Bài 39 Trang 19 Sgk Toán 8 Tập 1

Phân tích những nhiều thức sau thành nhân tử:a)(3x - 6y;)b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y;)c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2;)d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1);)e)(10x(x - y) - 8y(y - x).)


Bạn đang xem: Bài 39 trang 19 sgk toán 8 tập 1

Hướng dẫn:

Phân tích đa thức thành nhân tử (hay quá số) là biến hóa đa thức đó thành một tích của những đa thức.

Bài giải

a)(3x - 6y = 3.x - 3.2y = 3(x - 2y))b)(dfrac25x^2 + 5x^3 + x^2y = x^2(dfrac25 + 5x + y))c)(14x^2y - 21xy^2 + 28x^2y^2)(= 7xy.2x - 7xy.3y + 7xy.4xy)(= 7xy(2x - 3y + 4xy))d)(dfrac25x(y - 1) - dfrac25y(y - 1) = dfrac25(y - 1)(x - y))e)(10x(x - y) - 8y(y - x))(= 10x(x - y) - 8y<( - (x - y)>)(= 10x(x - y) + 8y(x - y))(= 2(x - y)(5x + 4y))

Lưu ý:

phần lớn Lúc để triển khai lộ diện nhân tử chung ta đề xuất thay đổi vệt những hạng tử (sử dụng đặc thù (A = -(-A)))


Xem video clip bài giảng cùng có tác dụng thêm bài xích rèn luyện về bài học này tại chỗ này để học tập tốt rộng.
*

Tđam mê khảo giải thuật những bài xích tập Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung khác • Giải bài xích 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Phân tích những nhiều thức... • Giải bài xích 40 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tính giá trị của biểu... • Giải bài bác 41 trang 19 – SGK Toán thù lớp 8 tập 1 Tìm(x,)... • Giải bài xích 42 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 Chứng minc...
Mục lục Giải bài tập SGK Toán thù 8 theo chương •Cmùi hương 1: Phép nhân với phép chia nhiều thức - Đại số 8 •Cmùi hương 1: Tứ đọng giác - Hình học 8 •Cmùi hương 2: Phân thức đại số - Đại số 8 •Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích nhiều giác - Hình học tập 8 •Chương thơm 3: Phương thơm trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Chương thơm 3: Tam giác đồng dạng - Hình học tập 8 •Cmùi hương 4: Bất phương trình bậc nhất một ẩn - Đại số 8 •Cmùi hương 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp hầu như - Hình học 8
Bài trước Bài sau
Giải bài tập SGK Toán thù 8
Bài 6: Phân tích đa thức thành nhân tử bởi cách thức đặt nhân tử chung
• Giải bài bác 39 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 40 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài 41 trang 19 – SGK Toán lớp 8 tập 1 • Giải bài xích 42 trang 19 – SGK Tân oán lớp 8 tập 1
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Chương thơm 1: Phnghiền nhân và phnghiền phân tách đa thức Cmùi hương 1: Tđọng giác Cmùi hương 2: Phân thức đại số Chương thơm 2: Đa giác. Diện tích đa giác Cmùi hương 3: Phương thơm trình hàng đầu một ẩn Cmùi hương 3: Tam giác đồng dạng Chương thơm 4: Bất pmùi hương trình hàng đầu một ẩn Chương thơm 4: Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đa số
Giải bài xích tập SGK Toán 8
Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 1 Giải bài bác tập SGK Toán 8 Tập 2
+ Mngơi nghỉ rộng lớn coi đầy đủ
Giải bài bác tập những lớp
Giải bài xích tập Lớp 3
Giải bài xích tập Lớp 4
Giải bài bác tập Lớp 5
Giải bài tập Lớp 6

Xem thêm: Chân Dung Nữ Đại Gia Thủy Tiên Vợ Đan Trường

Giải bài bác tập Lớp 7
Giải bài tập Lớp 8
Giải bài bác tập Lớp 9
Giải bài xích tập Lớp 10
Giải bài tập Lớp 11
Giải bài bác tập Lớp 12
Giải bài tập các môn
Giải bài tập Môn Toán
Giải bài tập Soạn Văn
Giải bài bác tập Môn Vật Lý
Giải bài tập Môn Hóa Học
Giải bài tập Môn Lịch Sử
Giải bài xích tập Môn Địa Lý
Giải bài bác tập Môn Sinh Học
Giải bài xích tập Môn GDCD
Giải bài bác tập Môn Tiếng Anh
Bài giảng môn toán
Toán lớp 1 Toán lớp 2 Toán thù lớp 3 Toán lớp 4 Tân oán lớp 5
Tân oán lớp 6 Toán lớp 7 Tân oán lớp 8 Tân oán lớp 9
Toán lớp 10 Toán lớp 11 Toán thù lớp 12