Vì (anên (|2a^3|=-2a^3) )

(=10.(-a^3) - 3a^3)

(=-10a^3-3a^3)

(=(-10-3)a^3=-13a^3)

» các bài tập luyện tiếp theo: Bài 14 trang 11 SGK Toán thù 9 tập 1

Giải bài xích tập khác

Nội dung trên vẫn giúp đỡ bạn gắng được cách có tác dụng và giải đáp bài 13 trang 11 SGK Toán 9 tập 1. Mong rằng phần lớn bài trả lời giải Tân oán 9 của Đọc Tài Liệu đã là người sát cánh giúp chúng ta học tốt môn học tập này.


Quý khách hàng còn vụ việc gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm biết tin để Shop chúng tôi góp bạn
Hủy
Gửi

TẢI VỀ


*
*
*