The family friend

Trong bài học bây giờ chúng ta đang tìm kiếm hiều về hàm bạn (Friover function) và lớp chúng ta (Friend Class) vào C++. Vậy hàm bạn có gì khác đối với hàm thường thì không giống trong C++. Lớp bạn tất cả khác gì so với lớp thông thường khác trong C++. Chúng ta sẽ thuộc tò mò trong văn bản tiếp sau đây.

Bạn đang xem: The family friend

1. Hàm bạn vào C++

Nếu một hàm được có mang là 1 hàm bạn (Friend function) vào C++, thì tài liệu được bảo vệ (protected) và riêng tứ (private) của một lớp rất có thể được truy vấn bằng phương pháp thực hiện hàm.


Nếu các bạn như thế nào không biết các quan niệm private, protected, public thì có thể xem xét lại bài bác access modifier vào C++ sinh hoạt bài bác trước nhé.

Cú pháp

Cú pháp nhằm khai báo hàm bạn (Friover function) trong C++ nhỏng sau:


#include using namespace std; class HinhChuNhat private: int chieuDai; int chieuRong; public: HinhChuNhat(int chieuDai, int chieuRong) this->chieuDai = chieuDai; this->chieuRong = chieuRong; HinhChuNhat(): chieuDai(0) friover int HienThiChieuDai(HinhChuNhat); //friover function ; int HienThiChieuDai(HinhChuNhat hcn) hcn.chieuDai += 10; return hcn.chieuDai; int main() { HinhChuNhat hcn = HinhChuNhat(10, 20); cout

Tại ví dụ bên trên mình tất cả thực hiện bé trỏ this và hàm thi công vào C++, nếu như bạn như thế nào chưa chắc chắn thì có thể xem xét lại làm việc các bài xích trước nhé.

Chúng ta cùng xem tiếp một ví dụ nữa về hàm chúng ta giữa 2 phần bên trong C++ nlỗi sau:


#include using namespace std; class Lop2; class Lop1 { int a; public: void ThietLapGiaTriA(int a) this->a = a; void HienThi() cout b = b; void HienThi() { cout
Và công dụng sau khoản thời gian tiến hành lịch trình bên trên nlỗi sau:


Tại ví dụ trên hàm TimGiaTriNhoNhat là hàm bạn của tất cả nhị lớp Lop1 với Lop2 vày vậy hàm TimGiaTriNhoNhat rất có thể truy cập dữ liệu thành viên private của tất cả nhì lớp.

Trong C++ gồm hổ trợ thêm quan niệm khác nữa đấy là lớp chúng ta (Friend class). Vậy lớp bạn là gì? Chúng ta đang thuộc tìm hiểu ở phần sau đây.

2. Lớp các bạn (Friover class)

Một lớp các bạn (friend class) hoàn toàn có thể truy vấn cả những thành viên riêng biệt bốn với được bảo vệ của lớp cơ mà nó đã làm được knhị báo là friend.

Xem thêm: Itools 4 - Itools Crack V4

Ví dụ

Chúng ta cùng coi một ví dụ đơn giản và dễ dàng về lớp chúng ta (frikết thúc class) trong C++ như sau:


lấy một ví dụ

#include using namespace std; class Lop1 int a = 10; friover class Lop2; ; class Lop2 { public: void HienThi(Lop1 &l1) { cout
Và kết quả sau khoản thời gian thực thi công tác trên nhỏng sau:

Trong ví dụ bên trên, Lop2 được knhị báo là friend trong lớp Lop1. Do đó, Lop2 là các bạn của Lop1. Lop2 hoàn toàn có thể truy cập các thành viên private của Lop1.

3. Kết luận

bởi vậy là họ đã tìm hiểu hoàn thành về hàm bạn (friend function) cùng lớp chúng ta (frikết thúc class) vào C++ là gì rồi.

Nếu các bạn có nhu cầu truy tìm xuất member của lớp sinh hoạt dạngprivate hoặc protected xuất phát từ một hàm hoặc lớp không giống thì chúng ta sử dụng hàm bạn hoặc lớp bạn.

Vậy bản thân vẫn xong xuôi bài học kinh nghiệm từ bây giờ tại chỗ này. Bài học tiếp theo sau họ vẫn thuộc tìm hiểu về cáchàm tính toán thù vào C++. Các bạn lưu giữ theo dõi và quan sát nhé.

Bình luận đang đóng, giả dụ bao gồm thắc mắc hãy đặt thắc mắc tại hoicode.com nhằm admin vấn đáp.


Bài sau Bài tiếp

DANH SÁCH BÀI HỌC


Starting Control Statement Function Array và Pointer OOP STL Iterators Other Features
Danh sách chủ thể
MÃ GIẢM GIÁ
Unica 50% Lấy Mã
TinoHost 30% Lấy Mã
INET 30% Lấy Mã

Liên hệ


Mã bớt giá


Khóa học


Giới thiệu


Admin Cường, làm chủ chính của trang web.

20trăng tròn - i-google-map.com. All Right Reserved Theme GoodNews, gốc rễ Codeigniter, VPS cài đặt trên Tinohost
*


BÀI VIẾT


Nếu bạn phân phát hiện nay lỗi sai liên kết, văn bản sai, hay là một lỗi bất cứ như thế nào đó trên trang này thì nên cho bạn biết nhé. Cám ơn bạn!