Gauge Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt Bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt Na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Gauge là gì

*
*
*

gauge
*

gauge /geidʤ/ danh từ máy đo (sức gió, chiều cao của thuỷ triều, ít nước mưa...) mẫu đo cỡ (dây...) một số loại, kiểu, cỡ, khoảng, bài bản, khả năng khoảng cách đường ray tiêu chuẩn chỉnh nhận xét, phương tiện reviews (năng lực, tâm tính một người)to lớn take the gauge of: Review (ai) (ngành in) lanhgô kiểm soát và điều chỉnh lề loại mấp của thợ mộc (nhằm vạch phần đa đường thẳng tuy vậy song) (mặt hàng hải) ((thường) gage) phía đi (của tàu) đối với chiều gióto lớn have sầu the weather gauge of: lợi gió, thuận gió; (nghĩa bóng) điểm mạnh hơn (ai) nước ngoài đụng từ đokhổng lồ gauge the rainfall: đo số lượng nước mưalớn gauge the contents of a barrel: đo địa điểm của một chiếc thùng định cỡ, đo cỡ tạo cho đúng tiêu chuẩn, khiến cho đúng quy cách đánh giá
bề ngang đường sắtcỡluật pháp đokhoảng cáchbroad gauge: khoảng cách con đường ray rộngnarrow gauge: khoảng cách mặt đường ray hẹpstandard gauge: khoảng cách tiêu chuẩn (mặt đường sắt)tiêu chuẩn chỉnh đo lườngdepth gaugethiết bị đo độ sâugauge pressureáp suất dưgauge rollervật dụng nhào bộtgauge rollertrục nhàoloading gaugekích cỡ điều khoản chất hàngsea gauge (sea-gauge)độ ngập nướcsea gauge (sea-gauge)mớm nướcsea gauge (sea-gauge)mớn nướcsea gauge (sea-gauge)mực ăn nước (của tàu bè) danh từ o cỡ; calip; định cỡ o xem gage o dụng cụ đo, chiếc cỡ, calip; áp kế; sự đánh giá bán § air (pressure) gauge : áp kế khí § Birmingsi wire gauge : dung cụ đo đường kính dây kim loại kiểu Birmingham § blast gauge : đồng hồ đo lượng thu hút gió § consistency gauge : dụng cụ đo độ sệt § crusher gauge : dụng cụ đo lực nghiền § depth gauge : dụng cụ đo độ sâu § diaphragm pressure gauge : áp kế màng § draff gauge : áp kế thông gió, thông kế § end gauge : dụng cụ đo đầu mút ít § evaporation gauge : đồng hồ đo độ bốc hơi § flow gauge : lưu lượng kế, đồng hồ đo nước § height gauge : áp kế độ cao § hydrostatic gauge : áp kế thủy tinc § loading gauge : dụng cụ đo sức tải § master gauge : áp kế chủ yếu § micrometer (caliper) gauge : panme § micrometer depth gauge : micromet đo chiều sâu § oil pressure gauge : áp kế dầu § oil sump gauge : thước đo dầu trong cacte § petrol gauge : đồng hồ chỉ xăng § pressure gauge : áp kế § remote tank reading gauge : áp kế thùng chứa có độ đọc từ xa § sight gauge : kính ngắm, dụng cụ quan trắc § slide gauge : thước kẹp § steam gauge : áp kế § kiểm tra gauge : áp kế mẫu § torque gauge : áp kế momen quay § volumetric gauge : dụng cụ đo thể tích § wind gauge : thước đo gió, phong tốc kế § gauge bob : quả dọi đo § gauge cutters : răng cắt bên trên mũi khoan § gauge hatch : cửa đo § gauge height : chiều cao đo § gauge hole : giếng đồng đường kính § gauge line : tuyến đo § gauge line paste : chất đổi color để đo § gauge location factor : hệ số định vị độ cao § gauge platform : sàn đo Sàn bằng thnghiền chạy dọc theo phần đỉnh thùng chứa để mang lại người công nhân đứng đo chiều cao và thể tích dầu chứa vào thùng. § gauge point : điểm đo § gauge pressure : áp suất áp kế § gauge reamers : dụng cụ doa vách giếng § gauge ring : vòng đo § gauge rod : thước đo dầu § gauge section : vòng răng ngoài chóp chuyển phiên § gauge surface : mặt răng cắt § gauge table : bảng đo § gauge tank : thùng đo § gauge tape : thước cuộn § gauge ticket : phiếu đo § gauge wear : sự mòn mũi khoan
*

Xem thêm: Cấp Số Cộng Là Gì ? Định Nghĩa, Tính Chất Và Bài Tập Định Nghĩa, Tính Chất Và Bài Tập

*

*

gauge

Từ điển Collocation

gauge noun

1 measuring instrument

ADJ. accurate | fuel, oil, petrol | depth, pressure, temperature

VERB + GAUGE kiểm tra, glance at, look at, read The pilot checked the fuel gauge frequently.

GAUGE + VERB read sth, show sth, tell sb sth The petrol gauge was reading ‘full’. The depth gauge tells you how deep you have sầu dived.

2 distance between rails

ADJ. broad, narrow, standard

VERB + GAUGE adopt Eventually all the British railway companies adopted the standard gauge of 4 feet 8,một nửa inches.

3 fact for judging sth

ADJ. reliable, useful

VERB + GAUGE be seen as, serve as This company is seen as a gauge of Britain"s industrial well-being.

PREPhường. ~ of

Từ điển WordNet


n.

the distance between the rails of a railway or between the wheels of a trainthe thickness of wire

v.

rub khổng lồ a uniform size

gauge bricks

determine the capathành phố, volume, or contents of by measurement và calculation

gauge the wine barrels

measure precisely và against a standard

the wire is gauged

adapt lớn a specified measurement

gauge the instruments

set in specific proportions

gauge plaster


English Slang Dictionary

a shotgun

English Synonym and Antonym Dictionary

gauges|gauged|gaugingsyn.: appraise assess estimate judge measure rate kích cỡ up