BÀI TẬP KẾ TOÁN

các bài tập luyện nguyên tắc kế toán giúp người học tập sau khoản thời gian học ngừng, khối hệ thống lại toàn thể kiến thức triết lý vận dụng vào phần nhiệm vụ cùng những định khoản thực tiễn.

Bạn đang xem: Bài tập kế toán

Hướng dẫn chi tiết bài xích tập Ngulặng lý kế toán

Câu 5.1

Yêu cầu 1: Định khoản kế toán những nhiệm vụ phát sinh

1. Khách sản phẩm trả tiền mua sắm chọn lựa Chịu đựng từ kỳ trước bởi chi phí mặt 10.000

Nợ TK 111: 10.000

Có TK 131: 10.000

2. Dùng chi phí gửi bank để sở hữ TSCĐ hữu hình 40.000 (giá bán không bao gồm thuế GTGT 10%), chi phí chuyển động bốc tháo dỡ đơn vị chức năng bỏ ra hết 220 tiền phương diện (đã bao gồm 10% thuế GTGT)

Nợ TK 211: 40.200

Nợ TK 133: 4.020

Có TK 112: 44.000

Có TK 111: 220

3. Dùng tiền gửi NH trả nợ fan bán 30.000 và rút về quĩ tiền khía cạnh đôi mươi.000

Nợ TK 111: trăng tròn.000

Nợ TK 331: 30.000

Có TK 112: 50.000

4. Dùng tiền mặt trả lương đến CNV 20.000

Nợ TK 334: trăng tròn.000 Học kế toán chỗ nào tốt

Có TK 111: đôi mươi.000 

5. Vay thời gian ngắn NH trả nợ người buôn bán đôi mươi.000

Nợ TK 331: trăng tròn.000

Có TK 311: đôi mươi.000

6. Dùng tiền gửi NH trả vay mượn thời gian ngắn NH 50.000

Nợ TK 311: 50.000

Có TK 112: 50.000

7. Mua nguyên liệu nhập kho giá bán cài đặt đôi mươi.000 (chưa bao gồm 10% thuế GTGT) chưa trả tiền người cung cấp.

Nợ TK 152: 20.000

Nợ TK 133: 2.000

Có TK 331: 22.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản kế toán

*
*

3. Lập bảng đối chiếu số tạo ra dạng hình các cột

*

4. Lập bảng Cân đối kế toán

*

Câu 5.2

1. Xuất kho nguyên vật liệu cần sử dụng mang đến cấp dưỡng thành phầm trăng tròn.000, dùng mang đến làm chủ phân xưởng 2.000.

Nợ TK 621: đôi mươi.000

Nợ TK 627: 2.000

Có TK 152: 22.000

2. Tiền lương nên trả công nhân cung cấp sản phẩm 35.000, thống trị phân xưởng 5.000

Nợ TK 622: 35.000

Nợ TK 627: 5.000

Có TK 334: 40.000

3. Các khoản trích theo lương được trích theo xác suất luật (biết rằng các khoản lương được xác minh phần trăm thân lương cơ bản cùng năng suất là 1: 4)

*

Theo doanh nghiệp:

Nợ TK 622: 1.680

Có TK 3382: 140

Có TK 3383: 1.260

Có TK 3384: 210

Có TK 3386: 70

Nợ TK 627: 240

Có TK 3382: 20

Có TK 3383: 180

Có TK 3384: 30

Có TK 3386: 10

Theo tín đồ lao động:

Nợ TK 334: 840

Có TK 3383: 640

Có TK 3384: 120

Có TK 3386: 80

4. Hao mòn TSCĐ dùng cho thêm vào 50.000

Nợ TK 627: 50.000

Có TK 214: 50.000

5. Ngân sách điện nước thiết lập xung quanh 2.100 (vẫn bao gồm 5% thuế GTGT) đang trả cho người buôn bán bởi chuyển khoản

Nợ TK 6277: 2.000

Nợ TK 1331: 100

Có TK 112: 2.100

6. Kết chuyển đưa ra phí

- Kết chuyển ngân sách sản xuất:

Nợ TK 154: 115.920

Có TK 621: 20.000

Có TK 622: 36.680

Có TK 627: 59.240

7. Nhập kho mặt hàng hoá, biết rằng giá trị thành phđộ ẩm chế dsống vào cuối kỳ là 5.000

Giá trị sản phẩm xong xuôi vào kỳ = 0 + 115.920 - 5.000 = 110.920

Nợ TK 155: 110.920

Có TK 154: 110.920

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

*
*

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối tài khoản

*
 

Câu 5.3

Yêu cầu 1: Định khoản các nhiệm vụ tài chính phân phát sinh

1. Xuất kho vật liệu cần sử dụng mang lại SXKD là 80.000, trong đó

Dùng mang lại SX SP A: 40.000Dùng mang đến SX SPhường B: 30.000Dùng đến làm chủ phân xưởng: 10.000

Nợ TK 621: 70.000

(Nợ TK 621 (A): 40.000

Nợ TK 621 (B): 30.000)

Nợ TK 627: 10.000

Có TK 152: 80.000

2. Tính tiền lương đề xuất trả mang lại CNV là 53.000, trong đó

Tiền lương CNSX SPhường. A: trăng tròn.000.Tiền lương CNSX SPhường B: 10.000.Tiền lương làm chủ phân xưởng: 5.000.Tiền lương của nhân viên bán hàng 8.000Tiền lương của thành phần cai quản doanh nghiệp lớn 10.000

Nợ TK 622: 30.000

(Nợ TK 622 (A): đôi mươi.000

Nợ TK 622 (B): 10.000

Nợ TK 627: 5.000

Nợ TK 641: 8.000

Nợ TK 642: 10.000

Có TK 334: 53.000

3. Trích BHXH, KPCĐ, BHYT theo tỷ lệ giải pháp (đưa định tổng thể chi phí lương là lương cơ bản).

Xem thêm: Idm Báo Lỗi Fake Serial Number, 3 Bước Để Sửa Lỗi Báo Fake Serial Number Của Idm

Nợ TK 622: 6.900

(Nợ TK 622 (A): 4.600

Nợ TK 622 (B): 2.300

Nợ TK 627: 1.150

Nợ TK 641: 1.840

Nợ TK 642: 2.300

Nợ TK 334: 5.035

Có TK 338 (2,3,4): 17.225

4. Trích KH TSCĐ sử dụng đến chế tạo 17.000; Sở phận bán sản phẩm 10.000; Bộ phận thống trị doanh nghiệp 15.000

Nợ TK 627: 17.000

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 15.000

Có TK 214: 42.000

5. Cuối kỳ kết gửi hết chi phí SX. Biết rằng ngân sách SX phổ biến phân bổ mang đến từng các loại SP.. theo chi phí lương công nhân SX, biết rằng CPSX dsống cuối kỳ:

SP A: 5.000SP. B: 4.000

Tổng chi phí chế tạo chung: 10.000 + 5.000 + 1.150 + 17.000 = 33.150

Phân bửa ngân sách cho sản phẩm A: 22.100

Phân bổ ngân sách mang lại sản phẩm B: 11.050

- Kết chuyển ngân sách thêm vào vào kỳ:

Nợ TK 154: 140.050

(Nợ TK 154 (A): 86.700

Nợ TK 154 (B): 53.350)

Có TK 621: 70.000

(Có TK 621 (A): 40.000

Có TK 621 (B): 30.000)

Có TK 622: 36.900

(Có TK 622 (A): 24.600

Có TK 622 (B): 12.300)

Có TK 627: 33.150

(Có TK 627 (A): 22.100

Có TK 627 (B): 11.050)

6. Nhập kho thành phẩm thêm vào theo giá thành phân phối thực tế.

Z = 8.000 + 4.000 + 140.050 – 5.000 – 4.000 = 143.050

Z(A) = 8.000 + 86.700 – 5.000 = 89.700

Z(B) = 4.000 + 53.350 – 4.000 = 53.350

- Kết gửi thành phẩm nhập kho:

Nợ TK 155: 143.050

(Nợ TK 155 (A): 89.700

Nợ TK 155 (B): 53.350)

Có TK 154: 143.050

- Kết chuyển chi phí bán sản phẩm, ngân sách QLDN:

Nợ TK 911: 47.140

Có TK 641: 19.840

Có TK 642: 27.300

Yêu cầu 2: Phản ánh vào tài khoản tổng hòa hợp, tài khoản cụ thể.

*

Câu 5.4

Yêu cầu 1: Định khoản những nghiệp vụ kinh tế

1. Xuất kho thành phđộ ẩm xuất bán cho khách hàng được người sử dụng gật đầu đồng ý, giá chỉ vốn 30.000, giá cả 180.000 (chưa bao hàm 10% thuế GTGT), người tiêu dùng thanh khô toán 1/2 bởi chi phí khía cạnh, số còn sót lại ghi nợ.

- Ghi dấn giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 30.000

Có TK 155: 30.000

- Ghi nhận doanh thu:

Nợ TK 111: 99.000

Nợ TK 131: 99.000

Có TK 511: 180.000

Có TK 333: 18.000

2. Tiền lương đề nghị trả nhân viên cấp dưới bán sản phẩm 20.000, quản lý doanh nghiệp lớn 30.000

Nợ TK 641: trăng tròn.000

Nợ TK 642: 30.000

Có TK 334: 50.000

3. Hao mòn TSCĐ sử dụng cho phần tử bán hàng 15.000, thành phần cai quản công ty lớn trăng tròn.000

Nợ TK 641: 15.000

Nợ TK 642: trăng tròn.000

Có TK 214: 35.000

4. Các khoản trích theo lương được trích theo xác suất khí cụ (giả định cục bộ là lương cơ bản)

Nợ TK 641: 4.800

Nợ TK 642: 7.200

Nợ TK 334: 5.250

Có TK 338(2,3,4,6): 17.250

5. Chi phí điện nước sở hữu không tính cần sử dụng cho thành phần bán hàng 10.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT), bộ phận quản lý doanh nghiệp lớn 12.000 (chưa bao gồm 5% thuế GTGT) đã thanh khô toán thù cục bộ bởi chuyển khoản

