Mẫu 08-mst

cũng có thể chúng ta quan tiền tâm:

 

Tải về biểu chủng loại tại đây

Nội dung mẫu 08-MST: Tờ knhị kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung thông báo ĐK thuế

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự vị – Hạnh phúc

________________________

TỜ KHAI

ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

□ Doanh nghiệp,hợp tác xã□ Tổ chức

□ Hộ kinh doanh, cá thể kinh doanh□ Cá nhân

□ Khác

1. Tên bạn nộp thuế: …………………………………………………………………………

2. Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………..

Bạn đang xem: Mẫu 08-mst

3. Địa chỉ trụ sở chính: …………………………………………………………………………

4. tin tức đại lý thuế (ví như có):

4a. Tên: ……………………………………………………………………………………………

4b. Mã số thuế:…………………………………………………………………………………………………….

4c. Hợp đồng cửa hàng đại lý thuế: số…… ngày….

Đăng cam kết bổ sung, biến hóa những tiêu chí ĐK thuế như sau:

Chỉ tiêu (1)Thông tin đăng ký cũ (2)tin tức đăng ký bắt đầu (3)
I- Điều chỉnh lên tiếng đang đăng ký:

Ví dụ:

– Chỉ tiêu 4: Địa chỉ thừa nhận thông tin thuế trên tờ knhì 01-ĐK-TCT

– ….

124 Lò Đúc – Hà Nội235 Nguyễn Thái Học – Hà Nội
II- Bổ sung thông tin:

Ví dụ:

– Bảng kê BK02-ĐK-TCT

– ….

Bổ sung đơn vị nhờ vào …

Người nộp thuế cam đoan đông đảo báo cáo kê knhị bên trên là hoàn toàn đúng đắn và Chịu trách nát nhiệm trước luật pháp về hầu hết biết tin vẫn knhị./.

Xem thêm: Mẫu Bảng Trích Khấu Hao Tài Sản Cố Định Excel, File Excel Tính Khấu Hao Tài Sản Cố Định

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ………..

Chứng chỉ hành nghề số: …..

…., ngày….tháng….. năm….

NGƯỜI NỘPhường THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁPhường CỦA NGƯỜI NỘP.. THUẾ

Ký, ghi họ tên với đóng góp vệt (trường hợp có)

Ghi chú:

– Cột (1): Ghi tên các tiêu chí tất cả đổi khác bên trên tờ knhị đăng ký thuế hoặc các bảng kê cố nhiên làm hồ sơ ĐK thuế.

– Cột (2): Ghi lại văn bản công bố ĐK thuế đã kê knhì trong đợt ĐK thuế sớm nhất.

– Cột (3): Ghi đúng đắn ngôn từ thông báo ĐK thuế new biến đổi hoặc bổ sung.

*
Mẫu 08-MST: Tờ knhì điều chỉnh, bổ sung cập nhật đọc tin ĐK thuế

Tải về mẫu 08-MST: Tờ knhị kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung cập nhật lên tiếng ĐK thuế

Tải về chủng loại 08-MST: Tờ knhị điều chỉnh, bổ sung cập nhật công bố ĐK thuế world trên đây

Tải về mẫu mã 08-MST: Tờ knhì kiểm soát và điều chỉnh, bổ sung ban bố ĐK thuế tệp tin pdf trên đây