Hate nghĩa là gì

căm ghét·oán·căm hờn·căm thù·khiếp mặt·hiềm khích·ko muốn·không thích·lòng căm thù·ân oán ghét·sự căm ghét·sự căm hờn·thù oán·cừu
He then enlarged on that basic truth by saying that the dead can neither love sầu nor hate và that “there is no work nor planning nor knowledge nor wisdom in the Grave sầu.”
Rồi ông bổ sung cập nhật lẽ thiệt căn bạn dạng ấy bằng phương pháp nói rằng bạn chết quan yếu yêu thương giỏi ghét với nghỉ ngơi trong mồ mả “chẳng bao gồm câu hỏi có tác dụng, chẳng bao gồm mưu-kế, cũng chẳng bao gồm tri-thức, giỏi là i-google-map.comệc khôn-ngoan”.

Bạn đang xem: Hate nghĩa là gì


Platypuses has been used several times as a mascot: "Syd" the platypus was one of the three mascots chosen for the Sydney 2000 Olympics along with an echidmãng cầu và a kookaburra, "Expo Oz" the platypus was the mascot for World Expo 88, which was held in Brisbane in 1988, và Hexley the platypus is the mascot for Apple Computer"s BSD-based Darwin operating system, Mac OS X. The platypus has been featured in songs, such as Green Day"s "Platypus (I Hate You)" và Mr. Bungle"s "Platypus".
Phát phương tiện đi lại Thú mỏ vịt những lần được sử dụng có tác dụng linch vật: thú mỏ vịt "Syd" là 1 trong những vào ba linh vật được lựa chọn mang lại Thế vận hội Sydney 2000 cùng rất nhỏ echidna và một con kookaburra, thụ mỏ vịt "Expo Oz" là thiêng vật của World Expo 88 trên Brisbane năm 1988, còn thụ mỏ vịt Hexley là linh vật cho hệ quản lý điều hành căn nguyên BSD mang tên là Darwin của Apple Computer.
In addition lớn showing consideration và love sầu for their fellowmen, these former vandals have learned lớn “hate what is bad.”
Ngoài i-google-map.comệc tỏ lòng quan tâm và tình yêu thương đối với fan đồng các loại, những người trước đó tiêu hủy vẫn học tập “ghét sự ác”.
Talia al Ghul - Ra"s al Ghul"s daughter & his second-in-commvà who has a love-hate relationship with Batman.
Catwoman cùng với Talia al Ghul (đàn bà của Ra"s al Ghul) là hai người có cảm tình đặc biệt quan trọng lâu bền hơn cùng có nhỏ cùng với Batman.

Xem thêm: Hotsteps 2 Tặng 200 Giftcode Nhân Dịp Mở Cửa Closed Beta Tại Việt Nam


5 Manifestations of God’s love sầu toward us should motivate us to imitate Christ in loi-google-map.comng righteousness and hating lawlessness.
5 Sự giãi tỏ tình cảm tmùi hương của Đức Chúa Ttránh đối với chúng ta đề nghị khiến bọn họ bắt chước đấng Christ trong câu hỏi yêu thương sự công bằng và ghét sự tàn ác (Hê-bơ-rơ 1:9).
Listed among mỏi the things that God hates are “a false tongue” and “a false witness that launches forth lies.”
Trong số phần lớn điều nhưng Đức Chúa Ttránh ghét gồm loại “lưỡi dối-trá” cùng “kẻ làm cho triệu chứng gian với nói điều dối” (Châm-ngôn 6:16-19).
He warns them that the world will hate them, yet he offers this comfort: “If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you.
Ngài lưu ý rằng trần thế đã ghét họ, tuy vậy ngài cũng an ủi: “Nếu thế gian ghét đồng đội, hãy hiểu được bọn họ sẽ ghét tôi trước lúc ghét đồng đội.