Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

những bài tập kế toán thù hành chính vì sự nghiệp – HCSN là việc vận dụng những chế độ hiện nay hành vào vấn đề hạch toán thù các nhiệm vụ tương quan mang đến những chuyển động đơn vị như cá vận động thu – bỏ ra túi tiền, nhân – rút dự toán thù. Cùng Kế toán Việt Hưng coi một số dạng bài tập ngay dưới đây.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán hành chính sự nghiệp

*
Những bài tập kế toán thù hành chính sự nghiệp có giải đáp 2 | Kế toán Việt Hưng

CÂU 4: những bài tập kế tân oán hành chính sự nghiệp – Định khoản nghiệp cụ kế tân oán tạo nên 4

Tại đơn vị HCSN A vào tháng 3/N tất cả các nhiệm vụ kinh tế gây ra nlỗi sau (đvt:1.000đ), những tài khoản tất cả số dư phải chăng.

Nhận thông tin dự tân oán ngân sách đầu tư vận động bởi vì cơ hòm chủ yếu ưng chuẩn mang đến quý I/N số chi phí 80.000Ngày 5/3 PT 130 rút dự toán thù kinh phí đầu tư chuyển động về nhập quỹ chi phí mặt: 30.000Ngày 5/3 PC 149, bỏ ra trả lương cùng phụ cấp khác mang đến viên chức 17.000 phú cung cấp lương 2.000Ngày 7/3 PC 150 bỏ ra download vật tư nhập kho dùng mang lại hoạt động HCSN số chi phí 16.500Ngày 8/3 PT 131, thu chi phí khóa học của sinc viên, số tiền 135.000Ngày 9/3 PC 151 gửi chi phí mặt vào bank số chi phí 50.000Ngày 12/3 PC 153 chi trả phụ cấp học bổng sinch viên, số chi phí 12.000Ngày 14/3 PC 154 chi trả chi phí điện thoại, tiền năng lượng điện 5.540 ghi bỏ ra hoạt động hay xuyênNgày 15/3 PC 155 đưa ra sở hữu tư liệu Giao hàng chuyển động HCSN ghi đưa ra vận động liên tục là 10.850Ngày 25/3, PC 156, chi chuyển động nghiệp vụ và trình độ được ghi chi thường xuyên xuyên: 9.800Ngày 25/3 dấn cấp phép bằng lệnh bỏ ra chi phí nhằm đầu tư chi tiêu hốt nhiên xuất (hội thảo chuyên đề) số chi phí 12000 đơn vị nhận thấy giấy báo hiện đang có của ngân khố bên nước.Ngày 27/3 PC 132, rút chi phí gửi ngân khố về quỹ chi phí mặt: 12.000Ngày 27/ PC 157 bỏ ra mang lại hội thảo chăm đề 12.000

YÊU CẦU

Định khoản những nhiệm vụ tài chính gây ra.

BÀI GIẢI

– NợTK008(dự tân oán chi vận động TX) 80

– 5/3: a. Nợ TK111/CóTK4612 (mối cung cấp KPH cồn năm nay) 30

Có TK008 30

– 5/3: Nợ TK334/Có TK111 19

– 7/3: Nợ TK152/CóTK111 16

– 8/3: NợTK111/CóTK5111 135

– 9/3: NợTK112/CóTK111 50

– 12/3: NợTK335/CóTK111 12

– 14/3: NợTK6612/CóTK111 5,54

– 15/3: NợTK6612/CóTK111 10,85

– 25/3: NợTK6612/CóTK111 9,8

– 25/3: NợTK112/CóTK46122 12

– 27/3: NợTK111/CóTK112 12

– 27/3: NợTK66122/CóTK111 12

THAM KHẢO: bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệp tất cả giải đáp 1

CÂU 5: những bài tập kế toán thù hành chính vì sự nghiệp – Định khoản nghiệp rứa kế toán gây ra 5

Tại ĐV HCSN H tháng 10/N có các tài liệu sau (Đvt :1000đ)

A. Số dư đầu tháng 10/N .

TK 111 : 3.500.000

TK 112 (NH) : 1.500.000

TK 112 (KB) : 000

TK 511 : 770.

