HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG JAVA BUFFEREDWRITER

IT Phú Trần 06 Tháng Sáu 2017BufferedWriter vào javagiải pháp viết văn bản vào filecách viết ngôn từ vào tệp tin trong javafile ioghi thêm nội dung vào fileiojava iosử dụng BufferedWriter nhằm viết file vào javaviết nội dung vào file txtviết ngôn từ vào trong 1 file sử dụng BufferedWriter
Lưu ý :BufferedWriterlà 1 lớp ký kết tự nhằm xử lý tài liệu là 1 trong chuỗi những ký kết tự. Không giống hệt như luồng byte (chuyển đổi tài liệu sang byte), các bạn chỉ hoàn toàn có thể viết những chuỗi, mảng hoặc tài liệu ký kết tự thẳng vào một trong những tệp tin.

Bạn đang xem: Hướng dẫn sử dụng java bufferedwriter


1.Classic BufferedWriter

BufferedWri là 1 trong ví dụ điển hình nhằm viết câu chữ vào một trong những file, vào ngôi trường hòa hợp này họ sẽ tạo nên file new nếu như không tệp tin kia vĩnh cửu,nếu tệp tin đó đã mãi mãi thì văn bản hiện nay tất cả có khả năng sẽ bị ghi đè lên ngôn từ cũ.


package com.i-google-map.com.file;import java.io.BufferedWriter;import java.io.FileWriter;import java.io.IOException;public class WriteToFileExample1 private static final String FILENAME = "E:\project\huongdanjava\javaio\newFileWrite.txt"; public static void main(String<> args) BufferedWriter bw = null; FileWriter fw = null; try String content = "Anh yeu em den ni thông thường co the Ngon Luu tinh chua han da chảy phai"; fw = new FileWriter(FILENAME); bw = new BufferedWriter(fw); bw.write(content); System.out.println("Viet file xong!"); catch (IOException e) e.printStackTrace(); finally try if (bw != null) bw.close(); if (fw != null) fw.close(); catch (IOException ex) ex.printStackTrace();

2. lấy ví dụ như JDK7

try-with-resources : để tự động hóa đóng góp mlàm việc tệp tin của trình biên dịch.


package com.i-google-map.com.file;import java.io.BufferedWriter;import java.io.FileWriter;import java.io.IOException;public class WriteToFileExample2 private static final String FILENAME = "E:\project\huongdanjava\javaio\newFileWrite.txt";public static void main(String<> args) try (BufferedWriter bw = new BufferedWriter(new FileWriter(FILENAME))) String content = "Anh yeu em den nay thông thường teo the Ngon Luu tinh chua han da tan phai";bw.write(content);// no need lớn cthua kém it.//bw.close();System.out.println("Viet tệp tin xong!"); catch (IOException e) e.printStackTrace();

3. BufferedWriter – Append

Sử dụng Append nhằm bổ sung cập nhật, ghi thêm câu chữ vào tệp tin.

Xem thêm: Cách Kiểm Tra Cấu Hình Máy Tính Có Chơi Được Game Không Trước Khi Cài Đặt


FileWriter fw span class="token operator">=/span> span class="token keyword">new/span> span class="token class-name">FileWriter/span>span class="token punctuation">(/span>FILENAMEspan class="token punctuation">,/span> span class="token boolean">true/span>span class="token punctuation">)/span>span class="token punctuation">;/span>
BufferedWriter bw span class="token operator">=/span> span class="token keyword">new/span> span class="token class-name">BufferedWriter/span>span class="token punctuation">(/span>fwspan class="token punctuation">)/span>span class="token punctuation">;/span>
package com.i-google-map.com.file;import java.io.BufferedWriter;import java.io.FileWriter;import java.io.IOException;public class WriteToFileExample3 private static final String FILENAME = "E:\project\huongdanjava\javaio\newFileWrite.txt";public static void main(String<> args) BufferedWriter bw = null;FileWriter fw = null;try fw = new FileWriter(FILENAME, true);bw = new BufferedWriter(fw);String content = " Co le tinch yeu cua Java cua toi la duy nhat!";bw.write(content);System.out.println("Ghi them noi dung file xong!"); catch (IOException e) e.printStackTrace(); finally try if (bw != null)bw.close();if (fw != null)fw.close(); catch (IOException ex) ex.printStackTrace();
Anh yeu em den ni phổ biến teo theNgon Luu tinch chua han domain authority chảy phaiCo le tinh yeu cua Java cua toi la duy nhat!

*

#Tổng kết:

Vậy nên, qua bài xích này tôi đã trình bày chúng ta phương pháp để viết tệp tin thực hiện BufferedWriter vào Java. Qua đó bọn họ cũng rất có thể viết thêm câu chữ cơ mà không ghì đè lên văn bản cũ bằng cách áp dụng nlỗi trên tôi đang trình bày.

Các bạn cần ôn thực hiện mang đến tốt với biết phương pháp giải pháp xử lý. Vì phần file là 1 trong trong số những phần tiếp tục sử dụng trong số áp dụng.

Chúc các bạn thực hiện thành công!


Tôi là Trần Prúc (PhuT), hiện nay đang là Technical Project Leader / Senior Java trên cửa hàng FPT Software TP Đà Nẵng. Tôi đang dần là giảng viên tđắm say gia đào tạo trên Trung Tâm Đào Tạo Lập Trình Viên Chất Lượng Cao Vinaenter Academy..Đọc thêm về tôi
*