Những bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

Nhằm góp chúng ta học sinh có thêm nhiều tư liệu ôn tập nhằm sẵn sàng mang lại bài bác bình chọn cuối học tập kì II. i-google-map.com mời chúng ta cùng xem thêm cỗ tư liệu ôn tập cuối học kì II môn Toán lớp 3. Hy vọng bộ đề thi sẽ giúp đỡ chúng ta học viên lớp 3 sáng sủa hơn vào kỳ thi sắp tới và thầy cô giáo hiện đang có thêm tư liệu tìm hiểu thêm Ship hàng câu hỏi ra đề thi.

Bạn đang xem: Những bài tập toán lớp 3 học kỳ 2

Ôn tập cuối học tập kì II môn Toán thù lớp 3

I/ Nhân, chia số có 3 chữ số với số có một chữ số

Bài 1: Tính quý giá biểu thức:


214 x 3 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

763 : 7 + 1595

.....................................

.....................................

.....................................

128 x 2 x 3

.....................................

.....................................

.....................................


505 x 7 – 169

.....................................

.....................................

.....................................

237 x 4 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

72 x 9 : 3

.....................................

.....................................

.....................................


311 x 6 – 623

.....................................

.....................................

.....................................

157 x 4 – 2000

.....................................

.....................................

.....................................

6000: 2 – 635

.....................................

.....................................

.....................................


X x 7 = 427

.....................................

.....................................

.....................................


284 : x = 4

.....................................

.....................................

.....................................


495 : X = 3

.....................................

.....................................

.....................................


123 x (42 – 40)

.....................................

.....................................

.....................................

375 x 2 - 148

.....................................

.....................................

.....................................

45 + 135 x 4

.....................................

.....................................

.....................................

Xem thêm: Ăn Cơm Xong Nên Làm Gì Để Bụng Không To? Ăn Xong Nên Làm Gì Để Bụng Không To

(186 + 38) : 7

.....................................

.....................................

.....................................


(100 + 11) x 9

.....................................

.....................................

.....................................

150 : 5 x 3

.....................................

.....................................

.....................................

84 : 4 x 6

.....................................

.....................................

.....................................

8 x (234 – 69)

.....................................

.....................................

.....................................


9 x (6 + 26)

.....................................

.....................................

.....................................

45 x 4 + 120

.....................................

.....................................

.....................................

(954 – 554) : 8

.....................................

.....................................

.....................................

111 x (6 – 6)

.....................................

.....................................

.....................................


4162 : 2

.....................................

.....................................

.....................................

5478 : 6

.....................................

.....................................

.....................................


6954: 3

.....................................

.....................................

.....................................

4642 : 4

.....................................

.....................................

.....................................


4315 : 5

.....................................

.....................................

.....................................

1386 : 2

.....................................

.....................................

.....................................


............................................................

Mời các bạn sở hữu về để xem trọn cỗ tài liệu


Chia sẻ bởi:
*
Trịnh Thị Lương