Xem thêm: 2 Cách Tách Lấy Hình Ảnh Từ File Pdf Cực Kỳ Hữu Hiệu, Tuyệt Chiêu Trích Xuất Hình Ảnh Từ File Pdf

000

Các tài khoản không giống gồm số dư vừa lòng lý

B. Các nghiệp vụ phát sinch vào tháng nhỏng sau:

Ngày 1/10 PT 101 Tạm ứng ghê phí nhập quỹ tiền mặt để chi hoạt động thường xulặng 100.000Ngày 3/10 PC 321 Chi tiền mặt cài đặt vật liệu nhập kho 25.000.Ngày 4/10 GBN 0031 Chi trả lương lao động hợp đồng bằng tiền gửi: 50.000Ngày 8/10 GBC 0231 Thu nợ người mua A bằng TGNH 750.000.Ngày 9/10 GBN 0032, PC 322 Cấp tởm phí đến ĐV cấp dưới bằng TGKB 120.000, bằng tiền mặt 80.000.Ngày 11/10 PT 102 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt 30.000.Ngày 13/10 GBC 234Ngân hàng gửi giấy báo có số tiền thanh khô lý tài sản cố định người sử dụng trả là 72 ngàn.Ngày 15/10 Số thu phí, lệ phí bắt buộc nộp mang lại NSNN 800.000Ngày 20/10 PC 00323 Nộp tiền mặt mang đến Ngân sách Nhà ncầu số thu, lệ phí phải nộp 800.000Ngày 23/10 GBC235 Nhận lệnh bỏ ra tiền bằng TGKB 7trăng tròn.000 mang đến hoạt động thường xuyên ổn.Ngày 24/10 PC 324Chi tạm ứng bằng tiền mặt mang lại viên chức A 5.000 đi công tác.Ngày 26/10 Nhận viện trợ 200.000 của tổ chức M bằng TGKB, ĐV không có chứng từ ghi thu, ghi đưa ra.Ngày 27/10 PT 103 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để đưa ra theo đưa ra theo lệnh chi 000.Ngày 28/10 ĐV tkhô cứng toán tạm ứng kinh phí với kho bạc ngày 1, số khiếp phí tạm ứng ĐV ghi tăng nguồn gớm phí thường xuyênNgày 29/10 PC 325 Chi theo lệnh đưa ra gồm các khoản trong dự toán bằng tiền mặt 7đôi mươi.000.Ngày 30/10 ĐV có chứng từ ghi thu ghi bỏ ra về các bước nhận viện trợ ngày 26.

YÊU CẦU

Định khoản các các bước khiếp tế phát sinc và ghi sơ đồ tài khoản các các bước.Mở và ghi vào sổ kế toán :Sổ quỹ, Nhật ký phổ biến, Sổ cái TK 111,112 vào hình thức NKC

BÀI GIẢI

– 1/10: NợTK111/CóTK336 100

– 3/10: NợTK152/CóTK111 25

– 4/10: NợTK334/CóTK111 50

– 8/10: NợTK112/CóTK3111 750

– 9/10: NợTK341 200

CóTK211 180

CóTK111 20

-11/10: NợTK111/CóTK5111 30

– 13/10: NợTK112/CóTK5118 72

– 15/10: NợTK5111/CóTK3332 800

– 20/10: NợTK3332/CóTK111 800

– 23/10: NợTK112/CóTK4612 720

– 24/10: NợTK312/CóTK111 5

-26/10: NơTK112/CóTK5212 200

– 27/10: NợTK111/CóTK112 720

-28/10: NợTK336/CóTK4612 100

– 29/10:NợTK6612/CóTK111 720

– 30/10: NợTK5212/CóTK4612 200

CÂU 6: các bài luyện tập kế toán hành chính sự nghiệp – Định khoản nghiệp nắm kế tân oán tạo nên 6

Tài liệu cho: Đơn vị HCSN M trong thời điểm N như sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư chi tiêu tài chủ yếu thời gian ngắn như sau:

