DIAPHRAGM LÀ GÌ

Nâng cao vốn tự vựng của khách hàng cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ i-google-map.com.Học những từ bỏ bạn phải tiếp xúc một phương pháp tự tín.


Bạn đang xem: Diaphragm là gì

a circular rubber device that a woman puts inside her vagimãng cầu before having sex, to lớn avoid becoming pregnant
a thin piece of material that is stretched across an opening, esp. the muscle that separates the chest from the lower part of the body containing the stomach và bowels
*

*

*

*

Xem thêm: Nicholas Winton Là Ai Mà Được Google Doodle Vinh Danh, Nicholas Winton Si Ce N'Est Pas Impossible

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban con chuột Các ứng dụng kiếm tìm tìm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ nhớ và Riêng tứ Corpus Các quy định thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message