BÀI 60 TRANG 31 SGK TOÁN 7 TẬP 1

Đề bài

Tìm (x) trong những tỉ lệ thành phần thức sau:a) (left( 1 over 3x ight):2 over 3 = 13 over 4:2 over 5)

b) (4,5:0,3 = 2.25:(0,1.x))

c) (8:left( 1 over 4x ight) = 2:0,02)

d) (3:21 over 4 = 3 over 4:(6.x))


Bạn đang xem: Bài 60 trang 31 sgk toán 7 tập 1

a) (left( 1 over 3x ight):2 over 3 = 13 over 4:2 over 5)(Rightarrowx over 3:2 over 3 = 7 over 4:2 over 5 Rightarrow x over 3.3 over 2 = 7 over 4.5 over 2)

(Rightarrow x over 2 = 35 over 8 Rightarrow x = 35.2 over 8 = 35 over 4)

b)

(eginarrayl4,5:0,3 = 2,25:left( 0,1.x ight)\15 = 2,25:left( 0,1.x ight)\0,1.x = 2,25:15\0,1x = 0,15\x = 1,5endarray)

c) (8:left( 1 over 4x ight) = 2:0,02)

(Rightarrow 1 over 4x = 8.0,02 over 2 )

(Rightarrow 1 over 4x = 0,08 Rightarrow x = 0,32)

d) (3:21 over 4 = 3 over 4:(6.x))

( Rightarrow 3.4 over 9 = 3 over 4.6x)

(Rightarrow 4 over 3 = 1 over 8x)

(Rightarrow 8x = 3.1 over 4)

(Rightarrow 8x = 3 over 4)

(Rightarrow x = 3 over 32)


Bài trước Bài sau

cũng có thể các bạn quan liêu tâm


Bài 56 trang 30 SGK Toán thù 7 tập 1


Bài 57 trang 30 SGK Toán thù 7 tập 1


Bài 58 trang 30 SGK Toán 7 tập 1


Bài trước

Bài 59 trang 31 SGK Tân oán 7 tập 1


Bài sau

Bài 61 trang 31 SGK Toán 7 tập 1


Bài 62 trang 31 SGK Toán thù 7 tập 1


Bài 63 trang 31 SGK Toán thù 7 tập 1


Bài 64 trang 31 SGK Toán 7 tập 1Xem thêm: Download Wandriver Mới Nhất, Wandriver 7 (Easy Driverpacks) Tiếng Anh

Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12
gmail.com

Liên hệ

Giới thiệu


Về Cửa Hàng chúng tôi Điều khoản thỏa thuận hợp tác sử dụng hình thức dịch vụ Câu hỏi hay chạm mặt

Cmùi hương trình học tập


Hướng dẫn bài tập Giải bài xích tập Phương thơm trình chất hóa học tin tức tuyển chọn sinc Đố vui
gmail.com


*

*

Xem. Đặt thắc mắc. Trả lời.
*
Liên kết với Facebook
*
Liên kết cùng với Google
hoặc
Ghi ghi nhớ Quên mật khẩu?
Đăng Nhập
Chưa tài giỏi khoản?Đăng ký kết ngay!