TK 1211: 000 (1000 cổ phiếu đơn vị A)

TK 1218: 000

Các tài khoản không giống bao gồm số dư vừa lòng lý

Các nghiệp vụ gây ra như sau:

Ngày 5/4 download trái phiếu cửa hàng M, kỳ hạn 10 mon lãi suất 1%/tháng, mệnh giá chỉ 50.000, lãi được thanh hao toán ngay trong khi mua. Các ngân sách tương quan 600 toàn bộ sẽ trả bởi chi phí mặtNgày 7/4 bán 500 CP đơn vị A giá cả 120/CPhường. thu bởi tiền gửiNgày 15/4 Mua 150 cổ phiếu chủ thể D, giá bán cài đặt 500/CP, sẽ thanh toán bằng chi phí gửi, hoả hồng đề xuất trả là 2%, vẫn trả bởi tiền phương diện.Ngày 20/4 Ngân sản phẩm báo hiện có (vốn góp ngắn hạn với chủ thể A): chủ thể A tkhô hanh toán số tiền mà lại đơn vị góp vốn bởi chi phí gửi số tiền: 30.000 với thu nhập cá nhân được phân chia từ chuyển động góp vốn là 2.000Ngày 29/4 Ngân mặt hàng gửi giấy báo Có về khoản lãi chi phí gửi bank 2 ngàn.Ngày 10/5 cài đặt kỳ phiếu bank mệnh giá bán 50.000, lãi suất 0,5%/mon, kỳ hạn 12 tháng, lãi tkhô nóng toán thời hạn.Ngày 1/6 Góp vốn thời gian ngắn bằng tiền phương diện 100.000.Ngày 3/10 Mua trái khoán cửa hàng N kỳ hạn 12 mon, mệnh giá chỉ 45.000, lãi suất 12% được tkhô giòn toán vào trong ngày đáo hạn

YÊU CẦU

Định khoản và đề đạt vào sơ đồ vật tài khoảnCác triệu chứng khân oán ngắn hạn của chúng ta trong quý Khi đáo hạn hạch toán như vậy nào?

BÀI GIẢI

1. Định khoản

– 5/4: a. Nợ TK 1211 50000

Có TK 3318 10*1%*50000 = 5000 (lãi dấn trước)

Có TK 111 45000

NợTK1211 600

CóTK111 600

NợTK3318 5000/10t = 500

CóTK531 500

– 7/4: Nợ TK 112 500*1trăng tròn = 60000

Có TK 1211A 500*100 = 50000

Có TK 531 10000

-15/4: a. Nợ TK 1211D 150*500 = 75000

Có TK 112 75000

Nợ TK 1211D 2%*75000 = 1500

Có TK 111 1500

– 20/4: Nợ TK 112 32000

Có TK 1218 30000

Có TK 531 2000

– 29/4; Nợ TK 112 2000

CóTK531 2000

– 10/5: a. Nợ TK 1211 50000

Có TK 112 50000

Nợ TK 3118 50000*0,5% = 250

Có TK 531 250

– 1/6 Nợ TK 1218 100000

Có TK 111 100000

– 3/10 Nợ TK 1211 45000

Có TK 112 45000

2. lúc đáo hạn các hội chứng khoán:

