Initially Là Gì

The awards were initially focused on computer games, but were later extended to lớn include console games as well, owing to lớn the success of đoạn Clip game consoles such as the Sega Master System và the Sega Mega Drive sầu in the United Kingdom.

Bạn đang xem: Initially là gì


Các giải thưởng ban đầu tập trung vào những trò chơi máy tính, cơ mà tiếp nối được mở rộng để bao hàm những game console, nhờ việc thành công của những game console nhỏng Sega Master System với Sega Mega Drive sinh sống Anh.
The photograph initially appeared in newspapers around the world, including on page 7 of The Thủ đô New York Times on September 12, 2001.
Tấm ảnh ban đầu xuất hiện trên những mặt báo mọi trái đất, bao hàm trang 7 của tờ The Thủ đô New York Times vào trong ngày 12 tháng 9 năm 2001.
The pipeline would scale from its initial 150 MHz start, all the way up to 1.4 GHz with the "Tualatin" Pentium III.
Thiết kế của nó hoàn toàn có thể sử dụng được đến tốc độ 150 MHz lúc new giới thiệu, với tiếp nối lên đến mức 1,4 GHz với bé Pentium III "Tualatin".
After the initial negotiation, the investment was going to lớn be divided between Garrett, Volvo, AIDC, and the Italian company Piaggio.
Sau hầu hết Bàn bạc ban đầu, vốn đầu tư sẽ được phân chia đa số thân Garrett, Volvo, AIDC, cùng Piaggio của Ý.
On September 10, 2013, Disney pushed baông xã the film"s initial 2015 release, with sources indicating that a Summer 2016 release is likely.
Ngày 10 tháng 9 năm trước đó, Disney đẩy ngược định kỳ chiếu 2015 ban đầu của phyên, với những nguồn cho rằng ngày trình chiếu vào ngày hè năm năm 2016 là có tác dụng.
He received initial flight training at Honbởi Air Base and follow-on training at Reese Air Force Base, Texas.
Ông sẽ được giảng dạy đào tạo cất cánh tại Căn cứ đọng ko quân Honvì Air Base và Căn cứ đọng không quân Reese, Texas.
His colleague Lester Earnest told the Los Angeles Times: "The Internet would not have happened nearly as soon as it did except for the fact that John initiated the development of time-sharing systems.
Đồng nghiệp của ông, Lester Earnest vẫn nói cùng với Thời báo Los Angeles: "Internet sẽ không mang lại như được muốn chờ cho đến Lúc ông John triển khai Việc cải cách và phát triển các khối hệ thống share thời hạn.
Now that you"ve sầu linked your device lớn initiate inspection và opened Ad Manager, you"re ready khổng lồ start collecting ad delivery details.
Bây tiếng chúng ta vẫn link thứ của bản thân mình nhằm ban đầu soát sổ cùng mở Ad Manager, đề xuất bạn có thể bước đầu thu thập thông tin chi tiết về phân phối hận quảng bá.
The Model XSB2C-1 prototype initially suffered teething problems connected lớn its Wright R-2600 Twin Cyclone engine và three-bladed propeller; further concerns included structural weaknesses, poor handling, directional instability, và bad stall characteristics.
Chiếc ngulặng chủng loại XB2C-1 thời gian ban đầu Chịu các sự việc nhỏ liên quan mang đến động cơ R-2600 với cánh quạt 3-cánh; kế tiếp là rất nhiều yếu kém vào cấu trúc, điều khiển và tinh chỉnh kém, mất ổn định lý thuyết và kém ổn định ở tốc độ tốt.
" This battle is won or lost as the user sits at the keyboard , " said Peter S. Fader , a professor at the Wharton School of the University of Pennsylvania và co-director of its Interactive sầu Media Initiative .

Xem thêm: Nhắn Tin Trên Messenger, Có Video Hướng Dẫn, Cách Xem Tin Nhắn Ẩn Trên Messenger


" Cuộc chiến này chiến hạ giỏi bại là do người dùng đưa ra quyết định , " tuyên bố vì Peter S. Fader , một GS trên Trường Wharton ở trong Đại Học Pennsylvania cùng người đồng quản ngại lí Interactive Media Initiative của hãng .
8tracks was added lớn the Sonos catalog on July, và 3 pairs of Play:3s were given away as part of the initiation of the service.
8tracks đã làm được Sonos cấp dưỡng hạng mục nhạc của chính mình vào tháng 7, mặt khác Sonos cũng gửi lại 3 cặp loa Play:3 như hành động đáp lễ của bản thân mình.
Although less well-known và less well-documented, this historic mission is sometimes referred to lớn as the "Tenshō Embassy" because it was initiated in the Tenshō era.
Mặc dù ít được nghe biết cũng như ít được ghi chnghiền hơn, dẫu vậy sđọng bộ này nhiều lúc được gọi là Sứ huyết Tenshō vị sứ cỗ khởi hành vào thời Tenshō.
Y-12 initially enriched the uranium-235 nội dung khổng lồ between 13% and 15%, và shipped the first few hundred grams of this to lớn Los Alamos in March 1944.
Y-12 ban đầu làm cho nhiều hàm lượng urani-235 tới khoảng tầm trường đoản cú 13 cho tới 15%, với chuyển vài ba trăm gam sản phẩm trước tiên cho tới Los Alamos trong thời điểm tháng 3 năm 1944.
Currently the co-chairman of the Nuclear Threat Initiative (NTI), a charitable organization working to lớn prevent catastrophic attacks with nuclear, biological, and chemical weapons, Nunn served for 24 years as a United States Senator from Georgia (1972 until 1997) as a member of the Democratic Party.
Hiện là đồng chủ tịch của Sáng kiến Đe dọa Hạt nhân (NTI), một đội nhóm chức từ bỏ thiện hoạt động nhằm ngăn chặn những cuộc tiến công thảm khốc bởi khí giới hạt nhân, sinch học tập với hóa học, Nunn giao hàng vào 24 năm cùng với tứ bí quyết là Thượng nghị viên Hoa Kỳ từ bỏ Georgia (1972 mang lại 1997) đảng viên của đảng Dân chủ.
Ichigo"s initial thiết kế had black hair lượt thích Rukia; Kubo had to modify Ichigo"s appearance to lớn contrast with hers, giving Ichigo orange hair & a trademark scowl.
Thiết kế ban đầu của Ichigo gồm làn tóc Đen nhỏng Rukia; Kubo sẽ đề nghị sửa thay đổi hình dáng của Ichigo nhằm tương bội nghịch cùng với cô, cho Ichigo tóc domain authority cam và dựng dứng .
Initially deployed against Chinese forces, it proved khổng lồ be too slow lớn hold up against the fighter aircraft of the other Allied powers.
Lần đầu tiên được thực hiện nhằm ngăn chặn lại các lực lượng Trung Quốc, nó cho thấy thêm vượt lờ đờ để rất có thể chịu đựng đựng được những đồ vật cất cánh tiêm kích của các lực lượng Đồng Minch.
Although the fund provided Wheeloông xã ample financial support for the Charity School, Wheelock initially had trouble recruiting Indians to lớn the institution, primarily because its location was far from tribal territories.
Dù quỹ này cung ứng mang đến Wheelock một nguồn hỗ trợ tài chính đầy đủ, Wheeloông xã vấp váp nên những khó khăn trong vấn đề thu nhận các tín đồ Anh-điêng theo học tại trường Charity – chủ yếu bởi vì địa điểm của nó giải pháp thừa xa chỗ sinh sống của các cỗ lạc.
While this initial investigation may not provide sufficient justification for changes in how you allocate resources, it does provide direction for further investigation.
Mặc mặc dù khảo sát ban đầu này không thể hỗ trợ reviews không thiếu đến rất nhiều chuyển đổi về phong thái bạn phân chia tài ngulặng, nhưng mà nó cung ứng phía nhằm điều tra thêm.
(John 14:28) “The Son cannot bởi vì a single thing of his own initiative, but only what he beholds the Father doing.”
How, then, can you demonstrate that in your case, baptism does not represent simply ‘an initial spasm’?
Vậy chúng ta cũng có thể chứng minh cầm làm sao rằng trong trường thích hợp của khách hàng phnghiền báp têm không chỉ là là “một sự xúc động ban đầu”?
Initially, sanctions were focused on trade bans on weapons-related materials & goods but expanded to luxury goods to lớn target the elites.
Ban đầu, các lệnh trừng pphân tử triệu tập vào các lệnh cấm tmùi hương mại đối với những vật liệu với hàng hóa liên quan mang đến tranh bị nhưng mà mở rộng sang hàng hóa xa xỉ nhằm mục đích nhắm vào giới tinh hoa.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M