Đại Học Công Nghiệp Hà Nội Điểm Chuẩn 2018

Điểm chuẩn chỉnh ĐH Công nghiệp Hà Thành 2021 đã có được chào làng cho những thí sinc ngày 16/9. 

Tiêu chí phụ thứ nhất: Sử dụng Lúc thí sinc gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển.

Tiêu chí prúc thứ hai: Sử dụng lúc thí sinch gồm ĐXT đúng bởi Điểm trúng tuyển chọn và ko vừa lòng Tiêu chí phú thứ nhất.

Xem chi tiết điểm chuẩn chỉnh bên dưới.


Bạn đang xem: Đại học công nghiệp hà nội điểm chuẩn 2018

Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021

Tra cứu vớt điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp TP Hà Nội năm 2021 đúng mực độc nhất ngay lập tức sau khoản thời gian trường ra mắt kết quả!


Điểm chuẩn chỉnh chấp nhận Đại Học Công Nghiệp Thành Phố Hà Nội năm 2021

Chụ ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu có


Trường: Đại Học Công Nghiệp Hà Nội - 2021

Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20trăng tròn 2021 2022


STT Mã ngành Tên ngành Tổ thích hợp môn Điểm chuẩn Ghi chú
1 7340101 Quản trị khiếp doanh A00; A01; D01 25.3 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán thù > 8.4; Tiêu chí phú máy hai: Toán = 8.4 và NV≤ 3
2 7340115 Marketing A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí phú đồ vật nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Tân oán = 8.6 và NV≤ 2
3 7340201 Tài thiết yếu – Ngân hàng A00; A01; D01 25.45 Tiêu chí phú thứ nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán = 8.2 và NV≤ 14
4 7340301 Kế toán A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí prúc máy nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ thứ hai: Tân oán =8.0 với NV≤ 1
5 7340302 Kiểm toán A00; A01; D01 25 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 9
6 7340404 Quản trị nhân lực A00; A01; D01 25.65 Tiêu chí phú máy nhất: Toán thù > 8.2; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán = 8.2 với NV≤ 5
7 7340406 Quản trị văn phòng A00; A01; D01 24.5 Tiêu chí phụ thứ nhất: Tân oán > 7.6; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 7.6 cùng NV≤ 5
8 7480101 Khoa học tập vật dụng tính A00; A01 25.65 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán > 8.4; Tiêu chí phụ lắp thêm hai: Tân oán = 8.4 với NV≤ 7
9 7480102 Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu A00; A01 25.05 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí phú vật dụng hai: Toán thù = 8.0 và NV≤ 3
10 7480103 Kỹ thuật phần mềm A00; A01 25.4 Tiêu chí phụ đồ vật nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phú thiết bị hai: Toán thù = 8.6 với NV≤ 3
11 7480104 Hệ thống thông tin A00; A01 25.25 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phụ máy hai: Tân oán = 8.0 và NV≤11
12 7480108 Công nghệ nghệ thuật trang bị tính A00; A01 25.1 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc thiết bị hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 3
13 7480201 Công nghệ thông tin A00; A01 26.05 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc đồ vật hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 3
14 7510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí A00; A01 24.35 Tiêu chí phú lắp thêm nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí phụ vật dụng hai: Toán thù = 8.6 cùng NV≤ 1
15 7510203 Công nghệ chuyên môn cơ năng lượng điện tử A00; A01 25.35 Tiêu chí phú vật dụng nhất: Tân oán > 8.6; Tiêu chí prúc thứ hai: Toán = 8.6 và NV≤ 2
16 7510205 Công nghệ nghệ thuật ô tô A00; A01 25.25 Tiêu chí phụ vật dụng nhất: Toán > 8.0; Tiêu chí phú thứ hai: Tân oán = 8.0 với NV≤ 8
17 7510206 Công nghệ kỹ thuật nhiệt A00; A01 23.9 Tiêu chí phú trang bị nhất: Toán > 8.2; Tiêu chí phụ trang bị hai: Toán = 8.2 cùng NV≤ 2
18 7510301 Công nghệ chuyên môn điện, điện tử A00; A01 24.6 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán thù > 8.6; Tiêu chí prúc trang bị hai: Tân oán = 8.6 cùng NV≤ 1
