Sơ Đồ Tư Duy Vật Lý 10 Chương 4

TÓM TẮT LÍ THUYẾT CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

I. ĐỘNG LƯỢNG – ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

1. Động lượng

a) Xung lượng của lực

*

Độ biến thiên động lượng của một vật trong khoảng thời gian Δt bằng xung lượng của tổng các lực tác dụng lên vật vào khoảng thời gian đó.

Bạn đang xem: Sơ đồ tư duy vật lý 10 chương 4

Ý nghĩa: khi lực đủ mạnh tác dụng lên vật vào một khoảng thời gian hữu hạn sẽ làm động lượng của vật biến thiên.

2. Định luật bảo toàn động lượng

- Hệ cô lập (hệ kín)

+ Một hệ nhiều vật được gọi là cô lập lúc không có ngoại lực tác dụng lên hệ hoặc nếu tất cả thì những ngoại lực ấy cân nặng bằng nhau.

+ Trong hệ cô lập chỉ bao gồm nội lực tương tác giữa các vật trong hệ trực đối nhau từng đôi một.

*

- Chuyển động bằng phản lực

Trong một hệ kín đáo đứng yên, nếu bao gồm một phần của hệ chuyển động theo một hướng thì phần còn lại của hệ phải chuyển động theo hướng ngược lại. Chuyển động theo nguim tắc như trên được gọi là chuyển động bằng phản lực.

II. CÔNG VÀ CÔNG SUẤT

1. Công

A = F.s.cosα

*
*

2. Công suất

Công suất là công thực hiện được trong một đơn vị thời gian. Kí hiệu là P

*

Trong đó: A là công thực hiện (J)

t là thời gian thực hiện công A (s)

Phường là công suất (W)

1 W = 1 J/s

Chú ý:

- Trong thực tế người ta còn dùng:

+ Đơn vị công suất là mã lực tuyệt ngựa (HP)

1 HP = 736 W

+ Đơn vị thực hành của công là oátgiờ (W.h)

1 W.h = 3600 J

1 kW.h = 3600000 J

- Khái niệm công suất cũng được mở rộng cho những nguồn phạt năng lượng ko phải dưới dạng sinch công cơ học.

Ví dụ: Động cơ, đèn, đài phát sóng, lò nung...

- Cũng định nghĩa công suất tiêu thụ của một thiết bị tiêu thụ năng lượng là đại lượng đo bằng năng lượng tiêu thụ của thiết bị đó trong một đơn vị thời gian.

III. ĐỘNG NĂNG

1. Động năng

- Năng lượng là một đại lượng vật lí đặc trưng cho khả năng sinh công của vật.

- Động năng là dạng năng lượng của một vật tất cả được vì nó đang chuyển động và được xác định theo công thức:

*

Trong đó: m là khối lượng của vật (kg)

v là vận tốc của vật (m/s)

Wđlà động năng (J)

- Tính chất

+ Chỉ phụ thuộc độ lớn vận tốc, ko phụ thuộc hướng vận tốc.

+ Là đại lượng vô hướng, có giá trị dương.

+ Mang tính tương đối.

- Đơn vị của động năng là jun (J)

2. Công của lực tác dụng cùng độ biến thiên động năng

Khi lực tác dụng lên vật sinch công dương thì động năng của vật tăng (tức là vật thu thêm công xuất xắc vật sinc công âm). Ngược lại, Khi lực tác dụng lên vật sinch công âm thì động năng của vật giảm (tức là vật sinch công dương).

Xem thêm: Tải Game Half Life Cs 1

*

IV. THẾ NĂNG

1. Thế năng trọng trường

Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất với vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật vào trọng trường. Nếu chọn thế năng tại mặt đất thì thế năng trọng trường của một vật bao gồm khối lượng m đặt tại độ cao z là:

Wt= mgz

- Tính chất

+ Là đại lượng vô hướng.

+ Có giá bán trị dương, âm hoặc bằng ko, phụ thuộc vào vị trí chọn có tác dụng gốc thế năng.

- Đơn vị của thế năng là jun (J)

Chú ý:Nếu chọn gốc thế năng tại mặt đất thì thế năng tại mặt đất bằng không (Wt= 0).

- khi một vật chuyển động vào trọng trường từ vị trí M đến vị trí N thì công của trọng lực của vật có mức giá trị bằng hiệu thế năng trọng trường tại M cùng tại N.

*

Hệ quả:Trong quá trình chuyển động của một vật trong trọng trường:

- Lúc vật giảm độ cao, thế năng của vật giảm thì trọng lực sinh công dương.

- lúc vật tăng độ cao, thế năng của vật tăng thì trọng lực sinch công âm.

2. Thế năng đàn hồi

*

- Thế năng đàn hồi là một đại lượng vô hướng, dương.

- Đơn vị của thế năng đàn hồi là jun (J).

V. CƠ NĂNG

1. Cơ năng của vật chuyển động trong trọng trường

*

- Trong quy trình chuyển động của một vật trong trọng trường:

+ Nếu động năng giảm thì thế năng tăng (động năng chuyển trở thành thế năng) với ngược lại.

+ Tại vị trí làm sao động năng cực đại thì thế năng cực tiểu và ngược lại.

2. Cơ năng của vật chịu tác dụng của lực đàn hồi

- Cơ năng của vật chuyển động dưới tác dụng của lực đàn hồi bằng tổng động năng cùng thế năng đàn hồi của vật.

*

Crúc ý:Định luật bảo toàn cơ năng chỉ đúng lúc vật chuyển động chỉ chịu tác dụng của trọng lực với lực đàn hồi. Nếu vật còn chịu tác dụng thêm các lực không giống thì công của những lực khác này đúng bằng độ biến thiên cơ năng.

SƠ ĐỒ TƯ DUY CHƯƠNG 4: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

MẪU SỐ 1

*

MẪU SỐ 2

*

MẪU SỐ 3

*