Batch Processing Là Gì

1. Hibernate Batch Processing là gì?

Ta tất cả trường hợp như sau: nên insert 10000 phiên bản ghi vào database

Nếu insert theo lần lượt và đẩy từng đối tượng người tiêu dùng một thì thời hạn đang rất rất lâu vị bắt buộc mở/đóng connection nhiều lần

Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction();for ( int i=0; iNếu insert với đẩy bên cạnh đó cùng 1 lúc 10000 bản ghi thì đã xảy ra lỗi OutOfMemoryException (Lý bởi vì là hibernate sẽ lưu lại toàn bộ 10000 bạn dạng ghi vào bộ nhớ cađậy nhưng mà bộ lưu trữ cabít không đủ)Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction();for ( int i=0; i=> Giải pháp: Batch Processing

Vậy Batch Processing là gi? Batch Processing là xử lý theo lô, Có nghĩa là ta vẫn insert và đẩy từng lô bản ghi vào database.

Bạn đang xem: Batch processing là gì

*

lấy một ví dụ ở đây ta vẫn insert với đẩy 50 bản ghi vào database thuộc 1 cơ hội, như thế đã giảm con số connection cho tới database, bên cạnh đó tránh được lỗi OutOfMemoryException

Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction(); for ( int i=0; i2. Batch Insertslúc bạn tạo mới đối tượng người sử dụng persistent, sử dụng những method flush() và clear() để điều khiển kích tmùi hương của bộ nhớ cache.

Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction(); for ( int i=0; i3. Batch UpdateCũng y hệt như lúc insert, lúc tầm nã xuất, cập nhật dữ liệu hãy cần sử dụng các method flush() và clear() nhằm tinh chỉnh và điều khiển kích thương của bộ lưu trữ cache. Trong khi áp dụng method scroll() để tận dụng tối đa các bé trỏ sinh sống VPS cho những tróc nã vấn trả về các hàng tài liệu.

Xem thêm: " Executive Officer Là Gì ? Vai Trò Quan Trọng Của Ceo Trong Doanh Nghiệp

Session session = sessionFactory.openSession();Transaction tx = session.beginTransaction(); ScrollableResults customers = session.getNamedQuery("GetCustomers") .setCacheMode(CacheMode.IGNORE) .scroll(ScrollMode.FORWARD_ONLY);int count=0;while ( customers.next() ) Customer customer = (Customer) customers.get(0); customer.updateStuff(...); if ( ++count % trăng tròn == 0 ) //flush a batch of updates & release memory: session.flush(); session.clear(); tx.commit();session.close();4. StatelessSessionTrái cùng với Session, StatelessSession không có cache-cấp độ 1 hoặc giao tiếp với cache-màn chơi 2. Nó cũng không thêm với 1 Persistence Context làm sao.

StatelessSession session = factory.openStatelessSession();Transaction tx = session.beginTransaction(); for ( int i=0; i

References:

https://docs.jtrùm.org/hibernate/orm/4.0/devguide/en-US/html/ch04.html


This entry was posted in FAQ, Framework, Hibernate & tagged faq, framework, Frequently Asked Questions, hibernate. Bookmark the permaliên kết.

Điều phía bài bác viết