Bài 17 trang 75 sgk toán 8 tập 1

Hình thang(ABCD ,,(AB // CD)) có(widehatACD = widehatBDC.) Chứng minh rằng(ABCD) là hình thang cân.


Bạn đang xem: Bài 17 trang 75 sgk toán 8 tập 1

*

Hướng dẫn:Cách 1: Chứng minh(OD = OC)Cách 2: Chứng minh(OA = OB)Bước 3: Chứng minh(AC = BD.) Từ đó suy ra(ABCD) là hình thang cân nặng.

Bài giảiGọi(O) là giao điểm của(AC) và(BD.)Xét( riangleDOC,) ta có:(widehatD_1 = widehatC_1) (đưa thiết)(Rightarrow riangleDOC)cân nặng tại(O) (định nghĩa)(Rightarrow OD = OC)(tính chất) ((1))(AB // CD)(mang thiết)(Rightarrow widehatB_1 = widehatD_1)(cặp góc so le trong) ( widehatA_1 = widehatC_1) (cặp góc so le trong)Mà(widehatD_1 = widehatC_1) (mang thiết)(Rightarrow widehatA_1 = widehatB_1)(Rightarrow riangleOAB)cân tại(O) (định nghĩa)(Rightarrow OA = OB)(tính chất) ((2))Từ((1)) và((2) Rightarrow OA + OC = OB + OD)Hay(AC = BD)Hình thang(ABCD) có:(AC = BD) (chứng tỏ trên)(Rightarrow ABCD)là hình thang cân (tín hiệu nhận ra hình thang cân)


*

Tđê mê khảo giải mã những bài bác tập Luyện tập (trang 75) khác • Giải bài bác 16 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Cho tam giác(ABC)... • Giải bài 17 trang 75 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Hình thang(ABCD... • Giải bài 18 trang 75 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 Chứng minch định lý: "Hình... • Giải bài bác 19 trang 75 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Đố. Cho ba...
Mục lục Giải bài xích tập SGK Tân oán 8 theo chương •Chương thơm 1: Phnghiền nhân với phnghiền chia đa thức - Đại số 8 •Chương thơm 1: Tđọng giác - Hình học 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Cmùi hương 2: Đa giác. Diện tích đa giác - Hình học tập 8 •Chương thơm 3: Phương thơm trình số 1 một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng - Hình học 8 •Cmùi hương 4: Bất phương trình hàng đầu một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp rất nhiều - Hình học 8

Xem thêm: Cách Cài Mario Trên Win 7, Phần Mềm Luyện Gõ 10 Ngón Hiệu, Download Mario Teaches Typing 1

Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán 8
Luyện tập (trang 75)
• Giải bài xích 16 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài bác 17 trang 75 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 18 trang 75 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 19 trang 75 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1
Chương 1: Phép nhân cùng phxay phân chia đa thức Chương 1: Tứ đọng giác Cmùi hương 2: Phân thức đại số Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác Chương thơm 3: Phương thơm trình số 1 một ẩn Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp gần như