Bài 28 Trang 19 Sgk Toán 6 Tập 2

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: (dfrac-316; dfrac524;dfrac-2156).

Bạn đang xem: Bài 28 trang 19 sgk toán 6 tập 2

b) Trong những phân số vẫn đến, phân số như thế nào chưa buổi tối giản ?

Từ dấn xét đó, ta hoàn toàn có thể quy đồng các phân số này như thế nào ? 


Pmùi hương phdẫn giải - Xem chi tiết

*


Quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số:

Muốn nắn quy đồng chủng loại các phân số cùng với mẫu mã dương ta có tác dụng nhỏng sau: 

Cách 1: Tìm bội bình thường của những mẫu (thường xuyên là BCNN) để triển khai mẫu mã thông thường.

Cách 2: Tìm quá số prúc của mỗi mẫu (bằng cách phân chia mẫu chung cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử với mẫu của mỗi phân số cùng với vượt số prúc tương ứng.

Xem thêm: Gta Sa Hướng Dẫn Cài Mod Master, Cleo Mod Master


Lời giải chi tiết

a) 

Cách 1: Tìm một bội bình thường nhỏ tuổi tốt nhất của những mẫu 16, 24, 56 để gia công MSC

(16 = 2^4)

(24 = 2^3.3) 

(56 = 2^3.7)

(=> BCNN(16, 24, 56) = 2^4.3.7 = 336)

Do đó MSC của tía phân số là 336.

Bước 2: Tìm thừa số phú của từng mẫu mã (bằng cách phân chia mẫu mã phổ biến mang đến từng mẫu).

- Thừa số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

- Thừa số prúc của 24 là 336 : 24 = 14

- Thừa số prúc của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử cùng mẫu mã của mỗi phân số với vượt số prúc tương ứng:

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.2116.21 = dfrac - 63336;\dfrac524 = dfrac5.1424.14 = dfrac70336;\dfrac-2156 = dfrac - 21.656.6 = dfrac - 126336;endarray)

b) Phân số (dfrac-2156) chưa phải là phân số tối giản.

Từ kia ta có: Để quy đồng mẫu mã những phân số đang mang đến, trước tiên ta buộc phải rút gọn gàng những phân số đã mang đến thành phân số buổi tối giản rồi hãy quy đồng mẫu mã. Nếu có tác dụng điều đó ta sẽ tiến hành những phân số dễ dàng và đơn giản hơn:

Rút ít gọn: (displaystyle - 21 over 56 = - 21:7 over 56:7 = -3 over 8)

(=> BCNN(16, 24, 8) = 2^4.3 = 48)

- Thừa số phú của 16 là 48 : 16 = 3

- Thừa số phụ của 24 là 48 : 24 = 2

- Thừa số phụ của 8 là 48 : 8 = 6

Ta có: 

(eginarrayldfrac - 316 = dfrac - 3.316.3 = dfrac - 948;\dfrac524 = dfrac5.224.2 = dfrac1048;\dfrac-2156 = dfrac - 38 = dfrac - 3.68.6 = dfrac - 1848endarray)