Chiến Thuật Tiếng Anh

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietphái nam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vi-google-map.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học tập Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chiến thuật noun Tactics giải pháp phục kích the ambush tactics giải pháp lấy ít tấn công các the tactics of opposing a small force khổng lồ a bigger one nắm vững các phép tắc phương án to grasp all tactical principles cải thiện chuyên môn phương án của nhóm bóng đá lớn raise the tactical standard of the football team Line, khẩu hiệu and methods of action adj Tactical ko quân phương án a tactical air force tactics Chiến thuật phục kích Ambush tactics Chiến thuật rước ít đánh những Tactics of opposing a small force lớn a bigger one Chiến thuật tấn công ào ạt Shock tactics tactical Không quân giải pháp Tactical air force Nắm vững các hiệ tượng giải pháp To grasp all tactical principles Nâng cao chuyên môn phương án của team soccer To raise the tactical standard of the football team line, khẩu hiệu và methods of action Chiến lược với phương án giải pháp mạng Revolutionary strategy, line, slogan và methods of action

*