Cửu âm chân kinh tặng anh em game thủ loạt giftcode giá trị

Giới thiệu: Một gói giftcode hữu ích cho con đường chinh phục thế giới kiếm hiệp mới.

Bạn đang xem: Cửu âm chân kinh tặng anh em game thủ loạt giftcode giá trị

Cách nhận: Tham gia event trên Fanpage CACK.


*

*


*

*

Thẻ Hiếm Trấn Quốc Thương Hồn

- Số lượng: 01 - Tính chất: Khóa Mở ra nhận: - 3 Hành Cước Lệnh - 10 Hiệp Khách Lệnh - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm - 1 Túi Trợ Lực Môn Phái - 3 Thập Hương Phản Sinh Hoàn - 3 Lệnh Bài Tích Điểm Chiến Trường - 3 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh - 2 Thập Hương Noãn Toán - 500 Lượng Bạc Vụ Đạt thực lực Giá Khinh Tựu Thục mới có thể sử dụng quà
Du Viên Kinh Long

Giới thiệu: Bản update với nội công, cấm địa và gia viên mới...Cách nhận: Tham gia event trên fanpage CACK.


Hỗ Trợ Công Hội Du Viên Kinh Long

Số lượng: 01 Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá: - 50 Màn Thầu - 500 Lượng Bạc Vụn - 2 Thập Hương Phản Sinh Đan - 5 Thập Hương Noãn Tán - 5 Mộc Hương Thuận Khí Dược Tễ - 10 Đại Như Ý Hoàn - 10W Danh Vọng Quyển - 20 Hiệp Khách Lệnh - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm - 5 Trực Đảo Hoàng Long - 1 Tiềm Tung Nặc Tích Đạt thực lực Giá Khinh Tựu Thục mới có thể sử dụng quà
Phong Hành Vân Nhai

Giới thiệu: Bản update với võ kỹ, cách chơi Bang chiến mới,...Cách nhận: Tham gia event trên fanpage CACK


Thẻ Hiếm Phong Hành Vân Nhai

Số lượng: 01 Túi quà tinh xảo chứa nhiều vật phẩm quý giá: - 3 Hành Cước Lệnh - 10 Hiệp Khách Lệnh - 10 Ngũ Uẩn Phục Ma Phẩm - 1 Túi Trợ Lực Môn Phái - 3 Thập Hương Phản Sinh Hoàn - 3 Lệnh Bài Tích Điểm Chiến Trường - 3 Vô Cực Khiêu Chiến Lệnh - 2 Thập Hương Noãn Tán - 500 Lượng Bạc Vụn Đạt thực lực Giá Khinh Tựu Thục mới có thể sử dụng quà
Phiên bản mới

Giới thiệu: Giftcode mừng ra mắt phiên bản mới Trấn Quốc Thương Hồn.

Xem thêm: Hướng Dẫn Crack Proshow Producer 7 Full Crack Đơn Giản, Hiệu Quả

Cách nhận: Báo danh đủ 7 ngày tại trang Intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn


Quà Như Ý

Giới thiệu: Món quà thay lời chúc vạn sự như ý.Cách nhận: Quà đạt mốc 2000 trên trang intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn.


Túi Mở Rộng Ưu

- Số lượng: 01 - Lễ bao chứa đầy túi mở rộng 18 ô (thời hạn 336h) - Tính chất: Khóa
Quà An Khang

Giới thiệu: Món quà thay lời chúc an khang.Cách nhận: Quà đạt mốc 5000 trên trang intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn.


Quà Phát Lộc

Giới thiệu: Món quà thay lời chúc sung túc.Cách nhận: Quà đạt mốc 7000 trên trang intro PBM Trấn Quốc Thương Hồn.


Quà Toàn Dân

- Số lượng: 01 - Tùy theo từng tiến độ server, sẽ mở ra nhiều vật phẩm quý giá: