Bài 20 Trang 15 Sgk Toán 9 Tập 1

Và công thức: ( sqrt A^2=|A|)=(left{eginmatrix A giả dụ Age0\ -A trường hợp Anhằm rút ít gọn gàng biểu thức :

Giải:

a)( sqrtfrac2a3. sqrtfrac3a8)=( ​​sqrt frac2a3. frac3a8= sqrtfrac6a^224= sqrtfrac a^2 4= frac2= fraca2)( Vì(a ge 0))

b)( sqrt13a. sqrtfrac52a)=(sqrt13a.frac52a = sqrt676=26)( Vì a > 0)

c)( sqrt5a.sqrt45a-3a )=(sqrt5a.45a -3a = sqrt225a^2- 3a = 15|a| -3a = 15a -3a = 12a). ( vì(a ge 0;))

d)((3-a)^2 - sqrt0,2.sqrt180a^2.)

=(( 3-a) ^2 - sqrt0,2.180 a^2= ( 3-a)^2 - sqrt36a^2= ( 3-a)^2 - 6|a| =9 -6a + a^2- 6 |a|)

+ Nếu(a ge 0;)thì |a| = a và(( 3-a)^2 - sqrt0,2.sqrt180a^2=9 + a^2- 12a)

+ Nếu a(( 3-a)^2 - sqrt0,2.sqrt180a^2=9 + a^2)


Bạn đang xem: Bài 20 trang 15 sgk toán 9 tập 1

Tags Giải bài xích 20 trang 15 SGK Toán 9 tập 1 Rút gọn các biểu thức sau:
Bài trước Bài sau

Có thể chúng ta quan lại tâm


Giải bài xích 17 trang 14 - Sách giáo khoa Toán thù 9 tập 1


Giải bài bác 18 trang 14 - Sách giáo khoa Toán thù 9 tập 1


Bài trước

Giải bài xích 19 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


Bài sau

Giải bài 21 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 9 tập 1


Giải bài xích 22 trang 15 - Sách giáo khoa Tân oán 9 tập 1


Giải bài xích 23 trang 15 - Sách giáo khoa Tân oán 9 tập 1


Giải bài bác 24 trang 15- Sách giáo khoa Toán thù 9 tập 1


Giải bài xích 25 trang 16 - Sách giáo khoa Tân oán 9 tập 1Xem thêm: Youtube Converter - Chuyển Đổi Video Sang Mp4 Trực Tuyến Miễn Phí

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
email.com

Liên hệ

Giới thiệu


Về Cửa Hàng chúng tôi Điều khoản thỏa thuận áp dụng hình thức Câu hỏi hay gặp

Cmùi hương trình học tập


Hướng dẫn bài tập Giải bài xích tập Phương trình chất hóa học tin tức tuyển chọn sinc Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt câu hỏi. Trả lời.
*
Liên kết cùng với Facebook
*
Liên kết với Google
hoặc
Ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập
Chưa tài giỏi khoản?Đăng cam kết ngay!