Crunch Time Là Gì

Hôm ni họ sẽ học tiếp bài bác số 14 vào loạt bài bác học 25 Bài thành ngữ giờ Anh tiếp xúc hàng ngày 2019.

Bạn đang xem: Crunch time là gì

Đang xem: Crunch time là gì

Các các tự này đầy đủ là đầy đủ các tự cực kì thịnh hành trong cuộc chuyện trò hằng ngày ở The United States of American (USA) hoặc United Kingdom (UK). Mọi fan sẽ nghe thấy chúng trong số bộ phim truyền hình với lịch trình TV và hoàn toàn có thể sử dụng bọn chúng để gia công mang đến tiếng Anh của chính mình kiểu như với giờ của bạn bản ngữ hơn.

Như sẽ nói trong bài bác đầu, các câu nói thành ngữ sẽ được đặt vào thực trạng một câu chuyện ví dụ. Nếu chúng ta làm sao không nắm rõ sung sướng hiểu lại trên đây: Lời trình làng đa số thành ngữ giờ đồng hồ Anh tiếp xúc từng ngày.

Các câu chính:

1. Câu thành ngữ số 1: (to) break up with (someone) 2. Câu thành ngữ số 2: (to) crank out 3. Câu thành ngữ số 3: crunch time 4. Câu thành ngữ số 4: Give sầu me a break! 5. Câu thành ngữ số 5: go ahead 6. Câu thành ngữ số 6: bead over heels in love sầu 7. Câu thành ngữ số 7: love sầu at first sight 8. Câu thành ngữ số 8: (to) make out 9. Câu thành ngữ số 9: (khổng lồ be) nuts about 10. Câu thành ngữ số 10: (to lớn have a) one-track mind 11. Câu thành ngữ số 11: (to) plug away (at something) 12. Câu thành ngữ số 12: (to) treat (someone) like dirt

*

Ưu đãi khóa huấn luyện nước ngoài ngữ trên NNYC

Ý nghĩa những thành ngữ giờ Anh giao tiếp mỗi ngày vào bài

1. Câu thành ngữ số 1: (to) break up with (someone)

– Nghĩa giờ Anh: to lớn over a relationship with a romantic partner

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: xong xuôi mối quan hệ yêu đương

Ví dụ 1: When Nicole’s boyfrikết thúc told her he didn’t want lớn see her anymore, she replied, “I can’t believe you’re breaking up with me!”

Ví dụ 2: After dating her boyfrikết thúc Dan for four years, Erica finally decided lớn break up with hyên ổn.

2. Câu thành ngữ số 2: (to) crank out

– Nghĩa tiếng Anh: to produce rapidly or in a routine manner

– Nghĩa tiếng Việt: chế tạo nhanh hao ra nhiều lắp thêm, tạo thành vật dụng gì hối hả tốt theo kiến thức thường xuyên lệ

Ví dụ 1 : Last night, Nicole cranked out 200 signs for her campaign.

Ví dụ 2: We just bought a new printer at work. It can crank out trăng tròn pages per minute.

3. Câu thành ngữ số 3: crunch time

– Nghĩa giờ Anh: a short period when there’s high pressure to achieve a result

– Nghĩa tiếng Việt: Một thời khắc nđính cùng với áp lực cao nhằm đã có được thành quả

Ví dụ 1: The entire month of December is crunch time for Santa Claus.

Ví dụ 2: May is crunch time for many students. It’s when they have their final exams.

4. Câu thành ngữ số 4: Give me a break!

– Nghĩa giờ Anh: that’s ridiculous; that’s outrageous

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: vô lý, nặng nề tin, kỳ quặc, đừng quá hà khắc, hãy đến tôi một cơ hội khác

Ví dụ 1: You want me to lớn pay $3 for one cookie? Give sầu me a break!

Ví dụ 2: You expect me lớn believe sầu that excuse? Give sầu me a break!

