Sơ Đồ Kế Toán Thông Tư 200

*
Sơ đồ kế toán chữ t về kế toán tài sản cố định là một phương pháp giúp các bạn kế toán có được cái nhìn tổng quát hơn về kế toán tài sản cố định từ đó giúp bạn có thể dễ dàng định khoản hạch toán. Bài viết dưới đây i-google-map.com xin Tổng hợp sơ đồ kế toán chữ t về kế toán tài sản cố định thường dùng các bạn cùng tham khảo nhé.

Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định hữu hình:

Được quy định tại điều 35 của Thông tư 200/2014-BTC tài khoản cố định hữu hình dùng dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng, giảm toàn bộ tài sản cố định hữu hình của doanh nghiệp theo nguyên giá.

Sơ đồ kế toán twang tài sàn có định hưu hình bao gồm:

TSCĐ hữu hình tăng do mua sắm TSCĐ hữu hình tăng do nhận góp vốn TSCĐ hữu hình được tài trợ, biếu tặng TSCĐ hữu hình tăng do tự sản xuất TSCĐ hữu hình tăng do XDCB hoàn thành Các trường hợp tăng TSCĐ hữu hình khác

Sơ đồ tăng TSCĐ do mua ngoài dùng vào hoạt động sản xuất kinh doanh

*

*

*

Sơ đố kế toán tài sản cố định mua dưới hình thức trao đổi

*

Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định hữu hình do mua trả chậm, trả góp

*

Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định hữu hình do tự sản xuất

*

Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định hữu hình do xây dựng cơ bản hoàn thành

*

Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định trong các trường hợp khác

*

Sơ đồ kế toán giảm tài sản cố định hữu hình

Được quy định theo thông tư 200 bao gồm:

TSCĐ hữu hình giảm do thanh lý, nhượng bánTSCĐ hữu hình giảm do chuyển thành công cụ, dụng cụTSCĐ hữu hình giảm do đem đi góp vốnCác trường hợp giảm TSCĐ hữu hình khác

Sơ đồ kế toán giảm tài sản cố định hữu hình do thanh lý, nhượng bán

*

*

Sơ đồ kế toán giảm tài sản cố định hữu hình do chuyển thành công cụ, dụng cụ

*

Sơ đồ kế toán giảm tài sản cố định do góp vốn

*

Sơ đồ kế toán tài sản cố định do phát hiện thừa

*

Sơ đồ kế toán tài sản cố định do phát hiện thiếu

*

*

Sơ đồ kế toán chi phí phát sinh sau ghi nhận ban đầu tài sản cố định hữu hình

*

Sơ đồ kế toán xử lý TSCĐ hữu hình khi kiểm kê tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp để cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước

*

Sơ đồ kế toán tăng tài sản cố định vô hình:

Được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư 200/2014/TT-BTC quy định,thì các trường hợp tăng TSCĐ vô hình gồm:

TSCĐ vô hình tăng do nhận tài trợ, biếu tặng TSCĐ vô hình được hình thành từ nội bọ doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai TSCĐ vô hình mua theo phương thức trả chậm, trả góp TSCĐ vô hình mua là quyền sử dụng đất cùng với nhà cửa, vật kiến trúc Một số trường hợp tăng TSCĐ vô hình khác

Sơ đồ kế toán TSCĐ vô hình được tài trợ, biếu tặng

*

Sơ đồ kế toán TSCĐ vô hình hình thành từ nội bộ doanh nghiệp trong giai đoạn triển khai

*

Sơ đồ kế toán mua TSCĐ vô hình theo phương thức trả chậm, trả góp

*

Sơ đồ kê toán mua TSCĐ vô hình là quyền sử dụng đất cùng với nhà cửa, vật kiến trúc

*

Sơ đồ kế toán thanh lý, nhượng bán TSCĐ vô hình

*

Sơ đồ kế toán trao đổi TSCĐ vô hình 

*

Sơ đồ kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ vô hình

*

Trên đây là bài viết Tổng hợp sơ đồ kế toán chữ t về kế toán tài sản cố định mà i-google-map.com tổng hợp được hi vọng sẽ giúp ích bạn trong công việc