Bài 6 Trang 10 Sgk Toán 7 Tập 1

Áp dụng những bí quyết cùng, trừ nhì số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải bỏ ra tiết:

(eqalign& ,, - 1 over 21 + - 1 over 28 cr & = ( - 1).4 over 21.4 + ( - 1).3 over 28.3 cr & = - 4 over 84 + - 3 over 84= - 4+(-3) over 84 cr &= - 7 over 84 = - 7:7 over 84:7cr &= - 1 over 12 cr ) 


Bạn đang xem: Bài 6 trang 10 sgk toán 7 tập 1

LG b

(displaystyle,, - 8 over 18 - 15 over 27) 

Phương pháp giải:

+) Quy đồng đem về 2 phân số gồm cùng chủng loại số

Áp dụng những cách làm cộng, trừ nhị số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(eqalign& - 8 over 18 - 15 over 27 cr & = - 8 over 18 + left( - 15 over 27 ight)cr & = - 8:2 over 18:2 + -15:3 over 27:3 cr & = - 4 over 9 + - 5 over 9 = - 4+(-5) over 9cr & = - 9 over 9 = - 1 cr )


LG c

(displaystyle,, - 5 over 12 + 0,75)

Pmùi hương pháp giải:

+ Đổi số thập phân ra phân số nhằm tiến hành phxay tính với phân số

Áp dụng những phương pháp cộng, trừ nhì số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray>

Lời giải chi tiết:

(eqalignvà ,, - 5 over 12 + 0,75= - 5 over 12 + 75over 100 cr &= - 5 over 12 + 3 over 4 cr và , = - 5 over 12 + 9 over 12 = - 5 + 9 over 12 cr và , = 4 over 12 = 4:4 over 12:4 = 1 over 3 cr )


LG d

(displaystyle,,3,5 - left( - 2 over 7 ight))

Phương thơm pháp giải:

+) Đổi số thập phân về dạng phân số rồi tiến hành phép tính với phân số

Áp dụng những phương pháp cộng, trừ hai số hữu tỉ: Với (a,;b,;m in Z,;;m > 0) ta có:

<eginarrayldfracam + dfracbm = dfraca + bm\dfracam - dfracbm = dfraca - bmendarray> 

Lời giải đưa ra tiết:

(eqalignvà ,,3,5 - left( - 2 over 7 ight) = 3,5 + 2 over 7 cr và = 35 over 10 + 2 over 7 = 7 over 2 + 2 over 7 = 49 over 14 + 4 over 14 cr & = 49 + 4 over 14 = 53 over 14 = 311 over 14 cr )

i-google-map.com


*
Bình luận
*
Chia sẻ
Chia sẻ
Bình chọn:
4.5 trên 633 phiếu
Bài tiếp theo sau
*

Luyện những bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 7 - Xem ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*
*
*
*

Xem thêm: Đông Máu Là Gì? Khi Nào Cần Làm Xét Nghiệm Gen Đông Máu Là Gì


TẢI APP ĐỂ XEM OFFLINE


*
*

Bài giải đang rất được quan tiền tâm


× Báo lỗi góp ý
Vấn đề em chạm mặt nên là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải cực nhọc đọc Giải không đúng Lỗi không giống Hãy viết chi tiết góp i-google-map.com


Gửi góp ý Hủy vứt
× Báo lỗi

Cảm ơn các bạn vẫn áp dụng i-google-map.com. Đội ngũ giáo viên đề nghị cải thiện điều gì để bạn đến bài viết này 5* vậy?

Vui lòng vướng lại lên tiếng để ad có thể tương tác cùng với em nhé!


Họ cùng tên:


Gửi Hủy vứt

Liên hệ | Chính sách

*

*

Đăng ký kết để thừa nhận lời giải tuyệt cùng tư liệu miễn phí

Cho phép i-google-map.com gửi các thông báo mang đến bạn nhằm nhận được những lời giải tốt cũng giống như tài liệu miễn phí tổn.