NARROW MINDED LÀ GÌ

It should reassure us that Jehovah is above sầu the narrow-minded religious hostility that permeates the world today.

Bạn đang xem: Narrow minded là gì


Như vậy cam đoan với bọn họ rằng Đức Giê-hô-va ko chấp nhận sự thù nghịch tôn giáo thanh mảnh hòi đã tỏa khắp bên trên thế giới ngày nay.
Many people who believe sầu that ‘there is good in all religions’ might consider it narrow-minded khổng lồ think otherwise.
Nhiều bạn vốn cho rằng «đạo nào cũng dạy dỗ điều tốt» có thể cho rằng ai nghĩ theo hướng khác hơn hoàn toàn như vậy là tất cả lao động trí óc thiển cận.
Schlieffen was perhaps the best-known contemporary strategist of his time, although criticised for his "narrow-minded military scholasticism."
Schlieffen chắc hẳn rằng là bên kế hoạch khét tiếng độc nhất vô nhị trong thời đại của ông, dù bị chỉ trích vị "Chủ nghĩa kinh viện quân sự" thiển cận của bản thân.
He used the occasion khổng lồ present what he knew to be the truth, whether he was considered narrow-minded or not.
Ông đang nhân thời cơ đó nhằm trình diễn hầu hết gì mà ông biết về lẽ thiệt, mặc dầu chúng ta bao gồm coi ông là người có đầu óc thiển cận hay không.
If your workmate were lớn demvà that you change your view of smoking, would that not make hlặng narrow-minded & intolerant?
Nếu đồng nghiệp buộc các bạn cần chuyển đổi cách nhìn về vấn đề thuốc lá, chẳng cần kia mới là bé nhỏ hòi với cầm chấp sao?
15 A self-centered attitude can lead to lớn one’s being self-righteous, which, in turn, can cause a person to lớn become narrow-minded, presumptuous.
15 Thái độ vị kỷ cũng rất có thể dẫn tới việc một người tự cho mình là công bình, rồi người ấy có thể trsinh sống đề xuất eo hẹp hòi, từ phụ.
She also recorded songs by Ansel Cridlvà of The Meditations, including "Narrow Minded Man", a response to lớn The Meditations" chauvinistic "Woman is Like a Shadow".
Bà đã và đang thu âm các bài hát của Ansel Cridlvà của The Meditations, bao hàm "Narrow Minded Man", một lời phúc âm trao chuốt mang lại "Woman is Like a Shadowg" của The Medations.

Xem thêm: Cách Lập Báo Cáo Tài Chính Trên Excel, Hướng Dẫn Làm Báo Cáo Tài Chính Bằng Excel


In contrast, the Samaritans found that the message of the good news ignored class distinctions, & thus it differed greatly from the narrow-minded thinking of the Pharisees.
Nhưng người Sa-ma-ri thì nhận ra vào tin tốt không tồn tại sự phân minh ách thống trị, với chính vì như thế thông điệp này khác hẳn cùng với lối suy xét không lớn hòi của người Pha-ri-mê say.
3 Some persons who feel there is good in all religions consider it narrow-minded to lớn believe sầu that God would not accept most people no matter what their religion.
3 Một số fan cho rằng bao gồm điều xuất sắc trong rất nhiều tôn giáo, vì vậy bọn họ nghĩ rằng những người gồm đầu óc bé nhỏ hòi thì mới có thể có niềm tin rằng Đức Chúa Ttách không chấp nhận phần nhiều tín đồ dù cho là họ theo tôn giáo gì đi nữa.
This gives the impression that we are narrow-minded, if not closed-minded, like the religious leaders of Jesus’ day, who tended to burden others with their endless regulations.
Làm núm sẽ gây ra tuyệt vời họ là người dân có đầu óc nhỏ hòi tốt còn ngoan chũm nữa, y hệt như các công ty chỉ đạo tôn giáo vào thời Chúa Giê-su; họ tốt đặt nhiệm vụ trên tín đồ khác do rất nhiều nguyên tắc lệ của mình.
(Matthew 5:20) The sharp contrast between the divine justice exemplified by Jesus và the narrow-minded self-righteousness of the scribes and Pharisees was the cause of frequent contentions ahy vọng them.
Sự tương phản bội rõ ràng giữa sự vô tư của Đức Chúa Trời qua gương của Chúa Giê-su Christ với sự tự cho rằng công bình của những thầy thông giáo cùng người Pha-ri-ham gồm lao động trí óc bé nhỏ hòi đã làm cho hai bên thường xuyên bất đồng quan điểm nhau.
Geymonat points out in his book Galileo Galilei: “Narrow-minded theologians who wanted to limit science on the basis of biblical reasoning would vì nothing but cast discredit upon the Bible itself.”
Geymonat nêu ra: “Những nhà thần học tập với lao động trí óc eo hẹp ước ao giới hạn khoa học dựa trên sự suy luận Kinh-thánh không làm được gì bên cạnh vấn đề có tác dụng sút đáng tin tưởng của chủ yếu cuốn Kinh-thánh”.
On the other hvà, a haughty, self-centered spirit might cause us khổng lồ be narrow-minded, impatient, và bitter, lượt thích the murmuring, stiff-necked Israelites who tormented Moses. —Numbers 20:2-5, 10.
trái lại, lòng tin sang chảnh và kiêu sa cùng bốn kỷ có lẽ đã khiến họ gồm đầu óc hạn hẹp hòi, nóng tính với gay gắt, giống hệt như dân Y-sơ-ra-ên lằm bằm với cứng cổ đang có tác dụng Môi-se nhức đầu khó xử (Dân-số Ký 20:2-5, 10).