Dealing with là gì

Phân biệt lớn khuyễn mãi giảm giá in sth, to khuyễn mãi giảm giá with

To giảm giá khuyến mãi /diːl /1. To deal in stha.To bởi vì business; lớn make money by buying and selling a particular product or kind of goods.

Bạn đang xem: Dealing with là gì

Mua và phân phối vật gì.

He made a fortune dealing in stocks and shares.

(Anh ấy trsống bắt buộc phú quý nhờ vào giao thương triệu chứng khân oán nhà đất.)

The company giao dịch in computer software.

(shop buôn bán ứng dụng vi tính.)

*

OBJ: Shares, art.b.To make money by buying & selling goods illegally, especially drugs.

Buôn phân phối phạm pháp, đặc biệt là ma túy.

They're rumoured lớn be dealing in stolen goods.

(Người ta đồn rằng chúng ta bán buôn thứ ăn cắp.)

OBJ: drugs, arms.c. Tobe concerned with or involved in sth.

Có tương quan tới.

This newspaper doesn't deal in gossip, only in facts.

(Tờ báo này sẽ không chăm về cthị xã tào lao, nhưng chỉ tất cả thực sự.)

2.To khuyến mãi sb in (formal,AmE)To include sb in an activity.

(Từ trọng thể,sử dụng trong Anh Mỹ) Cho ai tmê man gia.

It sounds like a great plan! Deal me in!

(Đó là chiến lược hoàn hảo, đến tôi tham mê gia nữa.)

SYN: To count sb in

OPP: To giảm giá khuyến mãi sb out, khổng lồ deal sb out of sth.3. To giảm giá khuyến mãi sb out; lớn deal sb out of sth.To not include sb in an activity.

Không đến ai tyêu thích gia vào chuyển động.

You can khuyễn mãi giảm giá me out of this. I don't want lớn get involved in anything illegal.

(Anh rất có thể không cho tôi tham gia vào chuyện này. Tôi không muốn bị tương quan xíu

làm sao cho tới cthị xã phi pháp nữa.)

SYN: To count sb on, khổng lồ count sb out of sth.

OPP: khổng lồ khuyễn mãi giảm giá sb in.4. To khuyến mãi sth out (lớn sb)a.To share sth amuốn a number of people, groups of people or organizations.

Phân phát mang lại ai.

We'll giảm giá khuyến mãi out the proceeds to lớn several charities.

(Chúng ta vẫn phân vạc số tiền lời mang đến một vài ba tổ chức triển khai từ bỏ thiện tại.)

The profits will be dealternative text out among muốn us.

(Lợi nhuận sẽ được phân chia cho Shop chúng tôi.)

SYN: To distribute sth.b.(In a game of cards)

To give cards khổng lồ each play.

(Dùng vào game bài): chia bài.

She dealternative text out seven cards to lớn each player.

(Cô ấy phân chia bài bác cho mỗi tín đồ chơi.)

Note: "To giảm giá sth" có thể cần sử dụng với nghĩa này.

c.To give sầu sb a particular punishment, to say what punishment sb should have sầu.

Xem thêm: Cách Ẩn Ngày Sinh Trên Zalo Đơn Giản, Cách Ẩn Ngày Sinh Nhật Trên Zalo

Phạt ai hình pphân tử đặc biệt, hoặc dùng để làm nói ai kia nên bị phạt vật gì.

She dealternative text out the same punishment khổng lồ all the childern.

(Cô giáo phạt toàn bộ các nhỏ xíu tương đồng.)

OBJ: Punishment.

SYN: To administer sth.5.To giảm giá with sba.To look after , to lớn talk khổng lồ or control people in an appropriate way, especially as part of your job.

Chăm sóc, thủ thỉ hoặc quản lý ai theo cách tương xứng, đặc biệt lúc ấy là 1 phần công việc của khách hàng.

Her job involves dealing with young offenders.

(Công việc của chị ấy gồm tương quan tới các tkhô nóng niên phạm tội.)

They are very difficult people to lớn giảm giá with.

(Họ là những người cực kỳ khó chiều chuộng.)

SYN: To handle sb

b.To take appropriate action in a particular situation or according to who you are talking to.

Hành động cân xứng với trường hợp quan trọng đặc biệt hoặc tùy theo đối tượng bạn nói chuyện.

Can you dealternative text with this customer?

(Anh nói theo cách khác cthị xã cùng với quý khách này không?)

We have to lớn giảm giá khuyến mãi with students & handle with a load of paperwork as well.

(Chúng ta cần thì thầm với những em sinch viên này, đồng thời bắt buộc xử trí gò sách vở và giấy tờ sổ sách này nữa.)

6. To khuyến mãi with sb/sthTo vì business regularly with a person , an organization, a government,etc.

Làm ăn uống tiếp tục với cá thể, tổ chức triển khai hoặc tổ chức chính quyền.

It's best to lớn work directly with foreign suppliers.

(Tốt tuyệt nhất là làm việc thẳng với hầu hết công ty cung ứng nước ngoài.)

OBJ: business, company.

b.To talk khổng lồ sb,an organization, a government,etc. in order khổng lồ reach an agreement of settle a disagreement.

Nói chuyện cùng với cá nhân, tổ chức triển khai,chính quyền để đi cho một thỏa thuận hợp tác hoặc giải quyết mọi sự không tương đồng cách nhìn.

I prefer to deal with somebody in authority.

(Tôi ao ước thao tác với ai đó có thẩm quyền rộng.)

7.To khuyễn mãi giảm giá with stha. To slove a problem, carry out a task.

Giải quyết vấn đề, triển khai trách nhiệm.

The police dealt with the incident very effectively.(Chình ảnh gần cạnh sẽ giải quyết xong xuôi vụ xô xát vô cùng công dụng.)

OBJ: Problems, matter, situation,crisic.

b. (of book,poem,article,etc.) to be about sth.

(Dùng nói tới sách,thơ, báo chí,...) về chủ đề gì.

The next programme đơn hàng with the subject of divorce.

(Chương thơm trình sắp tới là về chủ đề ly hôn.)

OBJ: Subject, question, issue.

SYN: To cover sth.c. To learn how khổng lồ control or become less affteced by your emotion.Học cách điều chỉnh hoặc phương pháp để không nhiều bị ảnh

hưởng trọn vày cảm giác của phiên bản thân.

He is beginning lớn khuyễn mãi giảm giá with his anger in a constructive way.(Anh ấy bắt đầu học biện pháp điều chỉnh sự khó chịu của bản thân theo một biện pháp tích cực và lành mạnh.)You have to lớn try và forget her & get on with your life.(Cậu buộc phải cố gắng quên cô ấy cùng liên tục cuộc sống thường ngày của mình.)I'm dealing with.(Tôi đã nỗ lực phía trên.)

OBJ: Anger, grief, loss.SYN: To cope (with sth)Tư liệu tmê say khảo:Oxford Phrasal VerbsOxford Advanced Learner's DictionaryEnglish- English- Vietnamese by Ha Van Buu