DIP INTO LÀ GÌ

Em có cảm giác anh sẽ ko thích nên đó là lý do em sẽ nói lướt qua ( dip into ) kiến thức của mình về sinh học thần kinh.

Bạn đang xem: Dip into là gì


Furthermore, the many hours spent working on my father’s ranch were seriously dipping into my time with my friends.
Ngoài ra, làm việc nhiều giờ trong nông trại của cha tôi đã ảnh hưởng nặng nề đến thời giờ của tôi dành cho bạn bè của mình.
At another level of terror, we dip into the tragic accidents at Chernobyl and indeed the space shuttle Challenger, which was so tragically lost.
Như một ngưỡng khác của các hành vi khủng bố, chúng ta đã nhúng tay vào các vụ tai nạn bi thảm ở Chernobyl và vụ tai nạn bi thảm của tàu con thoi Challenger.
My first memories are from the boat -- the steady beat of the engine, the bow dipping into each wave, the vast and empty horizon.
Kí ức sớm nhất tôi nhớ được là từ cái thuyền -- tiếng động cơ đều đều, mạn tiền con thuyền chìm vào mỗi đợt sóng, chân trời mênh mông trống trải.
Fessendon invented the first AM demodulator in 1904 called the electrolytic detector, consisting of a short needle dipping into a cup of dilute acid.
Fessendon đã phát minh ra bộ giải điều chế AM đầu tiên vào năm 1904 gọi là máy dò điện phân, bao gồm một cây kim ngắn nhúng vào một cốc axit pha loãng.
The mercury displacement switch uses a "plunger" that dips into a pool of mercury, raising the level in the container to contact at least one electrode.
Công tắc thủy ngân di chuyển sử dụng một piston nhúng vào một bồn thuỷ ngân, nâng mức trong bồn chứa để tiếp xúc với ít nhất một điện cực.
The fish is frozen as soon as it is caught, then cut into thin strips, dipped into a mixture of salt and pepper, and eaten at once.
Cá được đông lạnh ngay khi bắt lên, sau đó cắt thành những lát mỏng rồi nhúng vào muối tiêu và ăn ngay.
And then after a quick dip into some liquid nitrogen to get that perfect sear, we really have something that looks, tastes and behaves like the real thing.
Và sau khi nhúng nhanh vào nitơ lỏng để làm tái một cách hoàn hoản, chúng tôi có một thứ trông giống, có vị giống, và phản ứng giống cá ngừ thật.

Xem thêm: Tải Và Cài Đặt Phần Mềm Dự Toán G8 Full Crack 2018, Phần Mềm Dự Toán G8 Full Crack 2019


BR: And then after a quick dip into some liquid nitrogen to get that perfect sear, we really have something that looks, tastes and behaves like the real thing.
BR: Và sau khi nhúng nhanh vào nitơ lỏng để làm tái một cách hoàn hoản, chúng tôi có một thứ trông giống, có vị giống, và phản ứng giống cá ngừ thật.
During the Winter season, the temperature at the highest point of the mountain is known to dip into sub-freezing temperatures, making it the coldest place in the country.
Trong mùa amihan, nhiệt độ ở điểm cao nhất của ngọn núi xuống sâu hơn độ đông lạnh, làm cho nó là nơi lạnh nhất trong cả nước.
This was the second month in a row that month-on-month prices had dipped into negative territory on average across England and Wales , the Land Registry "s figures show .
Những số liệu của Cục địa chính cho thấy đây là tháng thứ 2 trong cái chuỗi mà giá cả hàng tháng trung bình đã rơi xuống mức âm ở Anh và xứ Wales
Feynman"s $380 monthly salary was about half the amount needed for his modest living expenses and Arline"s medical bills, and they were forced to dip into her $3,300 in savings.
Lương của Feynman là $380 một tháng, chỉ bằng khoảng một nửa số tiền ông cần để trang trải cuộc sống khiêm tốn và cho các đơn thuốc của Arline.
China has avoided the potholes skillfully for now and is easing to a growth rate of 7.1 percent; Brazil, with its corruption scandal making news, has been less lucky, dipping into negative growth.
Trung Quốc đã khôn khéo thoát khỏi ổ gà và đạt mức tăng trưởng 7,1%; Brazil, hiện đang bị tai tiếng về vụ hối lộ, không được may mắn như vậy và đang tiếp tục tăng trưởng âm.
The ruby is dipped into oils, then covered with powder, embedded on a tile and placed in the oven where it is heated at around 900 °C (1600 °F) for one hour in an oxidizing atmosphere.
Hồng ngọc được nhấn chìm trong dầu, sau đó phủ bột thủy tinh, đặt vào lò nung khoảng 900 °C (1600 °F) trong điều kiện oxy hóa trong vòng một giờ.
Creators and developers of the sensor , Professor Fernando Patolsky and Doctor Michael Ioffe of Tel Aviv University "s school of chemistry , say that it looks like a straw and can simply be dipped into a drink .
Người sáng tạo và phát triển những cảm biến này , giáo sư Fernando Patolsky và Tiến sĩ Michael Ioffe tại trường hóa học của Đại học Tel Aviv , nói rằng nó trông giống như một ống hút và chỉ cần được nhúng vào thức uống .
Dipping into your daily budget for other days in the month helps to optimize the performance of your campaigns and helps make sure that your ads can run a little more on days when they’re very popular.
Giảm ngân sách hàng ngày của bạn cho các ngày khác trong tháng sẽ giúp tối ưu hóa hiệu suất của chiến dịch và giúp đảm bảo quảng cáo của bạn có thể chạy nhiều hơn một chút vào những ngày mà quảng cáo rất phổ biến.