Nợ TK 641: 10.000

Nợ TK 642: 12.000

Nợ TK 133: 1.100

Có TK 112: 23.100

6. Xác định hiệu quả ghê doan

- Kết đưa giá bán vốn hàng bán

Nợ TK 911: 30.000

Có TK 632: 30.000

- Kết gửi chi phí buôn bán hàng

Nợ TK 911: 49.800

Có TK 641: 49.800

- Kết gửi chi phí quản lý doanh nghiệp

Nợ TK 911: 69.200

Có TK 642: 69.200

- Kết gửi doanh thu

Nợ TK 911: 149.000

Có TK 421: 31.000

Yêu cầu 2: Phản ánh vào thông tin tài khoản kế toán

Yêu cầu 3: Lập bảng cân đối thông tin tài khoản cùng Báo cáo kết quả tởm doanh

Câu 5.5

Yêu cầu 1: Định khoản nhiệm vụ tài chính vạc sinh

1. Mua 1 TSCĐ hữu hình chưa thanh toán chi phí mang đến đơn vị chào bán, giá chỉ mua chưa tồn tại thuế là 12.000.000 đ, thuế GTGT 10%, ngân sách lắp ráp trả bằng tiền khía cạnh là 500.000 đ

Nợ TK 211: 12.500.000

Nợ TK 133: 1.200.000

Có TK 111: 500.000

Có TK 331: 13.200.000

2. Trả nợ cho người buôn bán 5.000.000 bằng tiền gửi ngân hàng

Nợ TK 331: 5.000.000

Có TK 112: 5.000.000

3. Vật liệu xuất kho áp dụng cho

Trực tiếp cung ứng sản phẩm: 2.000kg (10.000.000)Phục vụ ngơi nghỉ phân xưởng:100kg (500.000)

Nợ TK 621: 10.000.000

Nợ TK 627: 500.000

Có TK 152: 10.500.000

4. Các khoản chi phí khác

Loại chi phí

Đối tượng chịu bỏ ra phí

Tiền lương phải trả

Khấu hao

Tiền mặt

-Sở phận trực tiếp SX

-Bộ phận PV với quản lý SX

-Bộ phận chào bán hàng

-Sở phận QLDN

1.800.000

1.300.000

1.200.000

1.500.000

 

1.000.000

500.000

500.000

 

100.000

200.000

400.000

Nợ TK 622: 1.800.000

Nợ TK 627: 2.400.000

Nợ TK 641: 1.900.000

Nợ TK 642: 2.400.000

Có TK 334: 5.800.000

Có TK 214: 2000.000

Có TK 111: 700.000

5. Sản phđộ ẩm cung ứng kết thúc được nhập kho thành phẩm: 1000 thành phầm. Chi phí cấp dưỡng dlàm việc dang cuối tháng: 500.000đ

Nợ TK 154: 14.700.000

Có TK 621: 10.000.000

Có TK 622: 1.800.000

Có TK 627: 2.900.000

Z = Dđk + C – Dông xã = 0 + 14.700.000 – 500.000 = 14.200.000

Nợ TK 156: 14.200.000

Có TK 154: 14.200.000

Giá một sản phẩm: 14.200

6. Xuất buôn bán 500 thành phầm. Giá buôn bán chưa tồn tại thuế bởi 1,4 túi tiền, thuế GTGT 10%. Khách mặt hàng đang thanh tân oán tổng thể bởi TGNH.

- Ghi nhận giá chỉ vốn:

Nợ TK 632: 7.100.000

Có TK 156: 7.100.000

- Ghi nhấn doanh thu:

Nợ TK 112: 10.934.000

Có TK 511: 9.940.000

Có TK 333: 994.000

7. Xác định tác dụng khiếp doanh

- Kết đưa giá vốn mặt hàng bán

Nợ TK 911: 7.100.000

Có TK 632: 7.100.000

- Kết chuyển chi phí cung cấp hàng

Nợ TK 911: 1.900.000

Có TK 641: 1.900.000

- Kết gửi chi phí làm chủ doanh nghiệp

Nợ TK 911: 2.400.000

Có TK 642: 2.400.000

- Kết chuyển doanh thu

Nợ TK 511: 9.940.000

Có TK 911: 9.940.000

- Xác định tác dụng ghê doanh

Nợ TK 421: 1.460.000

Có TK 911: 1.460.000

Yêu cầu 2: Lập bảng phẳng phiu kế toán

Các các bạn chưa thành thục định khoản kế toán rất có thể theo dõi video dưới đây - Video này vày Cô Lê Ánh lí giải cụ thể giúp các chúng ta cũng có thể hiểu với định khoản thuần thục.

Nếu như bạn có nhu cầu theo học tập kế tân oán thì hoàn toàn có thể liên hệ 

KẾ TOÁN LÊ ÁNH 

Chuyên huấn luyện các khóa đào tạo và huấn luyện kế toán thù thực hành và làm dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được huấn luyện với tiến hành vì chưng 100% những kế toán trưởng từ 13 năm mang đến 20 năm tởm nghiệm)