Lệnh if trong c

Câu lệnh if vào csẽ trình bày mang lại độc giả về cách viết điều kiện với câu lệnh if…else và câu lệnh switch…case.

Bạn đang xem: Lệnh if trong c

Hai câu lệnh này được sử dụng nhằm lập ĐK cùng sẽ sở hữu được những giải pháp xử lý khớp ứng được thực hiện tuỳ vàođiều kiện làm sao được thoã.

Câu lệnh if vào c – Yêu cầu

Yêu cầu 1: Viết công tác xếp một số loại kết quả học hành phụ thuộc điểm mức độ vừa phải khoá học tập theo tiêu chí sau:

Nếu điểm trung bình (sau đây Call là dtb) nhỏ hơn5, xếp nhiều loại “Yếu”Nếu dtblớn hơn hoặc bởi 5 với bé dại rộng 6.5, xếp các loại “Trung bình”Nếu dtb to hơn hoặc bởi 6.5 với nhỏ rộng 8, xếp nhiều loại “Khá”Nếu dtb lớn hơn hoặc bởi 8 và nhỏ dại rộng 10, xếp một số loại “Giỏi”Nếu dtb bằng 10, xếp các loại “Xuất sắc”

Yêu cầu 2: Viết công tác nhập vào 2 số ngulặng, hiển thị tính năng chất nhận được người dùng lựa chọn

Nhấn phím số 1: Thực hiện tại phxay cộngNhấn phím số 2: Thực hiện nay phnghiền trừNhấn phím số 3: Thực hiện nay phép nhânNhấn phím số 4: Thực hiện nay phnghiền chia

Câu lệnh if trong c – Phân tích yêu cầu

Đối cùng với vấn đề 1, chúng ta cần dựa vào điểm vừa đủ và xét 5 trường phù hợp khớp ứng với Yếu, Trung bình, Khá, Giỏi với Xuất nhan sắc. Để xử lý được đề nghị này công tác sẽ phải tạo lập cùng đánh giá biểu thức ĐK như sau:

Nếu dtb trái lại ví như dtb Ngược lại giả dụ dtb trái lại nếu dtb trái lại “Xuất sắc”

Đối cùng với vấn đề 2 phải cách xử trí nhằm được cho phép người sử dụng chọn lựa phxay tính được qui định theo hầu như bé số: 1 tương đương với phxay cộng, 2 tương đương với phép trừ, 3 tương đương với phép nhân, 4 tương tự với phxay phân tách. Vậy vào trường hợp này, lịch trình sẽ cách xử trí như sau:

Nếu phát triển thành pheptinc = 1 thì thực hiệnphéptổngNếu biến hóa pheptinh = 2 thì thực hiệnphxay trừNếu đổi mới pheptinch = 3 thì thực hiện phxay nhânNếu đổi thay pheptinch = 4 thì triển khai phépchia

Để xử lý 2 vấn đề bên trên họ yêu cầu thực hiện cho câu lệnh if-else/switch-case. Chi ngày tiết về cú pháp và bí quyết áp dụng, độc giả coi bên dưới

Câu lệnh if trong c – Câu lệnh if-else

Được thực hiện nhằm bình chọn điều kiện với triển khai cách xử trí tương ứng cùng với điều kiện đó. ví dụ như trường hợp điểm vừa đủ bé dại hơn 5 thì xếp loại yếu ớt. Trong trường phù hợp này, ĐK là điểm vừa đủ if(Biểu_Thức_Điều_Kiện) Xử lý vào ngôi trường thích hợp biểu thức điều kiện đúng Nếu điểm trung bình (dtb) nhỏ dại rộng if(dtb printf("Loại yếu"); }Câu lệnh if trong c –Đối cùng với haitrường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện) Xử lý 1; else Xử lý 2; Nếu điểm vừa đủ if (dtb printf("Loại yếu"); } else printf("Loại trung bình"); Câu lệnh if vào c –Đối cùng với nhiều hơn nữa 2 trường hợp

if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_1) Xử lý 1; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_2) Xử lý 2; else if (Biểu_Thức_Điều_Kiện_N-1) Xử lý N-1; else Xử lý N; Ví dụ:

Yêu cầuKết luận
Nếu điểm vừa đủ

Với đề xuất này, chúng ta đề xuất thực hiện if-else lồng nhau. Tức là trong biểu thức else họ đặt biểu thức if với cứ điều này cho đến hết các ngôi trường đúng theo.

