Đề Bài Tiếng Anh Là Gì

Chủ đề từ vựng tiếng Anh về thi tuyển có nhiều từ bỏ vựng liên quan, chúng ta có thể tìm hiểu thêm nội dung bài viết dưới đây nhằm cải thiện vốn từ vựng của bản thân mình nhé. Bạn đang xem: đề bài bác giờ anh là gì

Những kỳ thi liên tục khiến cho bạn không ít căng thẳng mệt mỏi và căng thẳng buộc phải ko làm sao. Nhưng đó cũng là chủ thể rất gần gũi nhưng chúng ta hay chạm chán vào cuộc sống thường ngày từng ngày. Từ chủ đề này bạn cũng có thể học tập được nhiều trường đoản cú bắt đầu tiếng Anh đó. Cùng tò mò từ vựng giờ Anh chủ đề thi tuyển nhé.


Bạn đang xem: Đề bài tiếng anh là gì

*

Từ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan mang đến chủ thể thi tuyển, học tập

1. Từ vựng giờ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have lớn revise for my French thử nghiệm tomorrow. (Tôi bắt buộc ôn bài xích cho bài bác soát sổ giờ Pháp mai sau.)

- swot up = revise = (cách Điện thoại tư vấn thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy chắc hẳn rằng mình đã ôn kĩ kỹ năng và kiến thức mang lại kì kiểm soát vào tuần cho tới.)

- cram = (phương pháp Call thông tục) nhồi nhét loài kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish thử nghiệm on next Monday. (John học tập dồn nhằm thi giờ Tây Ban Nha vào thứ Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học tập nằm trong lòng


Xem thêm: Critical Care Là Gì Trong Bệnh Viện? Những Điều Cần Biết Về Phòng Icu Trong Bệnh Viện

*

Quý khách hàng hy vọng nói "đạt công dụng cao vào thi cử" bởi giờ đồng hồ Anh thì nói như vậy nào?

2. Từ vựng tiếng Anh trong khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = con quay cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn ttốt luôn luôn tra cứu cách để gian lận trong những kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi sẽ đạt công dụng tốt trong kì thi tuyển sinh ĐH.)

- get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ hãi bản thân thi ko giỏi.)

- pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa đào tạo và giảng dạy sĩ quan thật sự vất vả mà lại anh ấy vẫn đậu với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ trọn vẹn đậu

Ex: I just managed to lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ trọn vẹn điểm để đậu thôi. Bài thi thiệt sự cạnh tranh vượt.)

3. Các tự vựng tiếng Anh liên quan đến chủ thể thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bằng cấp

- Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- thử nghiệm taker /kiểm tra teikə(r)/ : cử tử, fan thi

- examiner /ig´zæminə/: fan chnóng thi


*

Chủ đề thi cử vào tiếng Anh có không ít tự vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học kỳ

- kiểm tra /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kỉm (xếp một số loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi giỏi nghiệp

- do your homework/revision/a project on something:Làm bài bác tập về nhà/ôn tập/làm đồ vật án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài bác luận/luận án/khóa luận/bài bác được giao/bài xích thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn tất luận văn/khóa luận/bài xích nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài bác tập về nhà/bài bác luận/bài bác tập được giao/bài bác thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn chỉnh bị/ôn tập/học tập nhồi nhét mang đến bài kiểm tra/bài bác thi

- take/do/sit a test/an exam: làm cho bài kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

- plodder: chuyên cần bù thông minh

Quý khách hàng có thể tìm hiểu thêm những chủ đề trường đoản cú vựng giờ Anh trên trang i-google-map.com nhằm bổ sung cập nhật thêm vốn từ bỏ vựng của chính mình nhé.