Pay Attention To These Sentences And Answer The

⚠️ CHÚ Ý! Bài viết này sẽ viết về cấu trúc crúc ý! Sự chăm chú của người tiêu dùng về cấu trúc để ý đã có Hachồng Não chú ý!! ⚠️

Hãy cùng Hachồng Não mày mò về cấu trúc pay attention to lớn, nhằm miêu tả sự chăm chú, trong bài viết này nhé!


I. Định nghĩa về cấu trúc pay attention to

Cấu trúc pay attention to Có nghĩa là chú ý mang đến điều gì.

Bạn đang xem: Pay attention to these sentences and answer the

Trong câu, pay attention khổng lồ nhập vai trò là nhiều rượu cồn trường đoản cú. Các dạng của cấu tạo pay attention to

Dạng hiện nay ngôi bố số it: pays attention toDạng quá khứ đơn: paid attention toDạng phân từ bỏ hai: paid attention to

Ví dụ

Please pay attention to the road when you’re driving.Hãy để ý đến đường đi Khi cậu tài xế.

People must pay attention to the government’s directive sầu.Mọi người buộc phải để ý cho những chỉ thị của cơ quan chính phủ.

I feel lượt thích I’m invisible because no one pays attention to me.Tôi cảm xúc như mình tàng hình ấy vị chẳng ai chú ý đến tôi cả.

*
*
*
*
*
*
*

For now, I want lớn focus on my study first.Bây tiếng, tôi mong tập trung vào cthị trấn học hành trước vẫn.

It’s hard to lớn focus on the lesson when it’s so boring.Thật cạnh tranh nhằm tập trung vào bài học Lúc nhưng nó ngán quá à.

Xem thêm: Definition Of Cast/ Shed Light On Something, Definition Of Cast/Shed/Throw Light On

I love sầu lớn learn history, but the events are just so lame. How can I focus on them?Tôi mê thích lịch sử hào hùng mà lại các mốc sự khiếu nại chán thừa là chán luôn luôn á. Làm sao tôi tập trung nổi?


Lưu ý:Tất cả những cấu trúc đều phải có tận thuộc luôn luôn là những giới tự (lớn, on, of), phải bọn chúng các kết hợp với danh tự hoặc danh hễ trường đoản cú.


IV. bài tập về cấu trúc pay attention to

Bài tập: Chọn đáp án đúng (A, B hoặc C) mang lại những câu sau: 1. You should always pay attention ______ personal grooming.

with to for

2. Don’t pay attention ______ Duy, he cries crocodile tears.

to on for

3. You must pay attention ______ this problem before everything.

lớn on with

4. Pay attention khổng lồ Nhi’s ______ because she won’t explain it a second time.

saying says said

5. It is bad for us lớn pay attention ______ & ignore other skills.

to lớn read reading lớn reading

6. Hang never ______ attention lớn what Thuy’s saying.

pay paying pays

7. Pay attention khổng lồ your your ______, or you’ll wake up in the hopital one day.

healthy heal health

8. Pay attention khổng lồ your ______ & emphasis.

intonate intonational intonation

Score =

Đáp án

Kéo mặt khác là tới đáp án rồi đó!

Nói trước rồi nha! Ngay bên dưới này là câu trả lời đó độc giả ơi!

tototosayingto readingpayshealthintonation

V. Kết bài

Qua nội dung bài viết này, Haông xã Não sẽ giới thiệu đến bạn cấu tạo pay attention khổng lồ. Theo kia, cấu trúc này Tức là chú ý mang đến điều gì. Chúng ta sử dụng kết cấu Lúc ước ao bạn nghe triệu tập vào điều gì. Ngoài cấu tạo pay attention to lớn, chúng ta bao gồm thêm 3 cấu trúc không giống đồng nghĩa tương quan.