CHÍNH SÁCH TIẾNG ANH

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vi-google-map.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) chính sách
*
noun
*
Policy policy Chính sách tháo dỡ msống / ôn hoà Open/moderate policy Chính sách khôi lỏi Subtle/wise policy Chính sách chắc nịch Tough/hard policy Chính sách thân mật / thù địch Friendly/hostile policy Chính sách gây chiến của đế quốc The imperialists" warmongering policy Uỷ ban hoạch định cơ chế Policymaking committee Chính sách của công ty Cửa Hàng chúng tôi là chỉ dùng nhân viên thôi Our company policy is lớn employ professionals only Nắm vững vàng mặt đường lối với tiến hành xuất sắc các chính sách của Đảng To grasp the lines & to lớn satisfactorily implement the policies of the Party Đề xướng / theo đuổi chế độ liên minh dân tộc To initiate/pursue the policy of national unity Chinch sách mới vẫn kéo theo rất nhiều đổi khác quan trọng The new policy will work major changes

*