Laugh at là gì

*

Laugh có nghĩa là cười, hồ hết thành ngữ cùng với Laugh cũng rất thú vị. Chúng ta thuộc tìm hiểu nhé đẻ bổ sung cho doanh nghiệp kiến thức và kỹ năng giờ Anh giao tiếp cực tốt. 

Just for laughs: vui thôi

Ví dụ:

I’m sorry, I have no mean lớn scare you, it’ just for laughs.

Bạn đang xem: Laugh at là gì

Tớ xin lỗi, tớ không định có tác dụng cậu sợ, chỉ trêu vui thôi.

That’s a laugh!: thật nực cười

Ví dụ:

He told that he said lies to lớn people to lớn protect us, that’s a laugh!

Anh ta bảo rằng anh ấy dối trá số đông tín đồ để bảo vệ công ty chúng tôi, thiệt là nực cười.

Laugh out loud – LOL /Rolling on the floor laughing out loud: cười ầm lên / mỉm cười lăn cười bò

Ví dụ:

I laugh out loud when I saw him wearing those red shoes.

Tôi cười cợt phá lên lúc nhận thấy anh ấy đi đôi giầy đỏ kia.

It’s no laughing matter: chả gồm gì xứng đáng cười cả.

Ví dụ:

It’s no laughing matter here, our sale is going down.

Chả có gì đáng cười cợt ở chỗ này cả, doanh số của bọn họ sẽ giảm.

To say with a laugh: vừa nói vừa cười

Ví dụ:

She brought me a cup of coffee and said with a laugh.

Cô ấy mang cho tôi một tách và phê với vừa cười vừa nói.

To laugh at somebody: mỉm cười nhạo ai đó

Ví dụ:

They laugh at me when I told them a bout the doomsday.

Họ mỉm cười nhạo tôi lúc tôi nói với bọn họ về ngày tận nắm.

To laugh off something: cười trừ, cười đến qua chuyện

Ví dụ:

They told much rumor about Sarah but she only laughed off all that.

Xem thêm: Mua Skin Decal Vinyl Wrap For Cornhole Outdoor Game Bag Toss (2 X Pcs

Người ta đồn đại tương đối nhiều về Sarah nhưng lại cô ấy chỉ mỉm cười trừ.

To break into a laugh: cười cợt phá lên

Ví dụ:

When my wife saw me wearing that shirt, she broke into a laugh.

Lúc vk tôi thấy tôi mặc mẫu áo kia, cô ấy phá lên cười cợt.

To laugh in one’s face (one’s = my, your, his, her, their) : cười cợt vào khía cạnh ai

Ví dụ:

Don’t go out with that dirty hair because people will laugh in your face.

Đừng gồm ra phía bên ngoài cùng với loại đầu không sạch như vậy, phần nhiều bạn vẫn mỉm cười vào mặt nhỏ kia.

To laugh someone out of something: tạo cho ai kia cần thoát ra khỏi địa điểm nào đó bằng phương pháp mỉm cười nhạo họ

Ví dụ:

The citizens laughed the speaker out of the hall.

Người tuyên bố nên rời ra khỏi hội ngôi trường vì bị phần lớn tín đồ cười cợt nhạo.

To laugh up one’s sleeve: cười cợt thầm

Ví dụ:

Jane looked very serious, but I knew she was laughing up her sleeve.

Jane trông cực kỳ rất lớn, tuy nhiên tôi biết cô ta đã mỉm cười thì thầm.

To force a laugh: mỉm cười gượng

Ví dụ:

He forced a laugh when she was telling a funny story.

Anh ấy vắt mỉm cười Lúc cô ấy sẽ kể chuyện mỉm cười.

To laugh at danger: coi thường nguy hiểm

Ví dụ:

He always laugh at danger. He drove motorxe đạp from Ha Noi lớn Lao Cai without wearing helmet.

Anh ấy hay khinh nhờn nguy khốn. Anh ta tài xế thiết bị từ bỏ Hà Nội Thủ Đô lên Tỉnh Lào Cai nhưng không mang theo nón bảo đảm.