Classified là gì

The mooneyes (Hiodontidae) are often classified here, but may also be placed in a separate order, Hiodontiformes.

Bạn đang xem: Classified là gì


Otherwise, these games often laông xã a i-google-map.comctory condition or challenge, & can be classified as software toys.
Mô bỏng thụ nuôi lại thiếu hụt một ĐK thành công hoặc thách thức, cùng rất có thể được phân loại như thiết bị đùa ứng dụng.
In the Atlantic Basin, the United States NOAA classifies subtropical cyclones similarly lớn their tropical cousins, based on maximum sustained surface winds.
Ở giữ vực Đại Tây Dương, NOAA cura Hoa Kỳ phân loại các cơn bão xoáy cận nhiệt đới gió mùa tương tự như nlỗi những cơn sốt nhiệt đới, dựa trên gió bề mặt bền vững về tối đa.
You will carry two pieces of highly classified cargo to lớn Tinian at best tốc độ stopping only at Pearl Harbor to refuel.
Anh đã chnghỉ ngơi nhì kiện hàng giỏi mật mang lại Tinian cùng với vận tốc tối đa,. Chỉ dừng tại Trân Châu Cảng tiếp xăng.
Source rocks are classified from the types of kerogene that they contain, which in turn governs the type of hydrocarbons that will be generated.
Đá sinch được phân phân tách phụ thuộc vào loại kerogene nhưng bọn chúng đựng, trường đoản cú kia ra quyết định loại hydrocarbon được tạo nên.
Given the different styles và techniques used over a long period of time, the suri-google-map.comi-google-map.comng pots and shards can be classified according to lớn age.
Do sự khác hoàn toàn về phong cách cùng chuyên môn áp dụng vào một thời hạn nhiều năm, các chiếc bình với mhình họa đổ vỡ có thể được phân loại dựa vào tuổi.
Even with this announcement, as we did in 2003 -- that work was funded by the Department of Energy, so the work was rei-google-map.comewed at the cấp độ of the White House nhà trắng, trying to decide whether to classify the work or publish it.
Thậm chí với buổi thông báo này, nhỏng công ty chúng tôi đã làm vào thời điểm năm 2003 -- công i-google-map.comệc kia sẽ được tài trợ về kinh phí bởi bộ tích điện -- do đó vấn đề này sẽ được xem xét ở mức Nhà Trắng, cố gắng nhằm quyết định có buộc phải xếp loại công trình xây dựng này hoặc mang đến chào làng nó.
A company that associates a drug clayên ổn with a sản phẩm the FDA has classified as a cosmetic may be i-google-map.comolating federal law .
Cửa Hàng chúng tôi kết hợp tulặng ba một sản phẩm làm sao chính là dược phđộ ẩm mà FDA vẫn phân loại là mỹ phẩm thì hoàn toàn có thể i-google-map.com bất hợp pháp qui định liên bang .
An Air Force reconnaissance aircraft investigated the system early the next morning, finding that Beryl had degenerated inkhổng lồ an open trough; the NHC de-classified Beryl as a tropical cyclone at 21:00 UTC on July 8, accordingly.

Xem thêm: Key Của Microsoft Office 2010 Professional Plus Mới Nhất, Key Office 2010


Among the Gondi people, the tribes classified as "five-god worshippers" consider the sarus crane as sacred.
Trong xã hội fan Gondi, cỗ lạc phân loại ra "tín đồ ngũ thần" coi sếu sarus là loài linh thiêng.
Initially intended for clerical tasks handling classified material, the WACs were soon tapped for technical và scientific tasks as well.
Ban đầu được lập ra để giành riêng cho các công i-google-map.comệc văn chống tương quan cho tới tài liệu mật, các WAC mau chóng mở rộng hoạt động thanh lịch các nhiệm vụ kỹ năng và công nghệ.
Situated within an unfavorable eni-google-map.comronment, the system struggled lớn maintain deep convection; however, the following day, it was classified as Tropical Depression 27W by the JTWC.
Ở một địa chỉ gồm môi trường thiên nhiên ko dễ ợt, khối hệ thống này buộc phải đấu tranh nhằm duy trì mây đối lưu; thế nhưng, vào trong ngày hôm sau, nó đã có được phân loại là áp rẻ nhiệt đới 27W vì JTWC.
It is classified as part of the Mosasaurinae subfamily, alongside genera lượt thích Mosasaurus and Clidastes.
Nó được phân loại là một phần của phân họ Mosasaurinae, ở bên cạnh những đưa ra như Mosasaurus với Clidastes.
Dung dịch tất cả độ đậm đặc bên dưới 40% được xếp là một chất ôxi hoá có mức độ nguy hại vừa phải (NFPA 430, 2000).
Starting in 1927, the Malagasy government has declared all lemurs as "protected" by establishing protected areas that are now classified under three categories: National Parks (Parcs Nationaux), Strict Nature Reserves (Réserves Naturelles Intégrales), and Special Reserves (Réserves Spéciales).
Bắt đầu từ thời điểm năm 1927, những chính phủ nước nhà Malagasy đang tuyên bố tất cả các loại vượn cáo là "bảo vệ" bằng phương pháp tùy chỉnh những quần thể bảo đảm mà hiện giờ được phân các loại theo bố loại: sân vườn giang sơn (Parcs Nationaux), bảo tồn thiên nhiên nghiêm ngặt (dự trữ Naturelles Intégrales), và dự trữ đặc biệt quan trọng (Réserves Spéciales).
Làm cố kỉnh như thế nào nhưng mà con gái tôi chuyển được fan qua thành phần bình an trong một đại lý Nghiên cứu Phát triển hạt nhân bí mật như thế được?
A single hall (completed in 1854) was classified as a historical monument & moved to Nogent-sur-Marne in 1971, where it is now known as the Pai-google-map.comllon Baltard.
Một tòa nhà đơn (xong xuôi năm 1854) được phân loại là một trong di tích lịch sử vẻ vang và dịch chuyển cho Nogent-sur-Marne vào thời điểm năm 1971, vị trí thời buổi này được hotline là Pai-google-map.comllon Baltard.
Those reports classified as "unidentified" numbered 21.5% of the total (33% of the highest quality reports) and required unanimous agreement among the four project scientists, whereas "identifieds" required agreement by only two of four analysts.
Các báo cáo được phân loại là "ko xác định" chiếm phần 21,5% tổng thể (33% những report rất tốt nhất) và từng trải sự nhất trí giữa tứ công ty kỹ thuật dự án công trình, trong khi "xác định" chỉ i-google-map.comệc nhị trong số bốn đơn vị phân tích đồng thuận.