Escalate Là Gì

5 +1báo cáo vượt cấp/báo cáo thẳng trực tiếpThis person is a ProZCertified PRO in English to VietnameseClichồng chuột the red seal for more information on what it means mập be a ProZCertified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Linch Hoang

Bạn đang xem: Escalate là gì

*

*

*

This person is a ProZCertified PRO in English mập VietnameseCliông xã con chuột the red seal for more information on what it means bự be a ProZCertified PRO. “, this, sự khiếu nại, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”>Dung Huu NguyenExplanation:escalate trong trường hợp này đồng nghĩa với raise trong nghĩa “raise a concern” tức là “phản ánh vấn đề”Example sentence(s):We ayên mập provide the best quality và safe healthcare bự the people using our services. Sometimes there are misunderstandings or things may go wrong. When they vày, you have every right mập raise concerns or make a complaint.Reference: http://dictionary.reference.com/browse/escalateReference: http://www.bradfordhospitals.nhs.uk/patients-và-carers/comp…Nguyen Ngoc SonVietnamLocal time: 16:38Specializes in fieldNative speaker of: VietnamesePRO pts in category: 68Explanation:từ bỏ này chắc rằng đã không còn điều gì dịch theo trường đoản cú đc. Em đã từng gặp nhiều từ “Escalation Policy” Lúc dịch về internal regulations của một bank nước ngoài. Sau khi đc professionals phân tích và lý giải đã thống duy nhất đc phương pháp dịch “Chính sách Báo cáo Vượt cấp”. Đúng là dường như không liệu có còn gì khác bám theo trường đoản cú được.Đại loại: một tổ chức (ngân hàng) gồm có luật pháp về báo cáo. Nhiều thời điểm nhân viên vẫn báo cáo cho tất cả những người quản trị trực tiếp (line reporting). Tuy nhưng, trong một vài tình huống cho phép báo cáo thẳng trực tiếp lên cấp cho cao hơn. Có lẽ cũng giống trong context này. Hoặc nhằm an toàn và tin cậy anh có thể vận dụng “báo cáo thẳng trực tiếp”This person is a ProZCertified PRO in English béo VietnameseCliông chồng chuột the red seal for more information on what it means Khủng be a ProZCertified PRO. “, this, sự kiện, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Linc HoangVietnamLocal time: 16:38Specializes in fieldNative sầu speaker of:


*

Xem thêm: Khoa Pug Youtube Là Ai Mà Giàu Vậy ? Tìm Hiểu Tiểu Sử Chi Tiết Về Khoa Pug

agreeThis person is a ProZCertified PRO in English mập VietnameseCliông chồng loài chuột the red seal for more information on what it means to be a ProZCertified PRO. “, this, sự khiếu nại, “300px”)” onMouseout=”delayhidetip()”> Dung Huu Nguyen: Thank you!
4 hrs
->Big thanks!

Explanation:Trong ngữ chình ảnh này chỉ cần dịch là “báo cáo”. Thường nếu như nên report thừa cấp, thì đang nêu thương hiệu hoặc dùng cho của cấp bậc tác động. Nếu chỉ nêu tên C.ty Bataco, thì ngụ ý là buộc phải report cho văn phòng chịu trách nhiệm về điều ấy. Dịch là “báo cáo” thì đã dễ hiểu hơn những.Trung LeUnited StatesLocal time: 01:38Specializes in fieldNative sầu speaker of: Vietnamese, EnglishPRO pts in category: 71

Thể Loại: Chia sẻ trình bày Kiến Thức Cộng Đồng


Bài Viết: Escalate Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích

Thể Loại: LÀ GÌ

Nguồn Blog là gì: https://i-google-map.com Escalate Là Gì – định Nghĩa, Ví Dụ, Giải Thích


Related


About The Author
*

Là GìE-Mail Author

Leave a Reply Hủy

Lưu tên của tớ, email, và trang web trong trình chăm bẵm này cho lần phản hồi tiếp đến của mình.