Cách dùng idm vĩnh viễn

Chụ ý: Nếu cài đặt phần mềm crachồng, tool tốt bất kể sản phẩm gì nhưng mà đề xuất mật khẩu đăng nhập (PassWord) thì nhập vào