– NV1: a. Nợ TK 112 / Có TK 1211 45000

Nợ TK 3318 / Có TK 531 500

-NV6: a. Nợ TK 112 / Có TK 1211 50000

Nợ TK 112 / Có TK 531 250

– NV8: a. Nợ TK 112 / Có TK 1211 45000

Nợ TK 112 / Có TK 531 45000*12% = 5400

CÂU 7: Những bài tập kế toán hành chính vì sự nghiệp – Dạng tổng hợp

Tài liệu trên một đơn vị chức năng hành chủ yếu ­ sự nghiệp tất cả hoạt động kinh doanh tính thuế quý hiếm ngày càng tăng theo phương thức khấu trừ vào quí I/N (đvt 1.000đ)Tình hình đầu quý:Tạm ứng: 000Phải trả bên cung cấp: 000Phải trả viên chức: 000Phải trả nợ vay: 000Hao mòn TSCĐ: 000Nguồn vốn ghê doan: 000Chênh lệch thu bỏ ra, không giải pháp xử lý (dư có): 000Nguồn kinh phí hoạt động:Năm nay: 000Năm trước: 000Dự toán thù ngân sách đầu tư hoạt động: 300.000Tài sản cố định HH: 560.000Ngulặng trang bị liệu: 000Thành phẩm, mặt hàng hóa: 000Tiền mặt: 000Phải thu tín đồ mua: 000Chi tiêu SXKD dngơi nghỉ dang: 000Nguồn kinh phí đầu tư đã tạo nên TSCĐ 000Chi vận động năm trước: 000Dụng cụ: 000Các nhiệm vụ tạo nên trong quý:Ngày 2/1 Người cài tkhô giòn toán thù toàn thể chi phí sản phẩm còn nợ kỳ trước bằng chuyển khoản.Ngày 3/1 Xuất kho vật tư khiến cho cung ứng 160.000, đến chuyển động sự nghiệp 150.000Ngày 4/1 Tính ra tổng thể chi phí lương đề nghị trả được cho cán cỗ, công chức cùng người công nhân cung ứng vào kỳ 360.000, trong đó mang lại thành phần cán bộ, công chức hành chính ­ sự nghiệp 300.000, thành phần công nhân cung cấp 60.000 (trong những số ấy nhân viên trực tiếp cấp dưỡng 40.000, nhân viên cai quản trăng tròn.000)Ngày 10/1 Trích KPCĐ, BHXH, BHYT theo Tỷ Lệ nguyên lý.Ngày 13/1 Trích khấu hao TSCĐ sống bộ phận cung ứng 25.000Ngày 18/1 Nhận kinh phí hoạt động, tổng thể 800.000, bao gồm:Tiền mặt: 100.000Tiền gửi kho bạc: 230.000Vật liệu: 140.000Tài sản thắt chặt và cố định hữu hình: 330.000.Ngày 21/1 Chi tiêu hình thức dịch vụ sở hữu ko kể áp dụng đến chuyển động sản xuất sẽ trả bằng chi phí nhất thời ứng (tất cả cả thuế GTGT 10%) là 33.000.Ngày 24/1 Xuất cơ chế mang lại chuyển động sự nghiệp 40.000, mang lại hoạt động cung ứng đôi mươi.000.Ngày 25/1 Nhập kho thành phẩm trường đoản cú cấp dưỡng số lượng 10000 sản phẩmNgày 2/2 Xuất bán trực tiếp trên kho cho những người cài đặt 9000 thành phẩm, giá cả chưa thuế 70.000, thuế GTGT 10%. Tiền sản phẩm người tiêu dùng đang tkhô nóng toán vào quý sau.Ngày 4/2 Các chi phí vận động, bốc tháo dỡ hàng tiêu trúc vẫn chi bằng tiền mặt 6.000Ngày 8/2 Rút ít dự tân oán kinh phí đầu tư sự nghiệp chi trực tiếp mang lại vận động sự nghiệp 100.000Ngày 10/2 Nhận viện trợ bằng chi phí mặt bổ sung nguồn kinh phí đầu tư chuyển động đang có triệu chứng tự ghi thu, ghi bỏ ra 200.000.Ngày 20/2 Bổ sung mối cung cấp kinh phí hoạt động từ chênh lệch thu, chi 50.000Ngày 23/2 Rút dự tân oán kinh phí sự nghiệp 190.000, trong những số ấy download lý lẽ vận động ( đang nhập kho) trị giá chỉ 40.000, thanh khô toán cho người bán 150.000.Ngày 27/2 Báo cáo quyết tân oán thời gian trước được coi ngó, công nhận số đưa ra họat động 250.000 được kết đưa vào mối cung cấp kinh phí đầu tư. Số kinh phí đầu tư thời gian trước còn sót lại chưa thực hiện không còn, đơn vị đang nộp lại túi tiền bằng tiền gửi ngân khố.Ngày 2/3 Tổng số tiền điện, nước, điện thoại cảm ứng vẫn trả bởi tiền phương diện ở trong chuyển động sự nghiệp trong kỳ 50.000.Ngày 12/3 Thanh hao toán các khoản cho cán cỗ, công chức và người công nhân phân phối của đơn vị chức năng bởi tiền phương diện 340.000.Ngày 31/3 Kết đưa ngân sách với xác định tác dụng sale vào kỳ.Ngày 31/3 Bổ sung quỹ khen thưởng: 25%, quỹ an sinh 25%, quỹ cải cách và phát triển chuyển động sự nghiệp 20%, sót lại bổ sung cập nhật ngân sách đầu tư hoạt động liên tục tự chênh lệch thu, đưa ra không xử lý.Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế tạo nên với phản ánh vào tài khoảnLập bảng bằng phẳng tài khoảnLập báo cáo tổng hòa hợp thực trạng ngân sách đầu tư và quyết tân oán kinh phí đầu tư sẽ thực hiện.Lập báo cáo kết quả chuyển động sự nghiệp bao gồm thu.

