Hàm toán học trong java

public class SoHoc public static void main(String<> args) int a, b, du, nguyen; a = 10; b = 3; du = a % b; nguyen = a / b; System.out.println("Phần dư (a:b) là: " + du); System.out.println("Phần nguyên ổn (a:b) là: " + nguyen); a++; System.out.println("Giá trị a vẫn tăng thêm 1, quý hiếm mới là: " + a); b--; System.out.println("Giá trị của b đang giảm xuống 1, quý giá new là: " + b); System.out.println("Với 2 quý giá a, b new trên, Tích (a x b) = " + a * b); Lưu ý: Với 2 câu lệnh a= a+1 cùng a++ bao gồm hiệu quả là đồng nhất, mà lại về bản chất có sự khác biệt:a = a+một là gán a bằng giá trị a+1, còn phxay a++ là tăng a lên 1, phép a++ đỡ tốn tài ngulặng rộng, cú pháp ngắn thêm gọn, các bạn cần chọn lựa cách này nhằm lịch trình về tối ưu hơn

2. Toán thù tử trên quan hệ, logic:

*

public class QuanHeLogic { public static void main(String<> args) { boolean soSanh; int a, b; a = 5; b = 10; soSanh = (a == b); System.out.println("Kết quả đối chiếu " + a + "=" + b + " không? " + soSanh); soSanh = (a = b); System.out.println("Kết trái so sánh " + a + ">=" + b + " không? " + soSanh); soSanh = (a 4. Toán tử xay kiểu:

– Ép vẻ bên ngoài rộng (widening conversion): từ bỏ hình dáng nhỏ dại sangvẻ bên ngoài to (không mất mát thông tin)– Ép giao diện eo hẹp (narrow conversion): từ bỏ kiểu dáng lớn lịch sự kiểubé dại (có tác dụng mất mát thông tin) = (kiểu_dữ_liệu) ;

quý khách hãy đọc công tác nhỏ tuổi sau:

public class EpKieu public static void main(String<> args) float soThuc; int soNguyen; soThuc = 10.6f; soNguyen = (int) soThuc; System.out.println("Số thực vào là: " + soThuc); System.out.println("Số nguyên ổn ép giao diện từ bỏ số thực là: " + soNguyen); 5. Một số hàm toán học:

Các các bạn làm việc nhỏng sau, gõ “Math.” (tất cả lốt chnóng phía cuối), rồi ấn Ctrl + “cách”, IDE đang gợi nhắc đến bạn sẽ thấy không hề ít hàm toán học có sẵn trong Java, chúng ta kéo xuống và chọn dòng bạn phải.Vd: Math.min(a,b): search cực hiếm bé dại tốt nhất của 2 số a cùng bMath.sqrt(b): tính cnạp năng lượng của số b

public class ToanHoc public static void main(String<> args) float a = -3.2f; float b = 16.4f; float triTuyetDoi; float can; float min; triTuyetDoi = Math.abs(a); System.out.println("Giá trị tuyệt đối hoàn hảo của a là: "+triTuyetDoi); can = (float) Math.sqrt(b); System.out.println("Cnạp năng lượng của b là: "+can); min = Math.min(a, b); // Hàm tra cứu quý hiếm nhỏ dại tốt nhất của 2 số System.out.println("Giá trị nhỏ tuyệt nhất của 2 số a với b là: "+min); Nguồn apk.vn