CÔNG CHÚA TIẾNG ANH

The i-google-map.comllage Ajka was named after the Ajka clan, which, in turn, got its name after its ancestor, a knight named Heiko who was a member of the retinue of Gisela, Princess of Bavaria, wife of King St. Stephen in the early 11th century.

Bạn đang xem: Công chúa tiếng anh


Làng Ajka được đặt theo thương hiệu gia tộc Ajka, mà lại gia tộc này lại rước thương hiệu theo tiên sư của họ, một hiệp sĩ mang tên là Heiko một thành i-google-map.comên của đoàn tùy tùng của Gisela, công chúa của Bayern, vk của vua Thánh Stephen là fan vào thời điểm đầu thế kỷ 11.
In the beginning of the series, Falis thought Alita was a frail & weak-minded princess who couldn"t bởi vì much on her own.
Vào ban đầu, Falis cứ đọng nghĩ Alita là một cô công chúa yếu ớt cùng gàn ncội đến mức chẳng tự làm được gì.
Fahn received UNEP’s Global 500 Award for The Nation’s eni-google-map.comronmental reporting, and was pinned by Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn for his seri-google-map.comce khổng lồ xứ sở của những nụ cười thân thiện.
Fahn dấn giải thưởng Global 500 Award của UNEP.. vì chưng thành tựu báo tin về môi trường xung quanh trên tờ The Nation, và được Công chúa Maha Chakri Sirindhorn ghi dìm vì sự Giao hàng trên Vương Quốc Của Những Nụ cười.
10 September 1927 – 8 March 1928: Her Imperial Highness The Princess Hisa Ancestry at Genealogics.org
In turn on the death of Princess Margaret, the Countess of Wessex, wife to lớn Prince Edward became President in 2003.
Rumia"s real identity is the Princess Ermiana, the "cursed" princess who was supposed to have sầu died three years ago.
One of the first tombs khổng lồ be made in the Valley of the Queens is the tomb of Princess Ahmose, a daughter of Seqenenre Tao and Queen Sitdjehuti.
giữa những ngôi mộ được xây cất đầu tiên vào thung lũng là ngôi chiêu mộ của công chúa Ahmose, đàn bà của Seqenenre Tao với Vương hậu Sitdjehuti.
Notable subsequent releases include the foreign film, Princess Yang Kwei-Fei (Most Noble Lady), released in US theaters in September 1956, The Missouri Traveler in March 1958, and The Big Fisherman in July 1959 (the first third-party production financed by Disney).
Các sản phẩm xứng đáng chú ý tiếp đến của họ bao gồm bộ phim truyền hình nước ngoài, Yang Kwei Fei (Người đàn bà quý phái nhất), desgin tại các rạp sinh hoạt Mỹ vào tháng 9 năm 1956, The Missouri Traveler vào thời điểm tháng 3 năm 1958, với The Big Fisherman trong thời điểm tháng 7 năm 1959 (bộ phim vị hãng thứ ba thêm vào đầu tiên được hỗ trợ tài thiết yếu vị Disney).
His wife was an unnamed Armenian princess, who was one of the daughters of King Tigranes the Great of Armenia & his wife, Queen Cleopatra of Pontus.
Vợ ông là 1 trong những công chúa Armenia ko rõ tên, con gái vua Tigranes Đại đế của Armenia và bà xã ông, Nữ hoàng Cleopatra của Pontos.
Four songs from the album were incorporated inlớn soundtracks from Disney films: The Lion King 11⁄2 with "Grazing in the Grass"; The Princess Diaries 2: Royal Engagement with "This Is My Time"; Ice Princess with "Bump"; và Go Figure with "Life Is Beautiful".
4 ca khúc vào album này đông đảo được thực hiện để triển khai nhạc phim cho các tập phim của Disney gồm: The Lion King 11⁄2 với bài xích "Grazing in the Grass"; The Princess Diaries 2: Royal Engagement cùng với "This Is My Time"; Ice Princess với "Bump"; và Go Figure cùng với "Life Is Beautiful".

Xem thêm: Doanh Thu Dồn Tích ( Accrued Income Là Gì, Nghĩa Của Từ Accrued Income Trong Tiếng Việt


She can be very bossy in the beginning of the series, but has a caring & enthusiastic side to educate Fine & Rein to lớn become more proper & decent princesses.
Bà có phần hơi hống hách ở phần đầu, tuy thế một mặt lại tinh tướng và nhiệt tình nhằm giáo dục Fine với Rein đổi thay hầu hết đàn bà công chúa cứng cáp và chính chắn rộng.
She is on good terms with Yae, as the two are quite skilled in swordsmanship, & is known as "Knight Princess".
Cô ấy có quan hệ giới tính giỏi cùng với Yae, vày nhị người hơi giỏi về kiếm thuật, cùng được gọi là "Công chúa hiệp sĩ".
Between 1632 and 1635, Władysław IV sought lớn enhance his brother"s influence by negotiating a marriage for John Casimir to Christimãng cầu of Sweden, then to an Italian princess, but khổng lồ no avail.
Giữa năm 1632 với 1635, Władysław IV search giải pháp tùy chỉnh cuộc hôn nhân của Jan Casimir cùng với Christimãng cầu của Thụy Điển, rồi cho một công chúa Ý, nhưng mà có hại.
She was given the Krom royal title Krom Khun Suphan Bhakvadi (translated as the Princess of Suphanburi).
Cô đã làm được trao thương hiệu hoàng thất Krom Krom Khun Suphan Bhakvadi (dịch là Công chúa của Suphanburi).
For Giselle, the hand-drawn animated character had to be "a cross between Amy Adams and a classic Disney princess.
Với Giselle, nhân đồ vật hoạt hình vẽ tay đề xuất là "sự kết hợp hài hoà thân Amy Adams với một người vợ công chúa Disney truyền thống.
He married in 1840 Princess Maerehia Tamatoa, heiress presumptive sầu lớn her father King Tamatoa IV of Ra"iatea và Taha"a, and had twelve sầu children: Princess Témari"i Teururai (1848–1891), Queen of Huahine.
Ông kết giao năm 1840 cùng với Công chúa Maerehia Tamatoa (người được lựa chọn nhằm kế vị ntua vàng Ra"iatea ví như Đức vua Tamatoa IV của Ra"iatea với Taha"a băng hà) với gồm cùng nhau 12 đứa con: Công chúa Témari"i Teuurai (1848–1891), Nữ hoàng Huahine về sau.
It turns out that the women that she gives readings for were all Babylonian princesses, or something lượt thích that.
Anmãng cầu Komnene (Greek: Ἄννα Κομνηνή, Ánna Komnēnḗ; 1 December 1083 – 1153), commonly latinized as Anna Comnena, was a Byzantine princess, scholar, physician, hospital administrator, và historian.
Anmãng cầu Komnene (giờ Hy Lạp: Ἄννα Κομνηνή, Ánna Komnēnḗ; 1 tháng 12, 1083 – 1153), hay được Latinc trở thành Anna Comnena, là một trong những công chúa, học tập trả, bác sĩ, quản lý khám đa khoa và công ty sử học Đông La Mã.