STEP UP LÀ GÌ

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của chúng ta với English Vocabulary in Use từ i-google-map.com.Học những từ bỏ bạn phải giao tiếp một phương pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Step up là gì

Two factor groups were of questionable significance, being selected in either step-up or step-down analysis but not in both.
The difficulty is that the step-up in economic growth occurred about 5 years before the much cited economic reforms of the mid1980s.
Repeated step-up procedures vì chưng not lead to lớn a significantly higher probability for the occurrence of one or the other state of flow.
The sharp step-up in growth rates, not only aggregate but also sectoral, suggests that 1980-81 was the turning point.
Therefore, such hypotheses which seek lớn explain the step-up in economic growth entirely in terms of economic reforms are simply not plausible.
A pulse-forming network whose output is connected lớn a step-up pulse transformer generates the pulse.
Các quan điểm của các ví dụ ko thể hiện ý kiến của những biên tập viên i-google-map.com i-google-map.com hoặc của i-google-map.com University Press tuyệt của những công ty trao giấy phép.
*

Xem thêm: Thong Là Gì - Từ Thông Là Gì

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột Các tiện ích kiếm tìm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy cập i-google-map.com English i-google-map.com University Press Quản lý Sự đồng ý chấp thuận Bộ nhớ với Riêng tứ Corpus Các pháp luật áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message