BÀI TẬP TIẾNG ANH LỚP 4 THEO TỪNG UNIT

... invention expert (n): Chuyên Viên 27 When was Alexander G Bell born? a In 184 7 b In 187 0 c.In 187 0s d.no information 28 He went lớn live sầu _ a in Scotl& b in America c in Boston d b và c are ... Bell was born in 184 7 in Edinburgh, Scotlvà His father was an expert in phonetics, the study of the sounds of languages As a boy, Bell became interested in sounds and speech In 187 0 the Bells decided ... because he doesn’t have sầu an umbrella A B C D 17 Tom said you could reach hlặng in 645 082 after dinner A B C D 18 Why are you going lớn spover two weeks in Thành Phố New York last month? A B C D 19 She took...

Bạn đang xem: Bài tập tiếng anh lớp 4 theo từng unit


*

... Friday (27) _ We plan khổng lồ leave the khách sạn ( 28) _ Sunday morning I look forward to lớn hearing from you soon Sở tập giờ anh lớp theo bao gồm đáp án cực giỏi Yours faithfully, James Brown 21 a visit ... C D 18 It is not safe leaving small objects around the house A B C D 19 Please try being quiet when you come trang chính because everyone will be A B C D Bộ tập giờ anh lớp theo bao gồm đáp án cực xuất xắc asleep ... much furnitures d many furniture Sở tập giờ anh lớp theo đáp án rất tốt 26 a buy b buys c are buying d bought 27 a get b getting c to lớn get d lớn getting 28 a beside b behind c in front d next...
*

... What/ name/ ? school/ is/ My/ big/ go/ I/ every/ to/ school/ morning/ V Hãy viết tiếng Anh Anh ai? Anh Nam 3 Anh chúng ta UNIT 8: THIS IS MY PEN A PHONICS AND VOCABULARY Complete & say aloud a ... thiếu hụt vào từ sau d.…ck t….ble 3. c …w b.…ll ca dy s n p n h….n d g 10 tra n 11 sch.…ol 12 z….bra ngo 15 n.… se 13 wind… w 14.m.… Bài 2: Viết từ bỏ phù phù hợp vào bức ttrẻ ranh để câu cùng với “This is……” ... Lindomain authority (3) you spell your name? Phong: (4) How you (5) your name? Linda: L-I-N-D-A 8/ Write about you: • What’s your name? • How you spell your name? THE END UNIT 3: THIS...
*

... điểm NGÂN HÀNG CÂU HỎI MÔN TIẾNG ANH HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPhường TIẾNG ANH LỚPhường THEO CHUẨN KTKH TT Khối hận Bài Cấp độ nhận ra Thời gian 5" 5" Thông gọi 15" vận dụng Nội dung câu hỏi *Choose the ... pollute NGÂN HÀNG CÂU HỎI NỘP PGD MÔN TIẾNG ANH LỚP NĂM HỌC 2013- năm trước Đơn vị: Trường THCS Ngọc Xuân 30 HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPhường TIẾNG ANH LỚPhường THEO CHUẨN KTKH UNIT 7: SAVING ENERGY - Chuẩn KTKN: ... HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬPhường TIẾNG ANH LỚP THEO CHUẨN KTKH án Câu 4: Câu hỏi Đáp án + Mức độ: thông thuộc + Dự loài kiến thời hạn trả lời: phút ít + Nội dung câu hỏi: Choose the correct...
*

... Part 2: Bài 1: Hãy điền chữ mê thích vừa lòng vào nơi chấm nhằm sinh sản thành từ bỏ gồm nghĩa: bro… r Fa her mo her a nt n…me s n Bài 2: Hoàn thành câu sau dịch thanh lịch giờ Việt What…….your name? My……is Quynh Anh ... ………………………………………………………………………………………… Bài 4: Dịch câu sau lịch sự tiếng Anh Tên chúng ta gì? Tên Quỳnh Anh ………………………………………………………………………………………… Đây ai? Đây bố mẹ ………………………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ ĐỒ VẬT, CON VẬT Part 1: Bài 1: ... d_or p_ ncil t_ble t_n Bài 2: Em nhìn vào ttinh quái viết câu hoàn chỉnh It is an táo khuyết Bài 3: Nối tự giờ đồng hồ Anh cột A với nghĩa tiếng Việt cột B A B...