19 7510302 Công nghệ chuyên môn điện tử - viễn thông A00; A01 24.25 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Tân oán > 8.4; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán = 8.4 với NV≤ 1
20 7510303 Công nghệ kỹ thuật tinh chỉnh với TĐH A00; A01 26 Tiêu chí prúc đồ vật nhất: Toán > 9.0; Tiêu chí phú trang bị hai: Toán thù = 9.0 với NV≤ 1
21 7510401 Công nghệ chuyên môn hoá học A00; B00; D01; D07 22.05 Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ nhất: Tân oán > 7.8; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 7.8 và NV≤ 2
22 7510406 Công nghệ chuyên môn môi trường A00; B00; D01; D07 20.8 Tiêu chí prúc trang bị nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí phụ thiết bị hai: Toán thù = 7.8 và NV≤ 9
23 7540101 Công nghệ thực phẩm A00; B00; D01; D07 23.75 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Toán thù > 8.0; Tiêu chí prúc trang bị hai: Toán thù = 8.0 với NV≤ 2
24 7540204 Công nghệ dệt, may A00; A01; D01 24 Tiêu chí phụ máy nhất: Tân oán > 6.8; Tiêu chí prúc vật dụng hai: Tân oán = 6.8 và NV≤ 1
25 7540203 Công nghệ vật tư dệt, may A00; A01; D01 22.15 Tiêu chí phụ trang bị nhất: Toán thù > 7.6; Tiêu chí phụ sản phẩm hai: Tân oán = 7.6 với NV≤ 3
26 7520118 Kỹ thuật khối hệ thống công nghiệp A00; A01 23.8 Tiêu chí phú sản phẩm nhất: Toán > 8.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán =8.8 và NV≤ 14
27 7519003 Công nghệ nghệ thuật khuôn mẫu A00; A01 23.45 Tiêu chí phụ thiết bị nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ máy hai: Tân oán = 8.2 cùng NV≤ 4
28 7510605 Logistics cùng cai quản chuỗi cung ứng A00; A01; D01 26.1 Tiêu chí prúc thứ nhất: Tân oán > 8.2; Tiêu chí phụ sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.2 với NV≤ 5
29 7220201 Ngôn ngữ Anh D01 25.89 Tiêu chí prúc máy nhất: Ngoại ngữ > 9.2; Tiêu chí prúc lắp thêm hai: Ngoại ngữ = 9.2 với NV≤ 1
30 7310104 Kinh tế đầu tư A00; A01; D01 25.05 Tiêu chí prúc lắp thêm nhất: Toán thù > 8.8; Tiêu chí phụ đồ vật hai: Tân oán = 8.8 cùng NV≤ 4
31 7810101 Du lịch C00; D01; D14 24.75 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Ngữ vnạp năng lượng > 6.75; Tiêu chí phú sản phẩm hai: Ngữ văn uống = 6.75 cùng NV≤1
32 7810103 Quản trị hình thức du ngoạn với lữ hành A00; A01; D01 24.3 Tiêu chí prúc thiết bị nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí phú sản phẩm công nghệ hai: Toán thù = 8.8 với NV≤ 1
33 7810201 Quản trị khách sạn A00; A01; D01 24.75 Tiêu chí prúc sản phẩm công nghệ nhất: Toán thù > 9.4; Tiêu chí phụ máy hai: Toán = 9.4 cùng NV≤ 4
34 7510209 Robot với trí tuệ nhân tạo A00; A01 24.2 Tiêu chí phụ sản phẩm nhất: Tân oán > 8.8; Tiêu chí prúc máy hai: Tân oán = 8.8 với NV≤ 5
35 7340125 Phân tích dữ liệu tởm doanh A00; A01; D01 23.8 Tiêu chí prúc thứ nhất: Toán thù > 7.8; Tiêu chí prúc máy hai: Toán = 7.8 và NV≤ 3
36 7210404 Thiết kế thời trang A00; A01; D01; D14 24.55 NV≤ 5
37 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc D01; D04 26.19 NV≤ 2
38 7220209 Ngôn ngữ Nhật D01; D06 25.81 NV≤ 3
39 7220210 Ngôn ngữ Hàn Quốc D01; DD2 26.45 NV≤ 5
Học sinch xem xét, để làm làm hồ sơ đúng mực thí sinch xem mã ngành, thương hiệu ngành, khối hận xét tuyển năm 2021 tại trên đây

Xem thêm: Đâu Là Sự Khác Biệt Giữa "I Love You All Nghĩa Là Gì, Love You All Nghĩa Là Gì

Xét điểm thi trung học phổ thông

Click nhằm tham mê gia luyện thi đại học trực con đường miễn phí nhé!


*
*
*
*
*
*
*
*

Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021

Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021 256 Trường cập nhật ngừng dữ liệu năm 2021


Điểm chuẩn Đại Học Công Nghiệp Hà Nội năm 2021. Xem diem chuan truong Dai Hoc Cong Nghiep Ha Noi 2021 chính xác tốt nhất trên i-google-map.com