Maẫu 08/mst

Có thể các bạn quan lại tâm:

 

Tải về biểu chủng loại trên đây

Nội dung mẫu mã 08-MST: Tờ knhị kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật thông báo ĐK thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp,hợp tác xã□ Tổ chức

□ Hộ marketing, cá nhân khiếp doanh□ Cá nhân

□ Khác

1. Tên fan nộp thuế: …………………………………………………………………………

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Maẫu 08/mst

3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

4. Thông tin đại lý thuế (trường hợp có):

4a. Tên: ……………………………………………………………………………………………

4b. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………….

4c. Hợp đồng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng cam kết bổ sung cập nhật, đổi khác những tiêu chuẩn ĐK thuế nlỗi sau:

Chỉ tiêu (1)tin tức ĐK cũ (2)tin tức đăng ký bắt đầu (3)
I- thay đổi thông báo đang đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ nhận thông tin thuế bên trên tờ khai 01-ĐK-TCT

– ….

124 Lò Đúc – Hà Nội235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội
II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê BK02-ĐK-TCT

– ….

Bổ sung đơn vị phụ thuộc …

Người nộp thuế khẳng định đông đảo ban bố kê khai trên là trọn vẹn chính xác với Chịu trách nhiệm trước quy định về các báo cáo đã knhì./.

Xem thêm: Cách Chơi Game Trên Máy Tính Casio Fx 570Vn Plus Nph Channel

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ với tên: ………..

Chứng chỉ hành nghề số: …..

…., ngày….tháng….. năm….

NGƯỜI NỘP.. THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP.. PHÁPhường. CỦA NGƯỜI NỘPhường. THUẾ

Ký, ghi bọn họ thương hiệu với đóng dấu (giả dụ có)

Ghi chú:

– Cột (1): Ghi tên những tiêu chuẩn bao gồm thay đổi trên tờ khai đăng ký thuế hoặc các bảng kê dĩ nhiên làm hồ sơ đăng ký thuế.

– Cột (2): Ghi lại nội dung thông báo ĐK thuế vẫn kê knhị trong lượt ĐK thuế sớm nhất.

– Cột (3): Ghi đúng đắn ngôn từ thông báo đăng ký thuế mới đổi khác hoặc bổ sung cập nhật.

*
Mẫu 08-MST: Tờ knhị kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật ban bố ĐK thuế

Tải về chủng loại 08-MST: Tờ knhì điều chỉnh, bổ sung biết tin ĐK thuế

Tải về mẫu mã 08-MST: Tờ knhị điều chỉnh, bổ sung cập nhật công bố đăng ký thuế world trên đây

Tải về mẫu mã 08-MST: Tờ khai điều chỉnh, bổ sung biết tin ĐK thuế file pdf tại đây