Quá Khứ Của Raise

Bài viết thuộc phần 12 trong serie 27 bài viết về Phân biệt từ-cặp từ bỏ dễ dàng nhầm lẫn trong Tiếng Anh

Từ vựng Tiếng Anh có không ít tự khởi sắc nghĩa như là nhau (synonym), tuy vậy lại có giải pháp cần sử dụng khác biệt, dễ làm cho lầm lẫn khi dử dụng. Mở đầu series riêng biệt những từ bỏ dễ nhầm, Thích Tiếng Anh đem lại bài xích biệt lập (difference) nội hễ tự RISE với ngoại hễ từ RAISE, gồm không hề thiếu lí tngày tiết và bài bác tập vận dụng nhằm bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng.

Bạn đang xem: Quá khứ của raise

I/ PHÂN BIỆT VÀ CÁCH DÙNG

RISE cùng RAISE đều sở hữu đường nét tức là có tác dụng mẫu nào đấy kéo lên, tăng ngày một nhiều lên, cải cách và phát triển hơn (“up”).

Tuy nhiên, hai trường đoản cú này không phải là đồng nghĩa tương quan với thiết yếu dùng thay thế sửa chữa trọn vẹn lẫn nhau vày sự khác hoàn toàn sống giải pháp sử dụng 2 tự này.

RISE là nội hễ trường đoản cú (Intransitive), ko kèm theo tân ngữ và chính vì như thế không có dạng tiêu cực còn RAISE là nước ngoài động từ (Transitive), cần gồm tân ngữ trực tiếp với có dạng bị động.

Sau đấy là những dạng phân từ của RISE cùng RAISE:

Ngulặng thểQuá khđọng (P1)Quá khứ phân trường đoản cú (P2)Verb-ing
RaiseRaisedRaisedRaising
RiseRoseRisenRising

*NHẬN XÉT

Động từ bỏ RISE bất luật lệ sinh sống các dạng phân tự, rượu cồn từ bỏ RAISE tuân theo phép tắc. Tuy nhiên 2 từ này còn có nét nghĩa khá tương đồng buộc phải dễ gây nên nhầm lẫn Lúc sử dụng. Hãy thuộc so với sự biệt lập trong phương pháp cần sử dụng 2 tự này:

1. RISE:

RISE là một trong nội rượu cồn từ, do đó từ bỏ này không yêu cầu đi kèm theo tân ngữ, cùng vì vậy không có dạng bị động.

CÔNG THỨC CHUNG: S(sb/st) + RISE

(SB RISE):  Đứng lên sau khi ngồi, quỳ, nằm,… (Get up from lying, sitting, or kneeling.)

Synonym: stand up, get up, jump up, leap up, etc.

Ví dụ:Lisa started to lớn rise from her chair, but Giddon was faster.

I lượt thích to rise at 6am, but my husband stays in bed until 8am.

(ST RISE) Di đưa trường đoản cú tốt lên cao, tăng về con số (move from a lower position to lớn a higher one; come or go up.)

Synonym: increase, climb, mount, soar, shoot up, surge, leap, jump, rocket, escalate, grow, etc.

Ví dụ:The sun rises in the East và sets in the West.

Taxes will rise, và social programs will grow.

Jane has risen in her company very quickly và is now CEO.

CẤU TRÚC:

RISE TO ST: đem dũng mãnh làm gì, hoặc nổi đóa lên trước sự việc gì.

Ví dụ:

There were some other very good competitors, but Megan rose to the challenge và performed really well.

GIVE RISE TO ST: làm cho gây ra sự việc gì.

Ví dụ:

Heavy rains have given rise to inundation over a large area.

BE ON THE RISE = RISING: đang có xu hướng tăng.

Ví dụ: 

The water level in the lake is on the rise.

2. RAISE:

RAISE là một ngoại đụng từ. Đặc điểm thông thường của nước ngoài hễ trường đoản cú là luôn kèm theo tân ngữ, với có dạng bị động.

