Các Nghiệp Vụ Kế Toán Hành Chính Sự Nghiệp

Định khoản kế toán thù hành chính vì sự nghiệp – Đối cùng với sinc viên hay các bạn kế toán thù bắt đầu vào nghề thường chạm mặt trở ngại Khi định khoản kế tân oán hành chính sự nghiệp. Hôm nay, kế tân oán Việt Hưng vẫn tổng vừa lòng hầu như bài tập định khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp cơ bạn dạng nhất để chúng ta cụ được nhé. 

*
Mẫu bài tập định khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp

1. Bài tập định khoản kế toán thù hành chính sự nghiệp 1

Tại ĐV Hành chính sự nghiệp M tháng 2/N có các tài liệu sau (đvt :1000đ).

Bạn đang xem: Các nghiệp vụ kế toán hành chính sự nghiệp

Số dư đầu tháng 2N:

– TK 111 : 300.000

– TK 112 : 240.000

– TK 008 : 900.000

– Các tài khoản không giống có số dư thích hợp lý

Các các bước ghê tế phát sinh:

– Ngày 4/2 PT 0034 Rút DTKPhường hoạt động thường xuyên về nhập quỹ tiền mặt: 100.000

– Ngày 6/2 PC 0023 Chi tiền mặt trả tiền điện nước dùng đến hoạt động thường xuyên: 60.000

– Ngày 7/2 GBN 0012 Rút tiền gửi thiết lập nguyên liệu đưa vào sử dụng cho dự án A: 27.000

– Ngày 9/2 PT 0035 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để chi lương:1đôi mươi.000

– Ngày 10/2 PC 0024 Chi lương đợt 1 mang đến cán bộ viên chức vào ĐV: 1đôi mươi.000

– Ngày 15/2 GBC 0042 Thu sự nghiệp bằng TGKB:75.500

– Ngày 16/2 PT 0036 Thu hộ cấp dưới bằng tiền mặt 53.000.

– Ngày 18/2 PT 0037 Thu phí, lệ phí bằng tiền mặt :25.360.

– Ngày 19/2 PT 0038 Tạm ứng kinh phí đầu tư bởi tiền khía cạnh số chi phí 50.000

– Ngày 20/2 Số thu tiền phí, lệ phí tổn buộc phải nộp mang lại công ty nước là 40.000.

– Ngày 22/2 PC 0025 Nộp đến Nhà nước các khoản thu phí, lệ phí :40.000 bằng tiền mặt

– Ngày 23/2 GBC 0043 Nhận lệnh đưa ra tiền bằng TGKB: 200.000

– Ngày 29/2 PT 0039 Rút TGKB về quỹ tiền mặt để bỏ ra theo lệnh chi tiền : 200.000

– Ngày 30/2 PC 0026 Chi tiền mặt mang lại HĐTX theo lệnh đưa ra tiền: 200.000

– Định khoản và ghi vào sơ đồ tài khoản các quy trình bên trên (định khoản kế toán hành chính sự nghiệp)

– Mở và ghi vào: Sổ quỹ, Nhật ký chung, Sổ cái TK 111, TK 112 của hình thức Nhật ký bình thường.

Yêu cầu: Định khoản kế toán thù hành chính sự nghiệp những nhiệm vụ tài chính phát sinh bên trên.

BÀI GIẢI

Định khoản:

– Ngày 4/2:

Nợ TK 111

Có TK 46121(nguồn KPhường thường xuyên xuyên) :100

– Ngày 6/2:

Nợ TK 66121 (đưa ra TX năm nay)/Có TK 111: 60

– Ngày 7/2:

Nợ TK 6622/Có TK 112 : 27

– Ngày 9/2:

Nợ TK 111/Có TK 112 :120

– Ngày 10/2:

Nợ TK 334/Có TK 111 : 120

– Ngày 15/2:

Nợ TK 112/Có TK 5118 : 75,5

– Ngày 16/2:

Nợ TK 111/Có TK 342 (thanh hao toán thù nội bộ): 53

– Ngày 18/2:

Nợ TK 111/Có TK 5111: 25,36

– Ngày 19/2:

Nợ TK 336 (tạm ứng KP)/Có TK 111 : 50

– Ngày 20/2:

Nợ TK 5111/Có TK 3332 : 40

– Ngày 22/2:

Nợ TK 3332/Có TK 111 : 40

– Ngày 23/2:

Nợ TK 112/Có TK 4612 : 200

– Ngày 29/2:

Nợ TK 111/Có TK 112 : 200

– Ngày 30/2:

Nợ TK 6612/Có TK 111 : 200

2. bài tập định khoản kế toán thù hành chính sự nghiệp 2

Đơn vị Hành chính vì sự nghiệp M trong thời gian N như sau: (đvt:1000đ):

Tình hình đầu tư tài thiết yếu ngắn hạn nlỗi sau:

– TK 1211: 100.000 (1000 cổ phiếu công ty A).

– TK 1218: 350.000

– Các tài khoản khác bao gồm số dư thích hợp lý

Các nghiệp vụ phát sinh nlỗi sau:

Định khoản kế toán hành chính sự nghiệp với đề đạt vào sơ đồ gia dụng tài khoản:

– Các hội chứng khoán thù thời gian ngắn của doanh nghiệp vào quý Khi đáo hạn hạch toán như thế nào?

– Ngày 5/4 tải trái khoán chủ thể M, kỳ hạn 10 mon lãi suất 1%/tháng, mệnh giá chỉ 50.000, lãi được tkhô nóng toán thù ngay trong khi tải. Các chi phí tương quan 600 tất cả đang trả bởi chi phí mặt

– Ngày 7/4 chào bán 500 cổ phiếu đơn vị A giá cả 120/CPhường thu bởi tiền gửi

– Ngày 15/4 Mua 150 cổ phiếu chủ thể D, giá bán tải 500/CPhường, vẫn tkhô cứng toán bằng chi phí gửi, huê hồng bắt buộc trả là 2%, đang trả bằng tiền khía cạnh.

– Ngày 20/4 Ngân mặt hàng báo hiện đang có (vốn góp thời gian ngắn cùng với công ty A): công ty A tkhô cứng tân oán số tiền nhưng mà đơn vị chức năng góp vốn bởi tiền gửi số tiền: 30.000 với thu nhập được phân chia từ bỏ hoạt động góp vốn là 2 nghìn (định khoản kế toán thù hành chính vì sự nghiệp)

– Ngày 29/4 Ngân sản phẩm gửi giấy báo Có về khoản lãi chi phí gửi ngân hàng 2000.

Xem thêm: 2 Cách Tách Lấy Hình Ảnh Từ File Pdf Cực Kỳ Hữu Hiệu, Tuyệt Chiêu Trích Xuất Hình Ảnh Từ File Pdf

– Ngày 10/5 thiết lập kỳ phiếu bank mệnh giá chỉ 50.000, lãi vay 0,5%/tháng, kỳ hạn 12 tháng, lãi tkhô nóng tân oán thời hạn.

– Ngày 1/6 Góp vốn thời gian ngắn bởi chi phí mặt 100.000.

– Ngày 3/10 Mua trái phiếu đơn vị N kỳ hạn 12 tháng, mệnh giá chỉ 45.000, lãi suất vay 12% được thanh khô toán vào trong ngày đáo hạn.

– Ngày 5/4:

BÀI GIẢI

+ Nợ TK 1211: 50000

Có TK 3318 : 10*1%*50000 = 5000 (lãi thừa nhận trước)

Có TK 111: 45000

Nợ TK 1211 : 600

Có TK 111 : 600

Nợ TK 3318 : 5000/10t = 500

Có TK 531 : 500

– Ngày 7/4:

Nợ TK 112: 500*120 = 60000

Có TK 1211A : 500*100 = 50000

Có TK 531 : 10000

– Ngày 15/4:

+ Nợ TK 1211D : 150*500 = 75000

Có TK 112 : 75000 (định khoản kế toán thù hành chính sự nghiệp)

