Notes là gì

a short explanation or an extra piece of information that is given at the bottom of a page, at the baông xã of a book, etc.:
 

Muốn nắn học tập thêm?

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use trường đoản cú i-google-map.com.

Bạn đang xem: Notes là gì

Học các tự bạn phải tiếp xúc một phương pháp sáng sủa.

Xem thêm: Free Windows 8 - Product Key 2020 100% Working


a single sound at a particular level, usually in music, or a written symbol that represents this sound:
< + that > He said the weather was beyond our control, noting that last summer was one of the hotchạy thử on record.
a written agreement that one person, organization, etc. will pay a particular amount of money to lớn another person, etc. by a particular date:
This is not to lớn say, it must be noted, that interference with people"s disvaluable goals is necessarily permitted.
Các ý kiến của những ví dụ ko biểu thị quan điểm của những chỉnh sửa viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press tuyệt của các công ty trao giấy phép.

note

Các từ bỏ thường xuyên được thực hiện cùng với note.


Những ví dụ này từ i-google-map.com English Corpus với từ bỏ những nguồn trên website. Tất cả phần đông chủ ý trong các ví dụ ko diễn đạt chủ ý của những biên tập viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press xuất xắc của bạn cấp phép.
*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng cách nháy lưu ban chuột Các phầm mềm tra cứu tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự đồng ý Sở nhớ và Riêng bốn Corpus Các pháp luật thực hiện
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message