Make Up Your Mind Nghĩa Là Gì

Nghĩa rộng:

Quyết định (làm những gì vào một số lựa chọn) – decide which of a number of possible things you will have lớn vì chưng.Quý khách hàng vẫn xem: Make up your mind là gì

Tiếng Việt bao gồm phương pháp nói tương tự:

Quyết định

Ví dụ: