Net realisable value là gì

Cách học tập bài bác hàng tồn kho (Inventory) vào FA/F3 ACCA

I. Mục tiêu

II. Nội dung

1. Định nghĩa mặt hàng tồn kho (Theo chuẩn chỉnh mực IAS02)

Hàng tồn kho là tài sản:

Được giữ nhằm bán vào kỳ thêm vào, marketing thông thường (Finished goods)Đang trong quy trình cung cấp, marketing dlàm việc dang (Work in progress)Nguyên liệu, vật liệu, hình thức, hiện tượng nhằm thực hiện trong quy trình cấp dưỡng, kinh doanh hoặc cung cấp các dịch vụ (Raw materials)Hàng tồn kho cũng hoàn toàn có thể bao gồm:Hàng hóa cài đặt về để chào bán (Merchandised goods): Hàng hóa tồn kho, sản phẩm tải đang đi trê tuyến phố, sản phẩm gửi đi chào bán, hàng hóa gửi đi gia công chế biếnThành phẩm tồn kho cùng thành phẩm gửi đi bán (Consignment goods)Sản phẩm dlàm việc dang: Sản phẩm không xong cùng sản phẩm dứt chưa có tác dụng giấy tờ thủ tục nhập kho thành phẩmgiá thành hình thức dở dang2. Ghi dấn mặt hàng tồn kho (Recognition)

nhị pmùi hương pháp ghi thừa nhận mặt hàng tồn kho:

Kê khai thường xuyên(Perpetual)Kiểm kê định kỳ (Periodic).

Bạn đang xem: Net realisable value là gì

Đang xem: Net realisable value là gì

Trong công tác ACCA, phần lớn những nhiệm vụ được ghi dìm theo phương pháp kiểm kê thời hạn.

Việc chọn lọc sử dụng phương pháp ghi dìm làm sao sẽ sở hữu ảnh hưởng mang lại giá trị của sản phẩm tồn kho vào cuối kỳ, giá vốn sản phẩm bán và lợi tức đầu tư gộp

So sánh giữa 2 cách thức như sau:

*

Các cây viết toán thù ghi thừa nhận sản phẩm tồn kho theo phương thức kiểm kê định kỳ

*

3. Xác định quý giá mặt hàng tồn kho cuối kỳ

Hàng tồn kho được xem theo giá chỉ cội (Cost). Trường hòa hợp cực hiếm thuần có thể triển khai được (Net Realizable Value) thấp rộng giá nơi bắt đầu thì đề nghị tính theo cực hiếm thuần rất có thể tiến hành được.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ News Là Gì Trong Tiếng Anh? News Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

a. Giá cội (Cost)

Giá nơi bắt đầu mặt hàng tồn kho gồm những: chi phí cài đặt (Purchasing cost – giá chỉ thiết lập, các loại thuế ko được hoàn lại, chi phí tải, bốc xếp…), chi phí bào chế (Conversion cost – ngân sách tương quan trực tiếp nối thành phầm cung ứng với ngân sách cung cấp phổ biến biến hóa phát sinh) cùng những ngân sách liên quan thẳng khác phát sinh để sở hữu được mặt hàng tồn kho sinh hoạt địa điểm cùng trạng thái hiện tạigiá thành ko kể vào giá chỉ nơi bắt đầu mặt hàng tồn kho: túi tiền nguyên liệu, vật tư, ngân sách nhân công và những chi phí cấp dưỡng, sale khác tạo nên trên mức thông thường (abnormal loss); Ngân sách bảo vệ sản phẩm tồn kho trừ những khoản ngân sách bảo vệ sản phẩm tồn kho cần thiết mang đến quá trình cung ứng tiếp theo; túi tiền bán hàng (Selling cost); túi tiền quản lý công ty lớn (Admin cost)
b. Giá trị thuần hoàn toàn có thể thực hiện được (NRV)

NRV = Giá bán ước tính – túi tiền ước tính nhằm hoàn thành thành phầm – Chi tiêu phân phối hàng

Chi tiêu dự tính nhằm dứt sản phẩm: Lúc ước tính giá chỉ bán hàng tồn kho, doanh nghiệp sẽ coi những sản phẩm dnghỉ ngơi dang là đang ngừng. Vì vậy Lúc tính NRV, doanh nghiệp lớn phải trừ ngân sách dự tính để hoàn thành nốt sản phẩm dsống dang

c. Pmùi hương pháp tính giá trị mặt hàng tồn kho

Gía trị mặt hàng tồn kho cuối kỳ theo phương pháp ghi nhận kiểm kê định kỳ được vận dụng theo một trong số cách thức sau:

FIFO (First in First out – Nhập trước xuất trước): Theo cách thức này thì quý hiếm sản phẩm xuất kho được tính theo giá của lô sản phẩm nhập kho nghỉ ngơi thời khắc đầu kỳ hoặc ngay sát đầu kỳ, quý hiếm của hàng tồn kho được tính theo giá của sản phẩm nhập kho sinh sống thời điểm vào cuối kỳ hoặc ngay sát cuối kỳ còn tồn khoLIFO (Last in First out – Nhập sau xuất trước). Tuy nhiên theo IAS, cách thức này không hề được sử dụng nữaAVCO (Average Cost – Giá bình quân): Giá trị của từng nhiều loại hàng tồn kho được tính theo quý hiếm mức độ vừa phải của từng loại mặt hàng tồn kho thời điểm đầu kỳ với quý hiếm từng nhiều loại hàng tồn kho được thiết lập hoặc cung cấp trong kỳ.

III. Bài tập dượt tập

You are preparing the financial statements for a business. The cost of the items in closing inventory is $41,875. This includes some items which cost $1,960 và which were damaged in the transit. You have estimated that it will cost $360 lớn repair the items, và they can be sold for $1,200.

What is the correct inventory valuation for inclusion in financial statements?

Cách tiếp cận:

B1: Định hình bí quyết làm

Định giá hàng tồn kho – giá trị sản phẩm tồn kho được ghi dìm ở tầm mức rẻ rộng của Ngân sách cùng Giá trị thuần có thể ghi thừa nhận (NRV)

B2: Tính ngân sách và NRV

túi tiền (Định giá bán hàng tồn kho thuở đầu với sau khi khẳng định sản phẩm hỏng)NRV sản phẩm bị lỗi hoàn toàn có thể được ghi nhận