//Trường vừa lòng sản phẩm nhấtif(dtbLưu ý trong biểu thức điều kiện, chúng ta có thể áp dụng tân oán tử với (&&), toán thù tử hoặc (||) nhằm lập biểu thức ĐK. Ví dụ viết cách xử lý tra cứu số lớn nhất vào 3 số ngulặng tương ứng là a, b, c. Câu lệnh if sẽ được viết nlỗi sau

if (a>b &và a>c) printf("Số lớn nhất là %d", a); Giải thích: Nếu a to hơn b với bên cạnh đó a to hơn c thì số lớn số 1 vào 3 số a, b, c là a. Trong xử trí trên, trường hợp a = 10, b = 3, c = 9 thì lịch trình sẽ thông báo “Số lớn số 1 là 10”. Các bạn có thể xem xét lại phần xử lý xuất của bài bác 3 tại phía trên để ôn lại cú pháp cùng phương pháp áp dụng của hàm giải pháp xử lý xuất printf.

Xem thêm: Giftcode Iga Mới Nhất - Nhan Code Iga Mien Phi

Câu lệnh if trong c – Câu lệnh switch-case

Nếu biểu thức điều kiện đối chiếu bởi với với một hằng đẳng cấp số nguyên ổn hoặc cam kết tự thì chúng ta đề nghị thực hiện câu lệnh switch-case bởi vì 2 lý do:Mã mối cung cấp (source code) dễ nhìn đọc vàChương thơm trình sẽ triển khai nkhô giòn hơn.

Cú pháp:

switch (Biến) case Giá_Trị_1: Xử lý 1; break; case Giá_Trị_2: Xử lý 2; break; case Giá_Trị_N-1: Xử lý N-1; break; default: Xử lý N; Giải đam mê cú pháp switch-case

Thực hiện tại so sánh biến với từng case cùng nếu như thoả case làm sao thì đang thực hiện cách xử trí bên trong của case đóvà xong một case bởi lệnh break. Trường vừa lòng ko thỏa bất kỳ case như thế nào thì giải pháp xử lý bên trong default sẽ tiến hành thực hiện.

lấy ví dụ công tác chất nhận được người tiêu dùng tuyển lựa phnghiền tính đến 2 số nguim, ví dụ nhỏng sau:

Nếu trở thành pheptinh = 1 thì thực hiệnphéptổng Nếu trở thành pheptinh = 2 thì thực hiệnphép trừ Nếu vươn lên là pheptinch = 3 thì triển khai phnghiền nhânNếu biến pheptinh = 4 thì tiến hành phépchia

int a, b, pheptinh; printf("a = "); scanf("%d", &a); printf("b= "); scanf("%d", &b); printf("Nhap phep tinch "); scanf("%d", &pheptinh); switch(pheptinh) case 1: //Phép cùng printf("Tong 2 so la %d", a+b); break; case 2: //Phxay trừ printf("Hieu 2 so la %d", a-b); break; case 3: //Phép nhân printf("Tich 2 so la %d", a*b); break; case 4: //Phnghiền phân tách printf("Thuong 2 so la %f", (float)a/b); break; default: printf("Nhap sai phep tinh"); Kết luận:Những cách xử trí bằng switch-case mọi cách xử lý được với if-else tuy nhiên trở lại thì KHÔNG vị switch-case chỉ đồng ý hình dáng số nguyên ổn cùng phong cách ký kết từ và chỉ xử lý SO SÁNH BẰNG.