Nợ TK 1211D : 2%*75000 = 1500

Có TK 111 : 1500

– Ngày 20/4:

Nợ TK 112: 32000

Có TK 1218: 30000

Có TK 531: 2000

– Ngày 29/4

Nợ TK 112: 2000

Có TK 531 : 2000

– Ngày 10/5:

+ Nợ TK 1211: 50000

Có TK 112 : 50000

Nợ TK 3118 : 50000*0,5% = 250

Có TK 531: 250

– Ngày 1/6 :

Nợ TK 1218 : 100000

Có TK 111: 100000

– Ngày 3/10 :

Nợ TK 1211 : 45000

Có TK 112 : 45000 (định khoản kế toán thù hành chính vì sự nghiệp)

Khi đáo hạn những triệu chứng khoán:

– NV1:

+ Nợ TK 112/Có TK 1211: 45000

Nợ TK 3318/Có TK 531 :500

– NV6:

+ Nợ TK 112/Có TK 1211: 50000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 250

– NV8:

+ Nợ TK 112/Có TK 1211 : 45000

Nợ TK 112/Có TK 531 : 45000*12% = 5400

3. những bài tập định khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp 3

Tại đơn vị Hành chính sự nghiệp Q có tài liệu sau về ngân sách đầu tư dự án công trình với thực hiện kinh phí đầu tư dự án quý IV/N (đvt: 1.000đ)

– Nhận dự toán thù kinh phí dự án quý IV được giao 1.800.000, trong số đó dự toán thù ngân sách đầu tư làm chủ dự án công trình 30%, thực hiện dự án 70%.

– Rút dự toán kinh phí đầu tư dự án về quỹ chi phí phương diện nhằm đầu tư chi tiêu, vào đó: dự tân oán ngân sách đầu tư quản lý dự án công trình 270.000, dự tân oán ngân sách đầu tư triển khai dự án công trình là 630.000

– Mua vật tư mang lại tiến hành dự án công trình chi bởi chi phí mặt 160.000, trả bằng dự toán thù kinh phí đầu tư tiến hành dự án rút ít tkhô cứng tân oán 180.000.

– Mua TSCĐ hữu hình mang lại tiến hành dự án công trình 7trăng tròn.000, trong những số đó trả bởi chi phí khía cạnh 40%, trả bởi dự tân oán kinh phí đầu tư rút 60%.

– Lương phải trả cho dự án 54.000, trong các số ấy làm chủ dự án là 8.100, thực hiện dự án công trình 45.900

– Tính những khoản bỏ ra download vật tư dùng thẳng mang đến làm chủ dự án công trình 54.000 (bởi tiền phương diện 30%, bởi dự toán kinh phí đầu tư 70%)

– Mua sản phẩm công nghệ cho thống trị dự án công trình 378.000, trong số đó bỏ ra bởi tiền mặt 189.000, sót lại trả bởi dự toán thù kinh phí dự án rút ít tkhô cứng toán thù.

– Chi chi phí mặt mang đến tiến hành dự án: 8.100, làm chủ dự án: 9.900 (định khoản kế toán hành chính vì sự nghiệp)

Rút ít dự toán thù kinh phí dự án trả các dịch vụ cài ngoài cho:

Thực hiện tại dự án: 54.000Quản lý dự án: 9.900Dịch vụ điện nước vẫn chi:Bằng tiền khía cạnh mang lại cai quản dự án công trình 16.200, mang lại thực hiện dự án 36.000Rút ít dự tân oán ngân sách đầu tư trả chi phí các dịch vụ cài đặt mang đến quản lý dự án 16.200, tiến hành dự án 36.000Dịch vụ thuê văn uống phòng làm chủ dự án công trình sẽ chi trả thẳng bằng tiền phương diện là 19.800,bởi dự toán kinh phí dự án công trình rút ít là 27.900.Quyết toán kinh phí dự án được phê duyệt, kết gửi chi dự án lịch sự mối cung cấp kinh phí đầu tư dự án công trình.

Yêu cầu: