Quả Bơ Tiếng Anh Là Gì

Và nguyện cầu xin Đức Chúa Ttránh giúp đỡ bạn trở nên tân tiến một số loại yêu thương thương hùng vĩ này, vị đó là một trái của thánh linh Đức Chúa Ttách (Châm-ngôn 3:5, 6; Giăng 17:3; Ga-la-ti 5:22; Hê--rơ 10:24, 25).

Bạn đang xem: Quả bơ tiếng anh là gì


And pray for God’s help lớn develop this elevated kind of love, which is a fruit of God’s holy spirit. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25.
(Hê--rơ 13:7). Vui mừng thay, phần nhiều những hội-thánh đều có một ý thức tốt, biết hợp tác và ký kết cùng các trưởng lão rước có tác dụng sung sướng cơ mà thao tác thông thường cùng với hội-thánh.
(Hebrews 13:7) Happily, most congregations have a fine, cooperative spirit, and it is a joy for elders to lớn work with them.
Kinch Thánh phần giờ Hê--rơ báo trước về Chúa Giê-su: “Người đang giải kẻ thiếu-thốn khi nó kêu-cầu, với cứu vãn bạn khốn-cùng không một ai giúp-đỡ.
The Hebrew Scriptures prophetically say this about Christ Jesus: “He will deliver the poor one crying for help, also the afflicted one & whoever has no helper.
(Ga-la-ti 6:16; Hê--rơ 3:1; Khải-huyền 14:1) Nơi đó Chúa Giê-su đang ban mang lại bọn họ một loại ma-na đặc biệt.
mà còn, các chữ không giống vào giờ Hê--rơ với Hy Lạp, có nghĩa là ne·sha·mahʹ (Hê--rơ) và pno·eʹ (Hy-lạp), cũng được dịch là “tương đối sống”.
Furthermore, other Hebrew and Greek words, namely, ne·sha·mahʹ (Hebrew) và pno·eʹ (Greek), are also translated as “breath.”
Đền thờ này là sự việc sắp đặt nhằm đến ngay gần Đức Chúa Trời trong sự thờ phượng căn cứ bên trên sự hy sinh có tác dụng giá chuộc của Giê-su Christ (Hê--rơ 9:2-10, 23).
(Hebrews 8:1-5) That temple is the arrangement for approaching God in worship on the basis of Jesus Christ’s ransom sacrifice. —Hebrews 9:2-10, 23.
Thí dụ, lúc viết tlỗi cho những người Hê--rơ, ông trích những câu Kinh Thánh nhằm chứng tỏ Luật Pháp là hình trơn của các sự tốt lành trong tương lai.—Hê--rơ 10:1-18.
Writing khổng lồ the Hebrews, for instance, he quoted one scripture after another to lớn prove sầu that the Law was a shadow of the good things lớn come. —Hebrews 10:1-18.

Xem thêm: Code Liên Minh Huyền Thoại: Cách Nhập Giftcde Lmht 2020 Mới Nhất 2021


6 Luật pháp của Đức Chúa Ttách ban đến dân Y-sơ-ra-ên đem lại công dụng cho đa số dân tộc bản địa do cơ chế này trình diện lầm lỗi của nhân loại để chúng ta thấy cần có một của-lễ quyết tử toàn hảo hầu chuộc tội loại người xong xuôi khoát duy nhất lần nhưng mà thôi (Ga-la-ti 3:19; Hê--rơ 7:26-28; 9:9; 10:1-12).
6 God’s Law to lớn Israel was good for people of all nations in that it made human sinfulness plain, showing the need for a perfect sacrifice lớn cover human sin once and for all.
Hê--rơ 11:17-19 tiết lộ: “Bởi đức-tin, Áp-ra-si sẽ dâng Y-sác trong những khi bị thử-thách: người là người đã nhận-lãnh lời hứa, dâng bé 1 mình, là về nhỏ này mà Đức Chúa Ttránh có phán rằng: Ấy bởi vì vào Y-sác nhưng mà ngươi sẽ có một dòng-dõi đem thương hiệu ngươi cơ mà kêu.
Hebrews 11:17-19 reveals: “By faith Abrasay đắm, when he was tested, as good as offered up Isaac, & the man that had gladly received the promises attempted to offer up his only-begotten son, although it had been said to lớn him: ‘What will be called “your seed” will be through Isaac.’
Có vật chứng cho biết thêm rằng bạn dạng văn uống này rất cổ với ngulặng bạn dạng được viết bởi giờ đồng hồ Hê--rơ chứ đọng chưa hẳn dịch ra tự giờ La-tinch tuyệt Hy-lạp vào thời của Shem-Tob.
There is evidence that rather than being translated from Latin or Greek in Shem-Tob’s time, this text of Matthew was very old và was originally composed in Hebrew.
(Hê--rơ 13:15, 16) bên cạnh đó, họ thờ phượng tại thường thờ thiêng liêng của Đức Chúa Ttránh, là “đơn vị cầu-nguyện của muôn dân”, y như thường thờ làm việc Giê-ru-sa-lem.
(Hebrews 13:15, 16) Moreover, they worship at God’s spiritual temple, which, lượt thích the temple at Jerusalem, is “a house of prayer for all the nations.”
(1 Các Vua 4:20; Hê--rơ 11:12) mà còn, khoảng tầm 1.97một năm sau khi Áp-ra-say đắm tránh Cha-ran, một tín đồ trực thuộc dòng dõi của ông, Chúa Giê-su, được Giăng Báp-tkhông nhiều làm cho báp têm nội địa với rồi được Đức Giê-hô-va có tác dụng báp têm bởi thánh linch nhằm biến hóa Đấng Mê-ham mê, Dòng Dõi của Áp-ra-mê mẩn theo ý nghĩa sâu sắc linh nghiệm, toàn vẹn.
(1 Kings 4:20; Hebrews 11:12) Moreover, some 1,971 years after Abrayêu thích left Haran, a descendant of his, Jesus, was baptized in water by John the Baptizer & then in holy spirit by Jehovah himself khổng lồ become the Messiah, Abraham’s Seed in the complete, spiritual sense.
b) Người cỡi ngựa kia tương xứng với lời vào Thi-thiên về tín đồ kỵ-mã nào? Và sứ-vật dụng Phao-lô áp-dụng lời kia mang đến ai vào Hê--rơ 1:8, 9?
(b) The rider there corresponds with what rider addressed by the psalmist, and to whom does Paul, at Hebrews 1:8, 9, apply those prophetic words?
(Giăng 3:36; Hê--rơ 5:9). Nếu bọn họ phạm một tội nặng nề vị yếu đuối, chúng ta bao gồm đấng hỗ trợ xuất xắc đấng an ủi là Chúa Giê-su Christ được sinh sống lại (I Giăng 2:1, 2).
(John 3:36; Hebrews 5:9) If because of weakness they commit a serious sin, then they have a helper, or comforter, in the resurrected Lord Jesus Christ.
Tuy nhiên, một vài bạn nlỗi A-bên, Hê-nóc và Nô-ê vẫn trung thành cùng với Đức Giê-hô-va.—Hê--rơ 11:4, 5, 7.