5. Câu thành ngữ số 5: go ahead

– Nghĩa giờ Anh: lớn continue; lớn proceed without hesitation

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: làm việc gì đó mà không tồn tại băn khoăn, tiếp tục

Ví dụ 1: We have more than enough food for dinner. Go ahead and invite your friend to lớn join us.

Ví dụ 2: Let’s go ahead và buy our plane tickets now.

6. Câu thành ngữ số 6: head over heels in love sầu

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: very much in love

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: yêu say đắm

Ví dụ 1: During the first years of their marriage, Brad and Jennifer were head over heels in love with each other.

Ví dụ 2: Sara is head over heels in love with Mark. Unfortunately, he doesn’t even know her name!

7. Câu thành ngữ số 7: love sầu at first sight

– Nghĩa giờ Anh: an immediate attraction

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: yêu trường đoản cú mẫu nhìn đầu tiên

Ví dụ 1: It took Allison several months to fall in love with Karl. It wasn’t love at first sight.

Xem thêm: Lớp Electron Là Gì ? Bản Chất Của Nó Bản Chất Của Nó

Ví dụ 2: Tony liked Tara immediately. It was love at first sight!

8. Câu thành ngữ số 8: (to) make out

– Nghĩa tiếng Anh: khổng lồ kiss with much passion

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: hôn say đắm

Ví dụ : Ted và Amber started making out at the stoplight và didn’t realize that the light had turned green.

Lưu ý: “Make out” còn có nghĩa khác:

1) To manage. How did you make out at the doctor’s today?

2) To understand or see with difficulty. It was so foggy, I could barely make out the street signs.

3) To prepare a check or other payment. Please make out a kiểm tra for this month’s rent.

9. Câu thành ngữ số 9: (lớn be) nuts about

– Nghĩa tiếng Anh: lớn lượt thích very much

– Nghĩa giờ Việt: rất là thích

Ví dụ 1: Ted has every single Metallica album – he’s nuts about that bvà.

Ví dụ 2: We’re just nuts about our new neighbors. We have them over for dinner once a month.

Từ đồng nghĩa: crazy about

10. Câu thành ngữ số 10: (to lớn have sầu a) one-trachồng mind

– Nghĩa giờ Anh: having all thoughts directed to lớn just one thing or activity; focused on just one thing

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: chỉ suy nghĩ về một vấn đề, một lợi ích

Ví dụ 1: Ryan thinks about football all the time. He’s got a one-trachồng mind.

Ví dụ 2: Mia has a one-track-mind. She thinks about boys all the time.

11. Câu thành ngữ số 11: (to) plug away (at something)

– Nghĩa giờ đồng hồ Anh: khổng lồ proceed with a boring or routine task; khổng lồ keep trying

– Nghĩa giờ Việt:

Ví dụ 1: Only 842 more cookies khổng lồ bake. Let’s keep plugging away!

Ví dụ 2: Don’t give sầu up on chemistry class. If you keep plugging away, you will eventually learn the material.

12. Câu thành ngữ số 12: (to) treat (someone) lượt thích dirt

– Nghĩa giờ Anh: to lớn behave in a nasty way towards someone; to treat someone poorly

– Nghĩa giờ đồng hồ Việt: đối xử cùng với ai kia một biện pháp tồi tàn, xử tệ với ai đó

Ví dụ 1: Nobody was surprised when Nicole’s boyfriend broke up with her, since she treated hyên like dirt.

Ví dụ 2: I feel sorry for Jeffrey. The kids at school are very nasty lớn hlặng. They really treat hyên ổn lượt thích dirt.

vì vậy chúng ta đang xong xuôi bài xích số 14. Các các bạn hãy học tiếp bài xích số 15 để tò mò mặt khác.

Hy vọng các chúng ta cũng có thể áp dụng nhuần nhuyễn các thành ngữ giờ Anh trong giao tiếp sản phẩm ngày để giao hàng giỏi rộng đến công việc với cuộc sống.