Hometown nghĩa là gì

He started his career in the reserve team at his hometown club Strasbourg before moi-google-map.comng to lớn Belgium with Excelsior i-google-map.comrton in 2009.

Bạn đang xem: Hometown nghĩa là gì


Anh bước đầu sự nghiệp sống team dự bị của câu lạc cỗ quê nhà Strasbourg trước khi đến Bỉ với Excelsior i-google-map.comrton năm 2009.
(Matthew 10:41) The Son of God also honored this widow when he held her up as an example before the faithless people of his hometown, Nazareth. —Luke 4:24-26.
(Ma-thi-ơ 10:41) Con của Đức Chúa Ttách cũng khen ngợi bà góa này Khi nói đến gương của bà trước đám dân thiếu hụt đức tin ở Na-xa-lạnh lẽo, quê hương ngài.—Lu-ca 4:24-26.
Packer sẽ có tác dụng lễ cung hiến ngôi Đền Thờ Brigham City giỏi mỹ ngơi nghỉ thành thị quê hương ông, địa điểm ông xuất hiện cùng to lên.
Anh mở màn sự nghiệp soccer của chính mình cùng với câu lạc bộ sinh sống quê nhà là SCB i-google-map.comktoria Köln trước khi chuyển qua một.
(Matthew 4:3-10) Soon after that, Jesus preached lớn the inhabitants of his hometown of Nazareth, using the Scriptures. —Luke 4:16-21.
(Ma-thi-ơ 4:3-10) Chẳng bao lâu tiếp nối, Chúa Giê-su cần sử dụng Kinh Thánh rao giảng cho người dân thành Na-xa-lạnh, quê hương ngài.—Lu-ca 4:16-21.
Our father was still in the military, but he & Mother had agreed that if they were ever separated during the war, they would try to lớn reunite at the hometown of my grandparents.
Cha của Cửa Hàng chúng tôi vẫn còn đó sống trong quân ngũ, nhưng ông và Mẹ tôi sẽ thỏa thuận hợp tác rằng trường hợp họ có bị chia ly vào thời chiến, thì chúng ta cũng sẽ nỗ lực sum họp sinh hoạt quê của các cụ nội tôi.
4 Months earlier, in his hometown of Nazareth, Joseph found that his life changed forever after his engagement lớn the daughter of Heli.
4 Hơn một thời gian trước trên quê nhà Na-xa-rét mướt, cuộc đời Giô-snghiền trọn vẹn biến hóa sau thời điểm đính ước cùng với phụ nữ của Hê-li.
Méndez started his career at hometown club Masatepe & played for Diriangén before moi-google-map.comng on to Managua in 2011.
Méndez bắt đầu sự nghiệp trên câu lạc cỗ quê nhà Masatepe cùng thi đấu đến Diriangén trước lúc chuyển cho Managua năm 2011.
In March năm ngoái, security agents in Hanoi detained her & took her back to her hometown in Ha Nam proi-google-map.comnce.
As a young girl growing up in her hometown of Afton, Wyoming, Susan knew và admired a family in her ward that is a marvelous example of the chain of the generations.

Xem thêm: Tải Game Ai Là Thánh Troll Miễn Phí Cho Điện Thoại Android Miễn Phí


Là một cô gái tthấp Khủng lên trên quê nhà Afton, Wyoming, Susan sẽ biết và thương yêu một mái ấm gia đình vào đái giáo khu của cô ấy, là một trong những ví dụ kỳ lạ về chuỗi đôi mắt xích những nắm hệ.
Takita"s hometown of Takaoka, Toyama, maintains a Film Resources Museum; staff have sầu reported that at times over a hundred Takita fans i-google-map.comsit per day.
Quê nhà của Takita sinh sống Takaoka, Toyama, đang gia hạn một Bảo tàng Chứng tích Phim; nhân i-google-map.comên cho thấy thêm vẫn bao hàm thời điểm đạt lượng thăm quan rộng một trăm con người ái mộ Takita một ngày.
They wanted khổng lồ return with their young children to lớn their hometown in Utah but couldn’t leave Idaho until they cleared $350 in debt.
Họ mong cùng với những con bé dại của họ quay trở lại quê hương nghỉ ngơi Utah tuy vậy cần thiết tách Idaho cho đến Khi bọn họ trả hết số tiền nợ 350 đô la.
After the German reunification in 1990, they returned to their hometown of Pößneck and to their old home there.
Sau lúc thống nhất nước Đức vào khoảng thời gian 1990, họ trsinh hoạt về quê nhà đất của Pößneông chồng cùng mang đến căn nhà cũ của mình sinh hoạt kia.
My hometown of Fez, Morocco, boasts one of the largest walled medieval cities in the world, called the medina, nestled in a river valley.
Quê hương tôi nghỉ ngơi Fez, Morocco một Một trong những thị trấn Trung cổ lớn số 1 trái đất phía bên trong thung lũng sông.
I come to lớn this work as an architect and an urban planner, & I"ve spent my career working in other contested cities, lượt thích Chicago, my hometown; Harlem, which is my current home; Washington, D.C.; và Newark, New Jersey.
Tôi cho cùng với các bước này cùng với bốn biện pháp là một trong phong cách xây dựng sư cùng một công ty hoạch định đô thị, với tôi đã có lần thao tác sinh sống hầu hết thành phố gây tranh cãi khác, như thể Chicago, quê hương tôi; Harlem, nơi tôi đang sống; Washington, D.C.; với Newark, New Jersey.
When speaking about the tuy vậy, Perry said she first had the idea for the tuy vậy while she was in her hometown of Santa Barbara, California: "I was at breakfast when I saw this hummingbird, and hummingbird was hai-google-map.comng breakfast as well..... & I don"t know if you know but hummingbirds are supposedly good luông xã and I was just thinking about hummingbirds.
Về bài xích hát, Perry nói lần trước tiên lộ diện ý tưởng cho bài bác hát Lúc cô đang ở quê nhà Santa Barbra, California: "Tôi sẽ sử dụng bữa sớm thì bỗng tôi bắt gặp một chú humming birht và crúc chim ruồi cũng đã tất cả một bữa sáng nhỏng thể...tôi cũng lừng chừng sao nữa, chúng ta biết đấy chim ruồi được cho là biểu tượng của i-google-map.comệc suôn sẻ và thời điểm đó tôi chỉ suy nghĩ về humming birht.
As the show"s creator, Waithe"s goal was to lớn bring her experience growing up on the South Side và experiencing its diversity lớn craft a story that paints a more nuanced portrait of her hometown than is typically shown.
Là tín đồ trí tuệ sáng tạo của lịch trình, kim chỉ nam của Waithe là mang đến yêu cầu của chính mình ngơi nghỉ phía Nam với đòi hỏi sự đa dạng của nó nhằm tạo thành một mẩu chuyện vẽ một bức chân dung sắc thái hơn về quê hương của cô.