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tháo Sim Samsung J7 Đơn Giản, Hướng Dẫn Tháo Thẻ Sim Trên Thiết Bị Galaxy J7


*

... 4 There are four books on my desk My pen frikết thúc is from America Bài Nối câu cột A cùng với câu cột B mang đến cân xứng ... on Tuesday -> When you have Vietnamese? D I have sầu ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> Bài Sắp xếp tự sau thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) doll / for / This/ you/ is ... / lượt thích / Why/ English? was / I / in/ April / born Bài Điền từ thiếu hụt vào vị trí trống (2 điểm) What you ……… Science lessons? He is …………… Australia There...
... 4 There are four books on my desk My pen frikết thúc is from America Bài Nối câu cột A với câu cột B đến cân xứng ... on Tuesday -> When you have sầu Vietnamese? D I have sầu ten -> How many pens you have? E No, I can’t -> Bài Sắp xếp từ sau thành câu hoàn chỉnh (2 điểm) doll / for / This/ you/ is ... / lượt thích / Why/ English? was / I / in/ April / born Bài Điền từ bỏ thiếu thốn vào khu vực trống (2 điểm) What you ……… Science lessons? He is …………… nước Australia There...
... ……………………………………………………………………………………… 43 is / for / nice / The sea / swimming ………………………………………… ………………………………………… 44 is / with / What / you? / the matter ………………………………………….………………………………………… 45 You should / go out ... walk / health 40 her / are / hats / new / Those 41 I’m / now / house / drawing / my dream / ………………………………………………………… ………………………… 42 after/ doing / aerobics? / she ... summer A fishing B fish C khổng lồ fish 40 I often my homework …… the evening A from B at C in 41 This weekend we are going …… a picnic with our new friends A from B for C of 42 Can I have a look at the...
... class - Ask them lớn change subject I →HE or SHE -=   = - ÔN TẬPhường TIẾNG ANH LỚPhường ( BÀI 1- tiếp ) B PART II :EXERCISE I Choose the best answer My father ………… to lớn work at 7:30 ... in the evening? What time does he go to bed? -=   = - ÔN TẬPhường. TIẾNG ANH LỚP –BÀI A PART I I Overview Objective - By the over of the lesson sts will be able lớn t alk ... And they can buy thei favorite food or drink -=   = - ÔN TẬP TIẾNG ANH LỚP.. –BÀI B PART II :EXERCISE I.Write the words in the correct columns: - Lemonade ,coke ,meat...
... ……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………… T IV Dịch giờ đồng hồ Anh: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 trăng tròn 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Cơ tới từ đâu? ……………………………………………………………………….……………………………………………………………… ... They’re 50 .000 dong 43 Chúc mừng ngày sinc nhật: - Happy birthday, Mai 44 Cám ơn phản hồi ý loài kiến : Cám ơn / Quý khách hàng thật tử tế - Thanks (Thank you) - You are welcome 45 Xin lỗi phản hồi ý kiến :Xin ... 39 Why you want ……………go to the zoo? 40 What ………………… is it? 41 What color ………………… they? 42 How much ………………… the T- shirt? 43 How ………………… are the blouses? 44 How ………………… the pens? - She doesn’t...
... Minh City VII Read the passage and choose the best answer (A, B or C) to lớn each space My Peaceful Neighbourhood My (1) lives in this area for more (2) 15 years This is a quiet, safe place with ... space David is more than Peter A intelligentr B intelligent thanC intelligent My sister plays the piano than my brother A gooder B more good C better The pink flower is than the yellow one ... (her) Besides, we are never worried about losing things For (5) , my mother sometimes locks our dog outside when she goes to (6) Miss Lan, who lives (7) to lớn our house, always takes care of it...
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm bắt đầu Luận Vnạp năng lượng Tài liệu mới Chủ vấn đề liệu mới đăng nắm tắt văn uống bạn dạng trong trái tim người mẹ chiến đấu cùng với cối xay gió ngữ vnạp năng lượng 8 đã từng em cùng cha mẹ đi thăm chiêu mộ người thân trong ngày lễ đầu năm đặc điểm tầm thường với sứ mệnh của ngành ruột khoang tngày tiết minh về bé trâu lập dàn ý bài bác vnạp năng lượng tự sự lớp 10 giải bài bác tập trang bị lý 8 cthị xã cũ trong đậy chúa trịnh giải bài tập đồ dùng lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ đề nghị giuộc biên soạn bài cô nhỏ xíu cung cấp diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minch ve bé trau bài ca nđính đi trên bãi cát sự trở nên tân tiến của trường đoản cú vựng tiếp sau ôn tập văn uống học trung đại nước ta lớp 11 bài xích tập Tỷ Lệ thống kê tất cả giải mã bai viet so 2 lop 9 de 1 soan bai co be ban diem ngớ ngẩn van lop 8