BÀI 37 TRANG 94 SGK TOÁN 9 TẬP 1

Cho tam giác ABC bao gồm (AB = 6cm, AC = 4,5cm, BC = 7,5cm).a) Chứng minc tam giác ABC vuông trên A. Tính các góc B, C với đường cao AH của tam giác đó.b) Hỏi rằng điểm M nhưng mà diện tích tam giác MBC bằng diện tích S tam giác ABC ở trên phố nào?


Bạn đang xem: Bài 37 trang 94 sgk toán 9 tập 1

*

a) Ta có:(6^2+4,5^2=36+trăng tròn,25=56,25=7,5^2)Suy ra tam giác ABC vuông trên A (định lí Pytago đảo)Áp dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn, ta có(left{ eginalign & sin B=dfracACBC=dfrac4,57,5=dfrac35 \ và sin C=dfracABBC=dfrac67,5=dfrac45 \ endalign ight.Rightarrow left{ eginaligned & widehatBapprox 36^o52" \ và widehatCapprox 53^o8" \ endaligned ight.)Áp dụng hệ thức lượng vào tam giác vuông ABC, ta có:(eginalign và dfrac1AH^2=dfrac1AB^2+dfrac1AC^2=dfrac16^2+dfrac14,5^2=dfrac25324 \ & Rightarrow AH^2=dfrac32425Rightarrow AH=3,6,left( centimet ight) \ endalign)b) Lấy điểm M bất kỳ, kẻ(MKot BC)Diện tích tam giác MBC là:(S_Delta MBC=dfrac12MK.BC)Diện tích tam giác ABC là:(S_Delta ABC=dfrac12AH.BC)Để diện tích S tam giác MBC bằng diện tích S tam giác ABC thì(MK=AH=3,6cm) tốt M bí quyết BC một khoảng không đổi bởi AH.Vậy tập hợp những điểm M là hai đường thẳng song tuy vậy cùng với BC với bí quyết BC một khoảng tầm bằng(3,6centimet.)

Kiến thức cầnnhớ:

Định lý Pytago hòn đảo, phương pháp tính diện tích tam giác,hệ thức lượng vào tam giác vuông,tỉ số lượng giác của góc nhọn

 

 


Xem đoạn Clip bài xích giảng cùng làm thêm bài bác luyện tập về bài học này tại đây nhằm học giỏi rộng.

Xem thêm: Làm Sao Quên Hành Lang Đầy Nắng Và Gió ? Hành Lang Cũ Remix Max Chill

Tmê mệt khảo lời giải các bài xích tập Ôn tập chương 1 khác • Trả lời thắc mắc 1 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho hình 36.Hãy... • Trả lời câu hỏi 2 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho hình 37.a) Hãy... • Trả lời thắc mắc 3 trang 91 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Xem hình 37.a) Hãy... • Trả lời thắc mắc 4 trang 92 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Để giải một tam... • Giải bài xích 33 trang 93 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Chọn tác dụng... • Giải bài xích 34 trang 93 – SGK Toán lớp 9 tập 1 a) Trong hình 44, hệ... • Giải bài bác 35 trang 94 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Tỉ số giữa nhì cạnh... • Giải bài xích 36 trang 94 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho tam giác gồm một... • Giải bài xích 37 trang 94 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Cho tam giác ABC bao gồm (AB =... • Giải bài xích 38 trang 95 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Hai cái thuyền A... • Giải bài xích 39 trang 95 – SGK Tân oán lớp 9 tập 1 Tìm khoảng cách... • Giải bài xích 40 trang 95 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Tính độ cao của... • Giải bài xích 41 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 1 Tam giác ABC vuông... • Giải bài 42 trang 96 – SGK Toán thù lớp 9 tập 1 Ở một chiếc thang nhiều năm 3m... • Giải bài xích 43 trang 96 – SGK Toán lớp 9 tập 1 ĐốVào khoảng năm 200...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán 9 theo chương •Chương thơm 1. Căn uống bậc nhị. Căn uống bậc tía - Đại số chín •Cmùi hương 1: Hệ thức lượng vào tam giác vuông - Hình học 9 •Chương 2. Hàm số bậc nhất - Đại số cửu •Cmùi hương 2: Đường tròn - Hình học tập 9 •Cmùi hương 3: Hệ phương thơm trình số 1 nhị ẩn - Đại số chín •Chương 3: Góc với con đường tròn - Hình học 9 •Cmùi hương 4. Hàm số y = ax2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn - Đại số 9 •Chương 4: Hình trụ - Hình nón - Hình cầu - Hình học 9
Bài trước Bài sau