CÔNG THỨC CHUNG: S(sb/ st) + RAISE + O

(RAISE SB) Nuôi nấng người/ động vật, tdragon cây 

Synonym: bring up, grow, look after, etc.

Ví dụ:I wouldn’t want to lớn raise anybody else’s pets, what about you?

She is an orphan và she has been raised by her aunt for 15 years.

He loves gardening & he has been studying how to raise crops.

Xem thêm: Mách Bạn Cách Tắt Password Win 7, 8, 10!, Mách Bạn Cách Xóa Pass Win 7 Dễ Nhất

• (RAISE ST) Nâng vật dụng gì lên, làm cho tăng cái gì (lift or move lớn a higher position or level)

Synonym: lift, push up, elavate, escalate, inflate, ect.

Ví dụ:They’re into lớn the arts, và charities lớn raise money for our war.

Anyone has questions please raise your hvà.

This discussion has raised many controversial issues.

3. RISE với RAISE trong và một câu

Quy tắc nđính thêm gọn:

RAISE + Tân ngữ

RISE không gồm tân ngữ đi kèm

We raise the flag when the sun rises, and we lower it when the sun goes down.Whenever our commanding officer comes in, we rise from our chairs and raise our hands in salute.The helicopter rose inkhổng lồ the air, raising the survivors out of the water.

II/ BÀI TẬP VẬN DỤNG:

1. She’s (RAISED/ RISEN) three children without her husband’s financial tư vấn since marriage.

2. The sun has not (RISEN/ RAISED) yet.

3. She started lớn (RAISE/ RISE) but her son tugged her down, indicating he wanted to lớn remain.

4. It’s a wonder we didn’t (RAISE/ RISE) our arms in surrender.

5. If you have any questions, (RISE/ RAISE) your hvà và I’ll try to lớn help you.

6. The number of auto thefts in Cook County is on the (RISE/ RAISE) again

7. Her voice began lớn (RAISE/ RISE) as she spoke.

8. International tư vấn has given (RISE/ RAISE) lớn a new optimism in the company.

9. We commercially (RISE/ RAISE) farm animals today.

10. You shouldn’t (RAISE/ RISE) to lớn his comments.

11. He (ROSE/ RAISED) early so that he could play golf before the others.

12. As if you were lớn (RAISE/ RISE) your potatoes in the churchyard!

13. Prices have been (RISING/ RAISING) since last year.

14. We were forced khổng lồ (RAISE/ RISE) the price.

15. She had always loved Sirian as an uncle, a man who helped lớn (RAISE/ RISE) her.

16. Lisa started to (RISE/ RAISE) from her chair, but Giddon was faster.

17. Alex had lost his parents and had khổng lồ quit college to (RISE/ RAISE) his little sister.

18. He (ROSE/ RAISED) his head from the pillow.

19. As I tried lớn (RAISE/ RISE) khổng lồ my knees, I was grabbed from behind và once again, I felt a knife at my throat!

trăng tròn. It was time for hyên khổng lồ (RAISE/ RISE) a family lượt thích his father had.

ĐÁP ÁN

1. Raised11. Rose
2. Risen12. Raise
3. Rise13. Rising
4. Raise14. Raise
5. Raise15. Raise
6. Rise16. Rise
7. Rise17. Raise
8. Rise18. Raised
9. Raise19. Rise
10. Rise20. Raise

Trên đấy là đông đảo xem xét riêng biệt RISE RAISE. Hi vọng nội dung bài viết phần nào bổ ích góp chúng ta khác nhau tách lầm lẫn Khi sử dụng 2 tự này.

Vui lòng comment xuống dưới giả dụ bao gồm vướng mắc hoặc bổ sung. Ý kiến của các bạn sẽ giúp Thích Tiếng Anh thân tặng các bạn hầu hết nội dung triển khai xong và chất lượng duy nhất.