Biết rằng cực hiếm thành phầm dsinh sống dang cuối kỳ (CPSXKD dlàm việc dang cuối kỳ) là 100 triệu đ.

BÀI GIẢI

Nợ TK 112 / Có TK 3111 150Nợ TK 631 160

Nợ TK 6612 150

Có TK 152 310

Nợ TK 6612 300

Nợ TK 631 60

Có TK 334 360

Nợ TK 6612 300*17% = 51

Nợ TK 631 60*19% = 11,4

Nợ TK 334 300*7% + 60*6% = 24,6

Có TK 332 87

Nợ TK 631 / Có TK 214 250Nợ TK 111 100

Nợ TK 112 230

Nợ TK 152 140

Nợ TK 211 330

Có TK 4612 800

+ Nợ TK 6612/Có TK 466 330

+ Có TK 0081 800

Nợ TK 631 30

Nợ TK 31131 3

Có TK 312 33

Nợ TK 6612 40

Nợ TK 631 20

Có TK 153 60

Cuối kỳ mới tính giá chỉ thànhNợ TK 3111 693

Có TK 531 9000*0,07 = 630

Có TK 33311 63

+ Cuối kỳ mới tính giá vốn

Nợ TK 631/ Có TK 111 6Nợ TK 6612/ Có TK 4612 100; Có TK 0081 100Nợ TK 111 / Có TK 4612 200Nợ TK 421 / Có TK 4612 50Nợ TK 153 40

Nợ TK 3311 150

Có TK 4612 190; Có TK 0081 190

+ Nợ TK 4611 300

Có TK 6611 250

Có TK 3338 50

+ Nợ TK 3338 / Có TK 112 50

Nợ TK 6612 / Có TK 111 50Nợ TK 334 / Có TK 111 340+ Tính Ngân sách chi tiêu sản phẩm = 80 + 537,4 – 100 = 517,4 triệu

Z đơn vị sản phẩm = 517400000 đ/10000 sp = 51740 đ/sp

Nợ TK 155 / Có TK 631 517,4

+ Tính giá bán vốn thành phẩm của 9000 sp đã tiêu thụ

Nợ TK 531/ Có TK 1551 9000*0,05174 = 465,66Nợ TK 531/Có TK 4212: 630 – 465,66 = 164,34Nợ TK 4212 164,34

Có TK 4311 164,34*25% = 41,085

Có TK 4312 41,085

Có TK 4314 164,34*20% = 32,868

Có TK 4612 164,34*30% = 49,302

Trên đấy là bài bác tập kế toán hành chính vì sự nghiệp tất cả giải đáp 2 nhưng Kế tân oán Việt Hưng ước ao share tiếp tục phần 1 trước đó hy vọng rằng đã hữu ích so với độc giả – Tự hào trung vai trung phong kế toán thi thoảng bao gồm tại nước ta huấn luyện dạy dỗ học kế toán Online mảng HCSN cơ sở y tế, trường học, có thu,…